Životní prostředí a likvidace odpadu

Společnost Conrad podporuje kampaň na likvidaci elektroodpadu

Správná likvidace elektroodpadu je důležitým tématem, protože tento odpad obsahuje cenné suroviny, které lze udržitelně znovu použít. Informujte se o četných možnostech, jak jednoduše a správně likvidovat elektroodpad.

Mysleme již dnes na zítřek

Téma životního prostředí a zachování podmínek pro zdravý život je pro nás velice důležité. Na základě našeho certifikovaného systému řízení zohledňujeme při naší činnosti ekologické aspekty. Aktivní ochrana našeho životního prostředí pro nás není jen reklamním sloganem bez obsahu, ale ve společnosti Conrad ji denně skutečně praktikujeme.

Společnost Conrad se zasazuje o

  • ekologicky šetrnou likvidaci a opětovné použití vysloužilých elektrospotřebičů, obalů a baterií/akumulátorů,
  • energeticky účinnou konstrukci produktů, která šetří zdroje surovin,

  • dodržování směrnic EU, nařízení, norem a zákonů,

  • nakupování a distribuci produktů pouze od výrobců a dovozců, kteří tyto požadavky dodržují,

  • trvalou udržitelnost a sociální odpovědnost.

Důležité informace a tipy pro naše zákazníky:

Likvidace starých elektrospotřebičů

To vždy přináší velký problém co s nimi, když doslouží: Můžete elektrozařízení donést nebo zaslat na naše reklamační oddělení kde vám ho bezplatně odebereme, pokud podobné zařízení objednáte nebo jste již objednali (tzv. kus za kus).

Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete na sběrné místo.

Další možností je vyhledat červený kontejner ve vašem okolí.

Likvidace vysloužilých svítidel a baterií

Tady je opět důležité nevyhodit zdroj světla jen do směsného odpadu ale odevzdat ho na správné místo. Zde je opět možnost odnést nebo poslat na nejbližší sběrné místo nebo využít sběrných krabic ve velkých elektro řetězcích.

Směrnice RoHS

Pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Nařízení REACH

Zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možnými chemicky podmíněnými riziky.

Další podrobnosti a to nejen ohledně nového zákona o elektrozařízení naleznete na odkazech MŽP a firmy Asekol.