Osobní údaje a jejich ochrana

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých je možné identifikovat vaši osobu. Patří mezi ně například jméno, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak CONRAD chrání vaše osobní údaje?

Na webu conrad.cz jsou osobní údaje šifrované během procesu objednávek a také v zákaznickém účtu, a to pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer, výměna klíče: RSA 1024 bit, šifrování uživatelských dat: Triple-DES 1024 bit) přes internet. Údaje o kreditních kartách stahujeme, zpracováváme šifrovanou formu ukládá výhradně náš poskytovatel platebních služeb – společnost GoPay. Zabezpečené připojení lze rozpoznat podle toho, že adresa zobrazena v prohlížeči začíná písmeny „https://…“ namísto „http://…“ av pravém spodním rohu obrazovky nebo u adresového řádku nahoře se zobrazuje ikona zámku. Náš web a další systémy chráníme technickými i organizačními prostředky proti ztrátě, zničení, manipulaci, úpravám či rozšiřování vašich údajů v důsledku zásahu neoprávněných osob.

Kdy a proč využíváme vaše údaje?

Víme, že vám velmi záleží na opatrném zacházení s vašimi osobními údaji. Protože CONRAD přikládá ochraně dat velký význam, řídíme se při jejich shromažďování, zpracovávání a využívání striktně ustanoveními českého zákona o ochraně osobních údajů a direktivami Evropské Unie. V zásadě můžete naše weby využívat, aniž byste po sobě zanechali jakékoli osobní údaje.

Osobní údaje a další informace, které nám poskytnete, využívá společnost CONRAD ke zpracování objednávek, dodávání zboží a vyřizování plateb. Dodávky objednaných výrobků provádí námi pověřené přepravní společnosti. Za tímto účelem zašleme přepravcům vaši e-mailovou adresu, aby vám mohl poskytnout informace o stavu vaší dodávky a konkrétním termínu dodání. Pokud již o tuto službu nemáte zájem, můžete proti předání e-mailové adresy kdykoli vznést námitku, a to e-mailem na adresu [email protected]. Kromě toho potřebujeme vaše údaje také k tomu, abychom vás mohli informovat o objednávkách, výrobcích, službách a nabídkách společnosti CONRAD. Využíváme pouze e-mailovou reklamu v rozsahu povoleném zákonem a dalšími předpisy, případně na základě vašeho výslovného souhlasu. Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového newsletteru, využijeme k jeho pravidelnému zasílání údaje vyžadované při registraci, popř. údaje, které nám samostatně sdělíte v objednávce.

zajišťujeme, ukládáme a zpracováváme vaše údaje za účelem kompletního vyřízení vašeho nákupu včetně následných záruk, za účelem poskytování služeb, pro účely technické administrativy i pro potřeby našeho vlastního marketingu. Vaše osobní údaje vymazány, pokud tomu neodporují žádné zákonné povinnosti a pokud jste o jejich vymazání požádali e-mailem na adrese  [email protected] , případně pokud již nebudou nutné splnění, za nímž byly ukládány, nebo pokud je jejich ukládání nepřípustné kvůli jiným zákonným důvodům.

Dojde-li ke sloučení informací z vašeho účtu prostřednictvím automatických kontrol nebo kontrol duplikací zahájených z vašeho popudu, dáváte souhlas s přenosem informací ze starého účtu (platby, objednávky apod.) na nový účet.

Co CONRAD s osobními údaji dělá?

Vaše osobní údaje se ukládají v našem interním ERP systému, a to primárně pro účely optimálního zpracování objednávek a zajištění péče pro zákazníky.

Inventární data (např. předešlé nákupní objednávky a platby) jsou zohledněna při výběru možných platebních metod, které vám budou k dispozici.

Ukládáme text a zasíláme vám e-mailem údaje o smlouvě. Všeobecné podmínky si můžete kdykoli stáhnout. V zákaznické sekci požadované přihlášení lze také zobrazit vaše dřívější objednávky.

