Přístroje pro měření elektrických veličin

Zařízení pro kontrolu elektrických instalací umožňují přesnou diagnostiku, zajišťující snížení nákladů na případné opravy a prostoje na výrobních linkách.

Použití multimetrů, klešťových ampérmetrů, testerů kabelů a také detektorů napětí pomůže při hledání živých kabelů a zajistí, že žádná závada nenaruší elektrický systém.

Měřicí přístroje v kategorii do CAT IV 600 V, jakož i ty se stupněm krytí IP65 a vyšším, vám umožní pracovat v náročných průmyslových podmínkách.
I tyto přístroje však poskytnou příslušné měřící funkce a přesné údaje se všemi bezpečnostními opatřeními.

Podívejte se také na nabídku měřičů zemnícího odporu, testerů kabelů a izolací, testerů objímek, lokátorů kabelů, zobrazení sledu fází a analyzátorů magnetického pole!