Detektory a testery kabelů rychle odhalí, co lidské oko nevidí

Autor: Jan Robenek, 29. leden 2020

Říká se, že kdo hledá, ten najde. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu to bude trvat. Pro rychlé hledání je dobré použít nějaký detektor. Conrad jich má hromadu pod svými privátními značkami Voltcraft a Toolcraft. Pojďme se tedy mrknout, co umějí, jak vypadají a jak fungují.

V čem se od sebe liší detektory?

Detektory kovových i nekovových předmětů ve stěnách zná každý. Jsou skvělou prevencí proti porušení kabelů nebo trubek třeba při vrtání. Většinou toho ale umějí mnohem víc, příkladem jsou hned tři modely Toolcraft. Všechny dokážou najít a rozlišit kovové prvky, jako jsou ocelové armatury nebo měděné vodovodní trubky, dále dřevěné trámky či elektrické vodiče střídavého proudu, a to ve stěnách, stropech a v podlahách. Signál proniká betonem, cihlami, dlažbou, sádrokartonem, dřevěnými obklady a plasty

Detektory se liší svou citlivostí, přesností, výbavou a provedením.

Dva levnější modely zvládnou hledat až do hloubky 80 milimetrů, což je maximální hodnota v ideálních podmínkách a týká se feromagnetických kovů, jako je ocel. Ostatní materiály odhalí v menších hloubkách – neželezné kovy do 60 milimetrů, vodiče pod napětím do 50 milimetrů a dřevo do hloubky 20 milimetrů. Mají černobílý grafický displej, který informuje o poloze a povaze nalezeného materiálu, případně jeho hloubce. Indikace probíhá vizuálně také pomocí tří různě barevných diod a ještě k tomu akusticky. Zajímavostí levnějšího z přístrojů je přítomnost měřiče vlhkosti materiálu, ať už dřeva, nebo stavebních hmot. S ohledem na cenovku přístroje je to pouze orientační měření.

Třetí detektor se na první pohled trochu liší. Displej má menší, zato barevný. Ze všech tří přístrojů má nejlepší hodnotu maximální hloubky, a sice 100 milimetrů, tedy deset centimetrů u oceli. Ostatní hodnoty zůstávají stejné. Přístroj má navíc digitální libelu.

Obecně u těchto detektorů platí, že maximální hloubka detekce závisí nejen na materiálu, ale také na velikosti detekovaného předmětu. Větší předměty lze odhalit ve větší hloubce než menší předměty. Všechny tři senzory detekují střídavé napětí 110, 240 a 400 V s frekvencí 50 až 60 Hz. Tyto typy detektoru nedokážou detekovat plastové vodovodní trubky.

A jak se s nimi pracuje? Přístroj je po zapnutí někdy nutné zkalibrovat jednoduchým stisknutím a přidržením tlačítka a pak je potřeba zvolit konkrétní druh hledaného materiálu, tedy dřevo, kov nebo vodič pod napětím. U kovových materiálů dokáže indikovat i přibližnou hloubku předmětu a rozlišit, zda jsou magnetické nebo ne. V režimu vodiče pod napětím detektor bude ignorovat ostatní kovové i dřevěné materiály. Naopak vodiče, které nejsou pod napětím, najdete jen v režimu detekce kovů. Vodiče pod napětím dokážou pod povrchem detekovat i některé multimetry.

Testované produkty

Modely LSG-3 a LSG-10

Dalším typem detektorů jsou vyhledávače a analyzátory elektrických vedení, zemnicích kabelů, pojistek, chráničů, ocelových prutů a vodivých trubek. Rozpoznají jak přerušené vedení, tak zkrat na instalaci. Z této kategorie tu mám dva přístroje značky Voltcraft – jeden je určen pro střídavé napětí až 300 V, zatímco druhý jen pro střídavé napětí do 24 V. Z toho je patrné, že typ LSG-10 je vhodný pro běžné silové rozvody a typ LSG-3 pro telefonní a síťová vedení.

A jak fungují tyto detektory? Skládají se vždy z vysílače, který generuje akustický signál o vysokém kmitočtu, a indukčního přijímače, který díky tomu dokáže přesně lokalizovat kabel či nějaký problém. Vestavěný detektor napětí umožňuje snadné nalezení vedení pod napětím, alarm se zobrazí na vysílači i na přijímači.

LSG-3 detekuje kabely spolehlivě až do hloubky 15 cm ve zdi. 

LSG-10 v režimu jednopólového vyhledávání dokáže odhalit elektrické vedení a objekty v hloubce až dva metry, dvoupólové vyhledávání je vhodné pro nalezení pojistek a proudových chráničů. Přijímač dokáže zpracovat signál z až sedmi vysílačů.

Posledním typem detektoru, který vám chci ukázat, je tester kabelů Voltcraft KT-600. Je to přístroj pro měření délky kabelů. Díky tomu lze nepřímo zjistit i přerušení vodiče.

Jak to tedy funguje?

Měřený vodič musí být vyrobený z alespoň dvou izolovaných kovových prvků, z nichž jedním může být pouzdro nebo stínění kabelu. Vyšší přesnosti dosáhnete nastavením správné rychlosti testovacího signálu podle typu testovaného kabelu. Vedle dvaceti přednastavených skupin si můžete uložit vlastní nastavení. Měřený kabel připojíte do jedné ze dvou zdířek v závislosti na typu kabelu a pak už na displeji vidíte naměřenou délku kabelu. Detektor dokáže změřit vodič dlouhý až tři kilometry! Pokud vodiče v jednom kabelu mají rozdílnou délku, je jasné, že ten kratší je někde přerušený.

Detektory Voltcraft a Toolcraft jsou nepostradatelnými pomocníky řemeslníků především z oboru elektro a stavebnictví.

AUTOR

Tomáš Krásenský

Hobbymaster

Další články