Zákaznický účet

Každému náležitě registrovanému zákazníkovi založíme heslem chráněný přímý přístup k jeho uloženým inventárním datům (zákaznický účet). Zde si můžete prohlížet údaje o dokončených, nevyřízených a nedávno odeslaných objednávkách a spravovat údaje o adrese či datu narození. Zavazujete se zacházet s osobními přístupovými údaji důvěrně a neposkytovat je žádným neoprávněným třetím osobám. Neneseme zodpovědnost za zneužitá hesla, nedojde-li k jejich zneužití naší vínem. Po ukončení komunikace s námi doporučujeme, abyste se odhlásili a zavřeli okna prohlížeče, zejména pokud se o počítač či mobilní telefon dělíte s dalšími lidmi.

Jak využíváme soubory cookie a podobné technologie?

Využívá společnost CONRAD soubory cookie?

Cookie je malý datový soubor, který předáváme do vašeho počítače, když procházíte web společnosti Conrad. Tento soubor může obsahovat pouze informace, které vašemu počítači zasíláme my sami – soukromé údaje s jeho pomocí nelze číst. Udělíte-li souhlas s používáním souborů cookie na našem webu, nemáme přístup k vašim osobním údajům, můžeme ale identifikovat počítač, který soubory cookie používá. Podobně jako řada jiných internetových obchodů pro vás s pomocí souborů cookie personalizujeme internetový obchod a nabízíme vám tak relevantní obsah a produkty.

Některé z námi využívaných souborů cookie je na konci relace webového prohlížeče z pevného disku smazána (tzv. relační soubory cookie).

Další soubory cookie zůstávají ve vašem počítači a umožňují nám jej rozpoznat při příští návštěvě (tzv. permanentní soubory cookie). Díky těmto souborům nemusíte při příštích objednávkách znovu zadávat svou e-mailovou adresu.

Nechcete-li využívat výhod spojených se soubory cookie, můžete nakládání se soubory cookie upravit v bezpečnostních nastaveních prohlížeče. Volbu jejich nastavení lze obvykle najít v menu Nástroje pod volbou Nastavení nebo Možnosti Internetu. Nebudeme vám pak ovšem moci nabídnout některé funkce našeho internetového obchodu. Abyste mohli používat náš nákupní košík, je třeba povolit dočasné soubory cookie.

Soubory cookie třetích stran

Conrad využívá reklamu na jiných webech prostřednictvím reklamních partnerů nebo reklamních sítí. Tito reklamní partneři využívají tzv. soubory cookie třetích stran, které jsou aktivovány webem conrad.cz po jeho navštívení, ale číst je může pouze příslušný reklamní partner. Tyto soubory cookie třetích stran slouží k měření úspěchu reklam využívaných v rámci vztahu mezi reklamním partnerem a naší společností. Naše partnerské společnosti nemají povoleno shromažďovat, zpracovávat ani využívat osobní údaje prostřednictvím našeho webu s využitím souborů cookie. Zaznamenává se pouze volání webu conrad.cz a reklamy spuštěné ze strany reklamního partnera.

Soubory protokolů

Při každém přístupu na stránky CONRAD jsou data o využití přenášena přes příslušný internetový prohlížeč a ukládána do tzv. serverových souborů protokolu. Takto uložené datové záznamy obsahují tato data: datum a čas přístupu, název otevřené stránky, IP adresu, adresu URL refereru (na základě adresy URL, z níž jste na web přišli), množství přenesených dat a také informace o produktu a verzi použitého prohlížeče.

Použití Google reCaptcha

Na ochranu našich online služeb můžeme používat tzv. testy CAPTCHA, které nám umožní určit, zda je druhá strana lidská bytost nebo stroj. Účelem je zjistit, zda mají přístupy na svědomí lidé nebo stroje, které jsou často zneužívány. Protože tento dotaz pochází ze serveru Google, vytvoří Google soubor cookie po dobu trvání dotazu.

