Moderní systém regulace vytápění Netatmo

Autor: Jakub Vaněk, 5. březen 2018

V dnešním článku se blíže zaměříme na systém Netatmo, představíme Vám jak takový systém nainstalovat, jaké má výhody či nevýhody a v neposlední řadě si ukážeme krok po kroku jak takový systém funguje a co od něj můžeme očekávat.    

Tento článek se bude primárně týkat všech, kteří řeší otázku rekonstrukce, vybavení nového bytu či domku nebo chtějí jednoduše snížit stávající náklady za vytápění. V dnešní době se již neobejdeme bez moderních systémů elektronické regulace vytápění – tzv. systémů Smart Home, které v hojné míře nabízí i společnost Conrad. Dnes bychom vám rádi představili systém, který výše uvedené požadavky řeší komplexně. Hodí se jak pro systémy s centrálním zdrojem topné vody, tak pro menší objekty s kotlem na plyn, elektřinu či tuhá paliva. Jedná se o nový systém Netatmo (by S+ARCK). Jak napovídá jeho název, vychází z dílny populární francouzského designéra Philippa Starcka, který jej po designové stránce celý navrhl. Právě design a dokonalé provedený jednotlivých komponentů je určitě to první, čeho si všimnete. Systém nejen lahodí lidskému oku, ale i skvěle funguje. Kromě vytápění je zde také možnost dalšího rozšíření o prvky pro monitorování kvality životního prostředí a zabezpečení celé domácnosti. V tomto článku si ale představíme pouze prvky pro regulaci vytápění.

Nyní již pojďme k představení jednotlivých sad, které systém nabízí:

Sada bezdrátové termostatické hlavice a jednotky gateway Netatmo NVP01-DE

Tato sada obsahuje: 1x jednotku gateway, 2x digitální termostatické hlavice na radiátory, 6 ks adaptérů pro montáž na termostatické ventily a 4 barevné nalepovací kroužky pro rozlišení. Sada je určena pro systémy s centrálním vytápěním, kde není třeba spínat kotel. Termostatické hlavice se ihned po vložení baterií připojí k Wi-Fi internetové bráně (gateway). Další jednotlivé hlavice lze objednat zvlášť.

Bezdrátový termostat Netatmo NTH01-DE-EC, Wi-Fi

Sada chytrého termostatu obsahuje: 1x nástěnný termostat, 1x reléový modul (sloužící zároveň jako jednotka gateway), 1x kabelový adaptér pro připojení kotle, 1x adaptér pro termostat (stojánek), 5 ks barevných rámečků.

Chytrý termostat je vhodný pro rodinné domy, byty či menší objekty s kotlem. Dokáže spínat a vypínat kotel na základě předem nastavených topných cyklů a teploty v místnosti. Tato sada umožňuje i rozšíření o regulaci jednotlivých radiátorů zakoupením samostatných hlavic.

Bezdrátová termostatická hlavice Netatmo NAV01-DE

Dodávána s 6 ks adaptérů na ventily a 4 ks barevných kroužků. Tato hlavice slouží k rozšíření sad Netatmo NVP01-DE a Netatmo NTH01-DE-EC.

Meteostanice Netatmo NWS01 pro smartphone s OS Android a iOS

Sada obsahuje: vnitřní jednotku, venkovní jednotku, napájecí adaptér, propojovací micro USB kabel, baterie do venkovní jednotky. Meteostanice Netatmo zvyšuje užitnou hodnotu chytrého termostatu Netatmo tím, že dokáže spolupracovat s aplikací pro vytápění, která na základě naměřené teploty z venkovního senzoru umí upravit topnou křivku.

