Směrnice RoHS (2011/65/EU)

Směrnice RoHS poskytuje ochranu spotřebitelů

Směrnice RoHS se vztahuje k  omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Ve znění 2011/65/EU je právně závazná od 28. 6. 2011 a nahrazuje dosavadní směrnici 2002/95/ES. Se zveřejněním delegované směrnice (EU) 2015/863 byl seznam látek, které podléhají omezením, ještě rozšířen. Použitelný je od 22. 7. 2019.