Google (Universal) Analytics

Tento web využívají Google (Universal) Analytics, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google (Universal) Analytics využívá „soubory cookie“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak jej uživatelé využívají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem využití tohoto webu se obvykle přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP adresy, Google předtím zkrátí vaši IP adresu. Toto opatření platí v členských státech Evropské unie nebo v zemích, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Pouze výjimečně bude na server Google v USA předána úplná IP adresa a zkrácena až tam. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google využívat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování přehledů aktivity na webu a k tomu, aby bylo provozovateli webu možné poskytnout další služby spojené s používáním webu a internetu. IP adresa předaná do vašeho prohlížeče v rámci služby Google (Universal) Analytics není sloučena s jinými daty Google. Můžete zamítnout používání souborů cookie výběrem vhodných nastavení prohlížeče, upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat veškeré funkce tohoto webu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším využitím webu (včetně IP adresy) a v jejich zpracování – stačí si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pokud nechcete instalovat doplněk prohlížeče, případně pokud naše stránky navštěvujete z mobilního zařízení, klikněte na následující odkaz pro odhlášení ze služby Google (Universal) Analytics, čímž zabráníte službě Google (Universal) Analytics v budoucím shromažďování dat na tomto webu (odhlášení funguje jen v prohlížeči a jen pro tuto doménu). Soubor cookie s údaji o odhlášení bude uložen ve vašem zařízení.

Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči smažete, budete muset na tento odkaz kliknout znovu.

Využíváme službu Google (Universal) Analytics včetně funkcí služby Universal Analytics. Tato služba nám umožňuje analyzovat aktivity na našich stránkách napříč zařízeními (např. pro přístup přes notebook a později přes tablet). Tuto možnost nám dává pseudonymní přiřazování uživatelského ID uživateli. K tomuto přiřazení dochází například tehdy, když si zaregistrujete zákaznický účet nebo se k němu přihlásíte. Pro neregistrované uživatele používáme anonymní ID. Žádné osobní údaje však nebudou předány společnosti Google. I když služba Universal Analytics přidává další funkce službě Google (Universal) Analytics, neznamená to, že omezuje opatření na ochranu dat, jako je např. maskování IP adresy nebo doplněk prohlížeče. Provedeme pouze doplnění relace u registrovaných a neregistrovaných relací, pokud tito uživatelé neodvolali svůj souhlas s těmito kroky prostřednictvím doplňku prohlížeče či kliknutím na odkaz pro odhlášení ze služby Google (Universal) Analytics, nebo v případě, že takové slučování je povoleno platnými zákony a předpisy.

Z důvodu transparentnosti bychom rádi poukázali na to, že používáme systém Google Tag Manager. Tento systém pro správu značek (tagů) neshromažďuje žádné osobní údaje. Usnadňuje nám integraci a správu našich značek. Tyto malé úryvky kódů slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, měření dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k nastavování remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci webů. Další informace o systému Google Tag Manager naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Prostřednictvím služby Analytics přinášíme své příspěvky také jako stránky Accelerated Mobile Pages (AMP). Je proto možné, že si po zadání vyhledávání Google v chytrém telefonu můžete například číst naše příspěvky na internetu, které přitom na našich serverech vůbec nejsou. Místo toho se může stát, že stránky jsou zobrazovány přímo z vyrovnávací paměti poskytovatelů třetích stran, jako je například Google. Poznáte to podle toho, že adresa URL, z níž jste na tuto stránku přišli, neobsahuje název naší domény (tj. náš web), ale např. název domény Google. Google nezmění zdrojový kód našeho webu.

Pokud je verze AMP tohoto webu uložena ve vyrovnávací paměti Google nebo jiných třetích stran, a zobrazována odsud, nemáme žádný vliv na zpracování dat a zacházení s vaší IP adresou. Naším cílem je neshromažďovat žádné osobní údaje prostřednictvím našich stránek AMP. Proto je IP adresa (z našeho webu) předávána výhradně anonymně.

RTBHouse

Tento web využívá také službu RTBHouse společnosti RTB House S.A se sídlem 61/101 Złota Street, 00-819 Warsaw, Poland. Tato služba slouží k poskytování cílené reklamy uživatelům, kteří již navštívili náš web a zajímají se o to, co na něm nabízíme a na webech, které také využívají služby RTB House. Tato reklama se zobrazuje na základě informací o návštěvě příslušných internetových stránek, které se mimo jiné ukládají do souborů cookie v uživatelově počítači. Tyto textové soubory se načítají pro doporučení konkrétních produktů během následných návštěv webu. Pro tento účel se v souborech cookie ukládá náhodně vygenerované identifikační číslo. Ani toto číslo, ani informace o vašich návštěvách internetových stránek nelze přiřadit vám osobně. Tyto údaje nebudou za žádných okolností využity k osobní identifikaci Vás jakožto návštěvníka našeho webu.