Systém regulace vytápění Netatmo

Napřed si ukážeme, jak je to s instalací v případě první sady Starter Pack. Nejprve vezmeme jednotku gateway a připojíme ji do zásuvky. Poté si do mobilního zařízení stáhneme aplikaci Netatmo Energy, která je k dispozici v obchodech App Store a Google Play, případně na webu výrobce. Následně budeme postupovat podle instrukcí zobrazených v aplikaci. Na relé stiskneme a podržíme párovací tlačítko, dokud kontrolka na přední straně relé nezačne blikat. V případě systému Android nás aplikace požádá o zapnutí Bluetooth a přístup k poloze zařízení. Poté je třeba zadat přístupové údaje k síti Wi-Fi. Po úspěšném zadání vložíme baterie do hlavic. Pokud jsme vše provedli správně, měli bychom všechny hlavice vidět na následující stránce aplikace. Zde také můžeme jednotlivé hlavice pojmenovat a přiřadit je do jednotlivých místností. Následuje instalace hlavic na ventily, tomu předchází výběr správného adaptéru. K výběru adaptéru nám pomůže identifikační plastová kartička, pomocí které zjistíme rozteč závitů na ventilu a jejich průměr. Správný typ adaptéru na ventil pak vybereme podle přiložené instalační příručky.

Pokud máme hlavice nainstalované, provedeme ještě jejich kalibraci přímo v aplikaci pomocí volby „Calibrate the valve“. Hlavice se na ventil adaptuje a poté je již schopna regulovat.

Nyní již můžeme pozorovat v aplikaci reálnou teplotu naměřenou v místnosti, která se nám zobrazuje v symbolu bílé bubliny, nastavenou teplotu pak aplikace zobrazuje v menší černé bublině. Stejně tak funguje i zobrazovaní teploty na ostatních prvcích systému, tj na hlavicích a na termostatu. N hlavicích se nám nastavená teplota zobrazí bílým písmem na černém pozadí a reálná teplota černým písmem na bílém pozadí. U temostatu se reálná a naměřená teplota může zobrazovat současně, reálná teplota je pak rozlišena býlím písmem a nastavená písmem černým. Pokud teplotu manuálně přímo na hlavici či v okně aplikace přenastavíme, zobrazí se nám nastavená teplota krátkodobě na hlavicích na černém pozadí, jinak standardně hlavice zobrazuje reálnou teplotu na bílém pozadí.

Obr. Aplikace Netatmo Energy

V aplikaci pak také můžeme nastavit jednotlivá schémata vytápění na každý den v týdnu zvlášť. Maximální počet spínacích cyklů na den výrobce neuvádí. Běžně si však vystačíme se 4 spínacími cykly. Pokud jsou hlavice v režimu Auto, řídí se všechny podle jednoho nastaveného topného schématu. V režimu manuálním si pak můžeme nastavit individuální teplotu pro každou místnost. Tato teplota je však časově omezená. Dobu trvání manuálního režimu si můžeme nastavit pomocí posuvníku ve spodní části obrazovky mobilní aplikace Netatmo Energy.

Obr. Křivka vytápění

Otočením telefonu si můžeme zobrazit náhled na nastavené topné schéma. V náhledu pak vidíme, jak se vyvíjela teplota v místnosti a na kolik procent byl ventil během vytápění otevřen.

