Budoucnost výuky a vzdělávání? Už jen s chytrými technologiemi.

Pro zprostředkování učiva z oblasti přírodních věd a techniky jsou nezbytností dobře zařízené učebny a funkční vybavení. Rychlé učení, porozumění, posouzení výsledků měření, stejně jako bezpečné zacházení s měřicí technikou – to jsou dnes klíčová témata vzdělávání a dalšího vzdělávání.

  • Základní vybavení multimetry a osciloskopy

  • Technika pro dílny, laboratoře a pracoviště

  • Analogová a digitální měřicí technika, napájení a nářadí

Zejména značka VOLTCRAFT přesvědčí perfektním poměrem kvality, ceny a výkonu.

   

Měřicí technika BENNING. Bezpečná, spolehlivá a výkonná.

Lidé se stávají profesionály, když se naučí předpisy, zacházení s měřicí technikou a interpretaci výsledků již v průběhu vzdělávání. Odborníci již celá desetiletí pracují s kvalitními produkty značky BENNING, protože jsou spolehlivé a bezpečné.

Pro přesný záznam elektrických veličin je k dispozici celá řada digitálních multimetrů a proudových kleští. Profesionální kontrolu mobilních provozních prostředků podle předpisu VDE 0701, 0702, 0751-1 nebo 0544-4 lze provést pomocí moderních zkoušeček.

Vedle kontroly instalací je jedním z nejnovějších požadavků na moderní zkoušecí techniku testování nabíjecích stanic (nástěnných boxů).
Zkoušečky instalací fotovoltaiky a měřicí přístroje charakteristik se používají k testování fotovoltaických systémů v souladu s normami.

Společnost BENNING nabízí racionální řešení v mnoha oblastech zkoušecí a měřicí techniky.

Automatizovaná jednotlivá měření – jedno stisknutí tlačítka, 8 výsledků měření

Zkoušečka instalací Auto Sequence® BENNING IT 200 se ideálně hodí k racionálnímu testování a dokumentaci elektrických zařízení a nabíjecích stanic pro elektromobilitu (nástěnných boxů) provozního typu 3.

   

Rohde & Schwarz: Určování charakteristik proudu a napětí pomocí osciloskopu

Zkoušečky komponentů usnadňují analýzu vlastností signálů aktivních a pasivních součástek. Vývojáři mohou rychle zkontrolovat funkčnost součástky, zatímco studující mohou své teoretické znalosti využít v praxi a verifikovat.

Oscyloskopy R&S®RTC1000

Díky integrované zkoušečce součástek jsou osciloskopy R&S®RTC1000 univerzálně použitelné. Skládají se z generátoru signálů, který generuje pro měřený objekt 50Hz nebo 200Hz sinusový signál s definovanou amplitudou (max. 9 V) a omezenou intenzitou proudu. V tomto režimu digitalizují osciloskopy prostřednictvím A/D měniče signály, které jsou ovlivňovány součástkou, a zobrazují průběh proudu prostřednictvím napětí.

Osciloskopy R&S®RTC1000 nabízejí osm plnohodnotných digitálních vstupů, volitelnými funkcemi spouště a dekódování, četné funkce měření a výkonnou funkci FFT.

Obr. 1: I-U charakteristika 2,1kΩ odporu

Obr. 2: I-U charakteristika 110kΩ odporu

Obr. 3: I-U charakteristika 0,1μF kondenzátoru při buzení 50Hz signálem

Obr. 4: I-U charakteristika 0,1μF kondenzátoru na obrázku 3, ale při buzení 200Hz signálem

Obr. 5 I-U charakteristika křemíkové diody  

Obr. 6: Charakteristika Zenerovy diody s přeskokovým napětím cca 5 V

   

PHYWE – perfektní digitální vyučování pro přírodní vědy.

Tak vypadá digitální výuka dneška:

Ať už se jedná o prezenční výuku, domácí učení nebo vyučování v přírodě, ledacos se změnilo. Digitalizace nás dohání ve všech oblastech života – a to platí i pro naše školství. Aby mohla školní výuka odrážet současné trendy, byl iniciován Digitální pakt pro školství. Podpora samotná ovšem ještě neznamená realizaci – zapotřebí jsou praktická a ucelená řešení pro výuku přírodních věd. Komplexní řešení PHYWE sestává z různých modulů (sady pro pokusy, senzorika, software a zobrazovací jednotka), které lze navzájem individuálně kombinovat v závislosti na oboru. Společným rysem všech je přímý vztah k učebnímu plánu a garance jednoduchého, pokrokového a časově úsporného vyučování.

   

Vybrané produkty PHYWE pro fyziku

Vybrané produkty PHYWE pro chemický průmysl

Vybrané produkty PHYWE pro biologii

Vybrané produkty PHYWE pro přírodní a technologický průmysl

40 let společnosti VOLTCRAFT – měřicí technika pro výuku, vzdělávání a učiliště

 

Řada mladých lidí se rozhoduje pro elektrochemické vzdělání. Technické profese byly a nadále jsou velmi žádané. Bezpečnost při vzdělávání je jednou z nejdůležitějších vlastností, které musí měřicí technika ve vzdělávání splňovat. Měřicí technika značky VOLTCRAFT jsou vybavené inovativními bezpečnostními funkcemi – za zmínku stojí zejména řada multimetrů VC-200 VOLTCRAFT. Navigátor k měřicím zásuvkám a přihrádka na baterie, kterou nelze otevřít, když jsou měřicí kabely připojené – to jsou jen některé vlastnosti, díky nimž tato řada multimetrů patří mezi ty nejbezpečnější ve vzdělávání.

Řešení ušitá přesně na míru a inovace v oblasti obsluhy umožňují efektivní používání produktů. Abyste se mohli soustředit na učení.