Ukládání a využívání informací službou RTB House můžete zamezit nastavením vašeho prohlížeče, tedy zakázáním cookies: Volbu jejich nastavení lze obvykle najít v menu Nástroje pod volbou Nastavení nebo Možnosti Internetu.

Microsoft / Bing

Na svých stránkách používáme měření konverzí od společnosti Microsoft Corporation se sídlem na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Reklamní systém Microsoft Bing Ads umístí do vašeho počítače soubor cookie, pokud na náš web přejdete z reklamy ve vyhledávači Microsoft Bing. Vyhledávač Microsoft Bing může tímto způsobem stejně jako my zjistit, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na náš web a dosáhl předem definované cílové stránky (konverzní stránky). Vidíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli pak přesměrováni na konverzní stránku. Zveřejněny nebudou žádné osobní údaje o identitě uživatele.

Nechcete-li, aby společnost Microsoft výše popsaným způsobem využívala informace o vašem chování, můžete zamítnout vytvoření souboru cookie vyžadovaného pro tento účel – například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické vytváření souborů cookie. Můžete také zamezit shromažďování dat vygenerovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu a zpracováním těchto dat společností Microsoft. Stačí se odhlásit. Další informace o ochraně dat a souborech cookie využívaných ve společnosti Microsoft a v systému Bing Ads naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

CJ

Tento web se účastní partnerských programů společnosti CJ Affiliate zastoupenou společností VIVnetworks.com sro se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1

Česká republika (IČ: 28957733, DIČ: CZ28957733), služby pro integraci reklam ve formě textových odkazů, obrazových odkazů, reklamních bannerů nebo vstupních masek. Společnost CJ využívá „soubory cookie“, což jsou textové soubory ukládané do vašeho počítače, aby webu pomohla analyzovat, jak její uživatelé používají. Využívá také tzv. webové signály (neviditelnou grafiku). Tyto webové signály mohou posloužit k vyhodnocení informací, jako je například návštěvnost těchto stránek. Informace generované soubory cookie a webovými signály o používání tohoto webu (včetně IP adres) a zobrazování reklamních formátů jsou předávány a ukládány na server společnosti CJ Affiliate. Společnosti CJ a VIVnetworks mohou tyto informace předávat svým smluvním partnerům. Nesloučíte však vaši IP adresu s jinými vámi uloženými daty.

Google AdWords

Tento web používá nástroje pro „online marketing“ od společnosti Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto nástroje slouží k rozpoznání, že návštěvník přišel na náš web přes reklamu Google. Společnost Google používá soubory cookie, které se uvádějí do vašeho počítače a analýzu používání webu. Soubory cookie pro tzv. „měření“ určíte kliknutím na reklamu umístěnou společností Google. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a tyto soubory neslouží pro identifikaci osob. Chcete-li zamezit „měření“, můžete si v prohlížeči nastavit blokování souborů cookie z domény „googleadservices.com“. Můžete také uplatnit své právo na odhlášení. Chcete-li se o těchto metodách dozvědět více nebo zjistit, jak lze zabránit využití těchto informací ze strany společnosti Google, klikněte sem: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Mopinion

Využíváme službu Mopinion společnosti Mopinion B. V. Pannekoekstraat 104, 3011 LL. Rotterdam, Nizozemsko. Účelem zpracování dat je optimalizace webové stránky, zpětná vazba a zlepšení našich služeb zákazníkům. K tomuto účelu jsou důležité soubory Cookies. Uchovávány jsou tyto údaje: IP adresa (anonymizovaná), informace o prohlížeči, typ zařízení, e-mailová adresa, zadané jméno, datum a čas, rozlišení obrazovky, název stránky.

Uchovávání a přístup k informacím v zařízení koncového uživatele se provádí v souladu s § 25 ods. 1 TTDSG. Právním základem pro další zpracování údajů je váš souhlas podle GDPR, článku 6 odstavce 1 bodu 1. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu.