Nyní si pojďme ukázat sadu s chytrým termostatem (Netatmo Smart Thermostat). Instalace termostatu je téměř shodná jako v případě sady hlavic s jednotkou gateway. Tuto pasáž tedy přeskočíme. Po připojení relé k internetu vidíme v aplikaci okno s nastavenou a aktuální teplotou v místnosti . Pomocí symbolů „+“ a „−“ pak opět lze tuto teplotu na omezenou dobu přenastavit. V případě termostatu může každý prvek systému měřit a regulovat. Pokud je termostat instalován ve stejné místnosti jako hlavice, převezme úlohu při měření teploty. V ostatních místnostech pak měří teplotu hlavice, které na základě požadavku na topení také spínají kotel. Odchylky při měření teploty u hlavice lze upravit v menu nastavení – volbou „Offset“. Sada s chytrým termostatem se však od základní sady Starter Pack přece jen v jedné podstatné části liší – jde právě o predikci vytápění. Systém umí vypočíst topnou křivku, dokáže tedy s poměrně vysokou přesností určit, za jak dlouho bude při výchozí pokojové teplotě dosažena teplota požadovaná. K vypočtení topné křivky potřebuje termostat určitý čas. Během prvních 2 týdnů proto funguje v samoučícím režimu a sbírá potřebná data. Po uplynutí této doby je již termostat schopen regulovat naplno. Výhodu predikce vytápění si představíme na následujícím schématu: Topné schéma je nastaveno tak, aby systém zvýšil teplotu z úsporné 18°C která je nastavena přes noc na komfortní teplotu 21°C v čase 8:00 ráno. Pokud je venkovní teplota 15 °C, začne termostat topit například v 7 ráno tak, aby teplota v místnosti dosáhla z výchozích 18 °C na 21 °C přesně v požadovaný čas, tedy v 8 hodin. Pokud venkovní teplota klesne na −5 °C, musí termostat začít topit již o 2 hodiny dříve, aby bylo zaručeno, že požadovaná teplota bude dosažena včas, tedy přesně v 8 hodin.

K tomu aby tato funkce správě fungovala je nutné ji správě nastavit. Konfigurace se provádí skrze webové rozhraní kde na hlavní obrazovce klikneme na políčko home parameters. Zde nastavíme typ kotle (plynový, elektro, na tuhá paliva) a typ objektu tj. rodinný dům či byt. Dále je nutné uvést i celkovou plochu objektu. Systém tyto parametry bere v úvahu a podle toho upraví začátek vytápění. Posledním důležitým krokem je i výběr zdroje pro měření venkovní teploty aby byl systém schopen topnou křivku patřičně upravit. Pokud vlastníme Netmamo meteostanici, vybereme z nabídky její externí senzor. V opačném případě bude systém sbírat informace o okolní venkovní teplotě z dostupných serverů, což může být v některých případech méně přesné.

Obr. Adaptivní topná křivka systému

Instalace termostatu je poněkud složitější než u sady Starter Pack. Nejprve musíme určit, jaký máme typ kotle, a od toho se pak odvíjí zapojení samotného akčního členu. V případě plynového nebo elektrického kotle umístěného v bytě či přízemí rodinného domku je akčním členem relé, které se připojí na příslušný vstup kotle pro připojení pokojového termostatu. Zásadním požadavkem na funkčnost systému je, aby reléová jednotka byla umístěna v dosahu sítě Wi-Fi. Pokud toto není možné dodržet, např. je-li kotel je umístěn ve sklepě či zkrátka není v dosahu Wi-Fi, musí být kotel spínán termostatem.

Toto je zároveň i druhá možnost připojení Netatmo chytrého termostatu ke kotli. Celý systém pak bude fungovat tak, že reléová jednotka bude sloužit pouze pro komunikaci s internetem. Spínání kotle je zde přenecháno termostatu. Ten bezdrátově komunikuje s reléovou jednotkou která je připojena do sítě 230 V pomocí jednoho z přiložených síťových adaptérů a zároveň i k Wi-Fi. K připojení termostatu ke kotli dodává výrobce jednoduchý nástěnný adaptér. Ten je vybaven 2 pólovou svorkovnicí na kterou se připojuje přímo výstup z kotle určený pro připojení pokojového termostatu. Požadavkem pro připojení termostatu ke kotli tedy je, aby současný kotel měl vyvedeny přívody pro externí pokojový termostat do bytu kde bude umístěn termostat i reléová jednotka. Pokud v bytě kdes systém instaluje již termostat instalován je, máme téměř vyhráno.

