40 LET VOLTCRAFT - záznam naměřených údajů a přenos dat

Dlouhodobý záznam

Při vyhledávání závad nebo monitorování a vyhodnocení řad naměřených údajů mají datové záznamníky jasnou výhodu. Záznamník zajišťuje měření a ukládá hodnoty v předem nadefinovaných časových intervalech do interní paměti. Následně mohou být data načtena a zpracována.

Při výběru správného datového záznamníku je nutné respektovat následující body:

 • Která měřená veličina má být zaznamenána

 • Jaký rozsah měření musí přístroj pokrývat

 • Jaká přesnost je při záznamu měřených dat požadována

 • V jakém časovém intervalu má měření probíhat (měřicí cykly)

 • Okolní podmínky (stupeň krytí nebo nutnost uzavíratelného pláště)

Snadná konfigurace – pomocí textového souboru

Všechny záznamníky řady DL-200 lze velmi snadno nakonfigurovat pomocí textového souboru. S vytvořením tohoto textového souboru vám pomůže přehledný nástroj v prohlížeči. Čas zahájení, čas ukončení, automatika, zpoždění startu, vzorkovací frekvence, nastavení alarmu s mezními hodnotami a řada dalších funkcí, vše je jednoduše nastavitelné.

Vytvořený textový soubor jednoduše uložte do záznamníku – a záznamník bude hned vědět, co má dělat.

Po dokončení řady měření vytvoří datový záznamník DL-200 soubor PDF s grafickým průběhem a odpovídající protokol, stejně jako soubor CSV s veškerými jednotlivými daty. Záznamník se chová jako USB paměťové zařízení a v něm uložená data lze načíst pomocí libovolného počítače – nezávisle na tom, kde byl textový soubor pro konfiguraci vytvořen.

Konfigurace prostřednictvím libovolného prohlížeče má následující výhody:

 • Bez instalace softwaru – postačuje internetový prohlížeč
 • Všechny jazyky
 • Všechny operační systémy
 • Všechny modely záznamníků
 • Vždy aktuální
 • Jednoduchá obsluha 

Oblasti použití záznamníku řady DL-200 jsou rozmanité

Pomocí záznamníku teploty vzduchu lze například vysledovat, zda byly dodrženy požadavky chladicího řetězce. Pomocí záznamníku tlaku vzduchu lze zaznamenávat hodnoty počasí nebo do určité míry také změny výšky. Pomocí záznamníku osvětlení lze například doložit, kdy byla skříň otevřena, protože tím se změní světelné podmínky. Záznamník napětí lze použít například pro vyhodnocení doby provozu.

Pro monitorování podmínek skladování v logistice.

Dlouhodobé měření vlhkosti vzduchu, tak aby byly zaručeny optimální podmínky.

Při vyhledávání závad v souvislosti se sporadicky se vyskytujícími výkyvy teplot v rozsahu max. 1300 °C

Dataloggery pro záznam a měření podmínek prostředí a proudu nebo napětí:

Záznam vysokých teplot z více kanálů

Záznam a automatické ukládání teplot po dlouhé období, v různých médiích, na různých měřicích bodech a po delší dobu – to jsou speciální požadavky, které vyžadují speciální měřicí přístroje. Společnost VOLTCRAFT nabízí také pro tyto požadavky vhodný měřič teploty s nejvyšší přesností. Měřič teploty K202 (2kanálový) nebo K204 (4kanálový) obsahuje datový záznamník a přípojku pro externí síťový adaptér, tak aby zajistil napájecí napětí pro dlouhou dobu záznamu.

Požadavky z praxe, které ilustrují vysokou flexibilitu měřicího systému.

Požadavek měření:

 • Měření teploty v kapalinách a na površích
 • Teplotní rozsah 50–200 °C
 • Záznam teplot po delší dobu
 • Jednoduchá obsluha

Řešení:

 • Vícekanálový datový záznamník pro čidlo typu K
 • Ponorná sonda pro kapaliny
 • Povrchová sonda typu K
 • datalogger s možností síťového napájení (záznam dat po delší dobu)

Doporučené produkty:

   

Uložení termosnímku pro analýzy a dokumentaci

Pro plynulou dokumentaci, ať už jde o nemovitosti, skříně rozvaděčů nebo složité stroje, je vždy výhodou, když může být termosnímek skutečného stavu uložen a vložen do servisního plánu. Pro každou cílovou skupinu poskytuje společnost VOLTCRAFT termokameru s ukládáním dat, přizpůsobenou potřebám. 

   

Dokumentace průběhu elektrických signálů

Zaznamenat a přenést do počítače přes vhodné komunikační rozhraní lze nejen údaje o okolním prostředí, ale průběhy napětí a hodnoty napětí lze také ukládat pomocí správných nástrojů pro měření. Moderní stolní multimetry řady VOLTCRAFT VC-7***BT poskytují tuto užitečnou funkci. Naměřená napětí lze ve formě grafu nebo tabulky uložit na externí USB paměťové zařízení. Složitější sledy signálů s vysokými frekvencemi lze zaznamenat osciloskopem s ukládáním, také na více kanálech, a data mohou být uložena na paměťové médium. Ideální pro problémy s načasováním u mikrokontrolérů nebo k identifikaci vyhlazených signálů a zajištění odstranění poruch.

Analýza a posouzení kvality akumulátorů

Akumulátory jsou v nejrůznějších konstrukčních tvarech a počtech článků zabudované v celé řadě přístrojů. Chcete-li určit momentální stav, jsou zapotřebí speciální nabíječky, které podporují typ akumulátoru, počet článků a záznam dat během procesu nabíjení a vybíjení.

V ideálním případě mohou být data pro dokumentaci a pro další analýzu přenesena do počítače přes komunikační rozhraní. Univerzální nabíječka řady VOLTCRAFT je ALC-8500. Jsou k dispozici čtyři nabíjecí kanály s různými parametry nabíjení, současně nabíječka podporuje mnoho různých typů akumulátorů a široké spektrum článků. Samozřejmě mohou být všechny zaznamenané parametry přeneseny přes USB a za účelem dokumentace uloženy do počítače.

   

Záznam příkonu jednofázových spotřebičů

Přesnost je u řady SEM prvořadá. Výkon se uvádí s přesností na 3 desetinná místa. Veškerá nastavení, stejně jako zjištěné výsledky měření, jsou spravována pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a lze je snadno odečíst. 

Přístroje s technologií Bluetooth SEM 6000 ukládají všechny hodnoty do měřiče nákladů na energie. Pokud měření trvá déle, jsou hodnoty kumulovány po týdnech nebo měsících.

Wi-Fi zařízení SEM 6500 a SEM 8500 ukládají hodnoty do vyrovnávací paměti a odesílají je do cloudu. Jsou možná dlouhodobá měření až do jednoho roku s jednotlivými hodnotami. 

Objevte zajímavá témata