Facebook Custom Audience Pixel

Využíváme plugin „Custom Audiences Pixel“ od společnosti Facebook Inc se sídlem na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“), s jehož pomocí zobrazujeme návštěvníkům našeho webu zájmově orientované reklamy, když se pohybují na Facebooku. Implementovali jsme tzv. měřicí pixel od Facebooku na náš web, což vytváří spojení se servery Facebooku, když navštívíte přímý náš web. Tyto informace o návštěvě se předávají na serveru Facebook a poté je Facebook přiřadí k vašemu osobnímu. Další informace o shromažďování a využívání dat ze strany Facebooku ao právech a možnostech voleb z hlediska ochrany soukromí naleznete v zásadách Facebooku pro ochranu soukromí na adrese  https://www.facebook.com/about/privacy .

Oznámení typu push notifikace

Máte-li povoleny zprávy typu push, je pro realizaci této funkce využívána služba One Signal. Pro doručování zpráv typu push je nutné předat tyto služby neosobní údaje (např. názvy výrobků). Zajištění komunikace s mobilním zařízením či počítačem bezpečným uživatelem vyžaduje výměnu tzv. klíče pro zařízení (token zařízení). Jde o jediný způsob, jak identifikovat uživatelovo zařízení při odesílání zpráv typu push. Pro push notifikaci musíte dát výslovný souhlas ve vašem prohlížeči či mobilním zařízení.

Údaje o poloze

Pro určité funkce může být potřeba přístup k údajům o poloze vašeho zařízení. V takovém případě zobrazíme údaje o vaší současné poloze přes GPS, abychom vám mohli rychle poskytnout informace o vašem nejbližším okolí. Údaje o poloze budou použity pouze ke zpracování vaší žádosti. Údaje o poloze se přenášejí přes zašifrované spojení, např. za účelem lokalizace nejbližší pobočky, díky čemuž jsou anonymizovány po dokončení vaší žádosti a statisticky vyhodnoceny za účelem zlepšení našich služeb.

Zpravodaj

Náš newsletter je analyzován s pomocí technologií společnosti IBM Watson Marketing Automation a Google z hlediska míry prokliku, chování na webu apod. Podrobnější informace o těchto nástrojích naleznete výše v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“. U každého elektronického obchodního sdělení je možné se kliknutím na odkaz v patičce přímo ohlásit, případně upravit nastavení jejich zasílání.

Máte dotazy ohledně ochrany údajů? Jsme tu pro vás

Vaše právo na informace

V souladu s nařízením GDPR máte právo na poskytnutí informací.

Kdo zodpovídá za zpracování údajů a koho můžete kontaktovat?

Zodpovědným subjektem je společnost Conrad Electronic Česká Republika, s.r.o. se sídlem budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 28218434, e-mail: [email protected].

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti Conrad je

Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Německo

E-mail: [email protected]

Telefon: +49 941 2986930

Jaké údaje jsou zpracovávány a z jakých zdrojů?

Zpracováváme údaje, které obdržíme od vás v rámci kupní smlouvy či transakce, na základě souhlasů v rámci vašeho přihlášení k odběru obchodních sdělení, nebo od vašich zaměstnanců.

Mezi osobní údaje patří:

Vaše hlavní či kontaktní údaje, což u kupujících zahrnuje např. jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, bankovní či platební údaje.

U žadatelů a zaměstnanců sem patří např. jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje z životopisu a referencí, bankovní údaje, náboženské vyznání.

U dodavatelů sem patří například jméno jejich právního zástupce, společnosti, číslo v obchodním rejstříku, DIČ, číslo firmy, adresa, kontaktní údaje kontaktní osoby (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

Dále zpracováváme také tyto osobní údaje:

 • informace o typu a obsahu smlouvy, údaje o objednávce, údaje o prodeji a dokumentech, historii zákazníků a poradenských dokumentů,
 • reklamní a prodejní údaje,
 • informace o vaší elektronické komunikaci se společností CONRAD (např. IP adresa, přihlašovací údaje),
 • informace o vašem chování na našich stránkách
 • ostatní údaje, které jsme od vás obdrželi během obchodních vztahů (např. setkání se zákazníky),
 • údaje, které sami generujeme z hlavních / kontaktních údajů a jiných údajů, např. na základě analýzy požadavků a potenciálu zákazníků),
 • dokumentace vašeho vyjádření souhlasu např. s přijímáním newsletterů.