Obr. Obsah balení chytrého termostatu Netatmo

Pro připojení reléové jednotky ke kotli výrobce dodává kabelový adaptér. Ten je zakončen hnědým a modrým vodičem – na tyto vodiče připojíme napájení. Černý a šedivý vodič připojíme na vstup kotle pro pokojový termostat. Termostat zůstane v tomto případě mobilní – můžeme jej buďto upevnit na zeď pomocí dodaného instalačního rámečku, nebo využít přiložený adaptér a termostat jen tak položit na desku stolu či umístit do obývací stěny. Určitě nesmíme termostat umístit v blízkosti okna či dveří, měření by bylo zkresleno.

Pokud kotel není v dosahu Wi-Fi a je třeba k němu připojit termostat, vystačíme si pouze se 2 vodiči. Nejdříve musíme demontovat stávající termostat. Po jeho demontáži spatříme zpravidla 4 nebo 2 barevně rozlišené vodiče, 2 napájecí a 2 pro ovládání kotle. Termostat připojíme pouze na vodiče sloužící k ovládání kotle (zpravidla označeny jinou než hnědou a modrou barvou). Pokud si s instalací nevíme rady, přenecháme ji odborníkovi.

V některých případech může být termostat připojen pouze 2 vodiči. Potom se buď jedná o termostat sběrnicový, nebo o termostat s vlastním napájením, případně o termostat mechanický, který napájení nevyžaduje. V prvním případě je nutné pročíst si dokumentaci ke kotli a ujistit se, zda je možné připojení běžného termostatu. Ve dvou zbylých případech pouze připojíme vodiče na svorkovnici instalačního rámečku. Termostat pak jenom do rámečku zacvakneme a tím je instalace hotová.

Webová aplikace má však ještě jednu funkci navíc – umí měřit celkovou dobu sepnutí kotle a porovnávat ji s ostatními uživateli. Na základě toho umí dokáže odhadnout, jak je váš byt či dům energeticky náročný, jaké jsou celkové náklady za vytápění a kolik procent energie jste ušetřili použitím programovatelného termostatu a hlavic.

Nyní pojďme k celkovému zhodnocení systému. Kvalitou zpracování i funkcionalitou se jedná o systém na velmi vysoké úrovni. Vysoká je i kvalita použitých materiálů. Hlavice mají provedení z příjemného matného plastu který není náchylný na otisky a pravděpodobně bude i časově stálý. K perfektnímu designovému zpracování přispívá i to, že hlavice nemá žádné viditelné ovládací prvky – vše je dokonale skryto v jejím těle, a to včetně samotného displeje typu e-ink. Nezasvěcený uživatel tedy ani nepozná, že se jedná o elektronicky řízené hlavice. Výhodou také je, že výrobce používá svůj vlastní pohon samotného termostatického ventilu. Od referenčních systémů se tento pohon liší tím, že je výrazně rychlejší, tj. uzavření či otevření ventilu proběhne v mnohonásobně kratším čase. Samotný pohon také obsahuje minimum mechanických částí, lze tedy očekávat, že bude tichý i po několika letech používání.

Nyní pojďme k celkovému zhodnocení systému. Kvalitou zpracování i funkcionalitou se jedná o systém na velmi vysoké úrovni. Vysoká je i kvalita použitých materiálů. Hlavice mají provedení z příjemného matného plastu který není náchylný na otisky a pravděpodobně bude i časově stálý. K perfektnímu designovému zpracování přispívá i to, že hlavice nemá žádné viditelné ovládací prvky – vše je dokonale skryto v jejím těle, a to včetně samotného displeje typu e-ink. Nezasvěcený uživatel tedy ani nepozná, že se jedná o elektronicky řízené hlavice. Výhodou také je, že výrobce používá svůj vlastní pohon samotného termostatického ventilu. Od referenčních systémů se tento pohon liší tím, že je výrazně rychlejší, tj. uzavření či otevření ventilu proběhne v mnohonásobně kratším čase. Samotný pohon také obsahuje minimum mechanických částí, lze tedy očekávat, že bude tichý i po několika letech používání.

AUTOR

Jakub Vaněk