Pro jaké účely a na jakém právním základě budou údaje zpracovávány?

Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českého zákona o ochraně osobních údajů v aktuálně platném znění:

Pro splnění (předběžných) smluvních povinností (GDPR, čl. 6, odst. 1, písmeno b):
Vaše údaje budou využity pro zpracování vašich nákupů online či telefonicky, nebo ke zpracování smluv vašich zaměstnanců v naší společnosti. Údaje budou zpracovány zejména během zahájení obchodních transakcí a při realizaci smluv s vámi.

Pro splnění zákonných povinností (GDPR, čl. 6, odst. 1, písmeno c):
Zpracování vašich údajů je nezbytné pro účel splnění různých zákonných povinností, např. z obchodního zákoníku nebo daňového zákoníku.

Pro ochranu legitimních zájmů (GDPR, čl. 6, odst. 1, písmeno f):
Na základě rovnováhy zájmů mohou být údaje zpracovávány nad rámec aktuálního plnění smlouvy, a to za účelem ochrany legitimních zájmů naší společnosti nebo třetích stran.

Zpracování údajů v zájmu ochrany legitimních zájmů probíhá například v těchto případech:

 • reklama nebo marketing (viz č. 4),
 • prostředky pro řízení obchodu a další vývoj služeb a výrobků,
 • udržování databáze zákazníků na úrovni celé skupiny za účelem zlepšení služeb zákazníkům v kontextu právních procesů.

v rozsahu vašeho souhlasu (Čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR):
Pokud jste nám udělili svůj souhlas se zpracováváním vašich údajů, např. za účelem doručení našeho newsletteru proběhne pouze v souladu s účely a v rozsahu sjednaném ve vyjádření souhlasu. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Zpracovávání osobních údajů pro reklamní účely

Můžete kdykoli vznést námitku proti využití svých osobních údajů pro reklamní účely, a to buď obecně, nebo pro jednotlivé typy reklam, aniž by vznikaly jakékoli jiné náklady než náklady za přenos podle základních sazeb.

Společnost CONRAD je v souladu s místními zákonnými požadavky oprávněna využívat e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při uzavírání smlouvy, pro přímou reklamu na své vlastní podobné výrobky či služby. Tato doporučení ohledně výrobků od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru.

Pokud od nás nechcete taková doporučení dostávat e-mailem, můžete vznést námitku proti využití své adresy pro tento účel kdykoli, a to bez jakýchkoli nákladů kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. Stačí k tomu písemná zpráva, nejlépe na e-mailovou adresu: [email protected]. Každý e-mail samozřejmě obsahuje odkaz na odhlášení.

Kdo mé údaje obdrží?

Pokud ke zpracování objednávek využíváme poskytovatele služeb, zůstáváme přesto zodpovědní za ochranu vašich údajů. Všichni dodavatele jsou smluvně zavázáni zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rozsahu poskytování služeb. Námi pověření dodavatelé obdrží vaše údaje v případě, že je požadují pro plnění svých příslušných služeb. Jedná se například o poskytovatele IT služeb potřebných pro náš provoz a bezpečnost našeho IT systému, ale i o poskytovatele reklamních sdělení pro naše vlastní reklamní kampaně.

Vaše údaje budou zpracovávány v databázi zákazníků společnosti CONRAD. Tato databáze podporuje zlepšování kvality údajů o stávajících zákaznících (likvidace duplicit, indikátor přestěhovaných / neexistujících zákazníků, oprava adres), a umožňuje obohacení s pomocí údajů z veřejných zdrojů.

Tyto údaje jsou zpřístupněny společnostem v rámci skupiny CONRAD v rozsahu nezbytném ke zpracování smlouvy. Ukládání údajů o zákaznících se týká jednotlivých firem a je samostatné, přičemž společnost CONRAD funguje jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti.

V případě zákonné povinnosti a v kontextu trestního stíhání mohou být příjemci vašich údajů úřady a soudy a také externí auditoři.

Kromě toho mohou mezi příjemce vašich údajů patřit i pojišťovny, banky, úvěrové ústavy a poskytovatelé služeb, a to pro účely zahájení a plnění smluv.

Jak dlouho budou mé údaje uloženy?

Vaše údaje zpracováváme až do konce obchodního vztahu nebo do vypršení příslušné zákonem stanovené doby uchovávání; kromě toho i do konce jakýchkoli právních sporů, v nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

Jsou osobní údaje předávány do třetích zemí?

V zásadě do třetích zemí nepředáváme žádné údaje. K přenosu dojde jen v individuálních případech na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, standardních smluvních klauzulí, vhodných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

Jaká práva na ochranu údajů mám?

Máte právo na informace, opravu a vymazání uložených údajů nebo na omezení jejich zpracování, právo na vznesení námitky proti jejich zpracování a také právo na jejich přenosnost a na stížnost v souladu s požadavky zákona na ochranu dat.

Právo na informace:

Můžete nás požádat o poskytnutí informací o tom, zda a v jaké míře zpracováváme vaše osobní údaje. K žádosti prosím využijte e-mailovou adresu: [email protected].

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme údaje, které jsou neúplné či nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění. K žádosti prosím využijte e-mailovou adresu: [email protected].

Právo na vymazání:

Můžete nás požádat o vymazání vašich údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo jejich zpracování neúměrně zasahuje do vašich legitimních zájmů z hlediska ochrany. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody bránící okamžitému vymazání, např. v případě zákonem regulovaných povinností ohledně ukládání.

Bez ohledu na výkon práva na vymazání vymažeme vaše údaje okamžitě a úplně, pokud neexistuje právní transakce nebo zákonná povinnost jejich uchovávání.

Právo na omezení zpracování údajů:

Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud

 • rozporujete přesnost údajů po dobu, která nám umožní ověřit jejich přesnost.
 • je zpracovávání údajů nezákonné, ale vy odmítnete jejich vymazání a místo toho požádáte o omezení jejich využití,
 • již údaje nepotřebujeme pro zamýšlený účel, ale je stále potřebujete na doložení či obranu svých právních nároků, nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracovávání údajů.

Právo na přenosnost údajů:

Můžete nás požádat o poskytnutí údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátuj, a umožnění předat tyto údaje další zodpovědné osobě, a to bez našich zásahů, pokud

 • zpracováváme tyto údaje na základě odvolatelného souhlasu, který jste nám udělili, nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi, a
 • toto zpracovávání je prováděno pomocí automatizovaných metod.

K žádosti prosím využijte e-mailovou adresu: [email protected]. Je-li to technicky možné, můžete nás požádat o předání vašich údajů přímo jiné zodpovědné osobě.

Právo na námitku:

Zpracováváme-li vaše údaje z legitimních důvodů, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku; toto by platilo i pro vytváření profilů na základě těchto ustanovení. Nebudeme pak nadále zpracovávat vaše údaje, dokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé důvody hodné ochrany pro zpracování údajů, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování nebude sloužit uplatnění, vykonávání či obraně zákonných nároků. Námitku proti zpracovávání vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete vznést kdykoli bez udání důvodů.

Právo na odvolání:

Pokud jste toho názoru, že při zpracovávání vašich údajů porušujeme český či evropský zákon na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás za účelem objasnění příslušných dotazů. máte také právo kontaktovat dozorčí úřad Samozřejmě za vás, příslušný státní úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů.

Chcete-li uplatnit kterékoli z výše uvedených práv vůči nám, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností vás můžeme požádat o doplňující informace za účelem ověření vaší totožnosti.

Je mou povinností údaje poskytnout?

Zpracování vašich údajů je nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy s námi. Pokud nám informace neposkytnete, budeme zpravidla nuceni odmítnout uzavření smlouvy nebo již nebudeme moci plnit stávající smlouvu, kterou tak bude nutno ukončit. Nejste však povinni udělit souhlas se zpracováním údajů, které nejsou relevantní či povinně nutné pro plnění smlouvy.