Kvalitu ovzduší v jakékoliv místnosti ohlídá přenosný monitor CO2

Autor: Karel Setnička, 14. leden 2023

Dnes se zaměřím na kvalitu ovzduší uvnitř v místnosti. Velkou část dne trávíme uvnitř, ale ne vždy dýcháme zdravý vzduch. Přitom například v kanceláři se potřebujeme soustředit na práci, v ložnici chceme naplno odpočívat, v posilovně potřebujeme veškerou energii na trénink atd. Ve zdravém prostředí se zkrátka budeme cítit lépe, a přesně s tím nám pomůže CO2 měřicí přístroj MX6055.

Proč je CO2 problém?

Při vdechování vzduchu s vysokým obsahem CO2 dochází ke snížení koncentrace kyslíku v krvi, což může způsobovat únavu, závratě, bolesti hlavy, nevolnost, snížení koncentrace a produktivity. Delší expozice může vést k dlouhodobým zdravotním potížím.

Velký problém s CO2 je v kanceláři nebo v ložnici. V každé z těchto místností trávíme až třetinu našeho dne. Právě ložnice je velké riziko pro nás všechny, protože špatný vzduch by vedl ke snížení kvality spánku. Nekvalitní spánek pak zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, způsobuje stres a poruchy nálad, snižuje imunitu a další. Na spánek bychom tedy měli dbát především a sledování koncentrace CO2 nám v tom může pomoci. Krom CO2 náš komfort ovlivňují i další faktory, které jsou roztříděny na obrázku. Dnes testovaný přístroj zvládne měřit ještě teplotu a relativní vlhkost vzduchu.

Jaká hodnota CO2 je v pořádku? 

Koncentrace CO2 v ovzduší se udává v jednotkách ppm (částic na milion). Běžná hodnota venku je v dnešní době asi 400 ppm. Množství CO2 v ovzduší se začalo přesně měřit před 60 lety, kdy byla tato hodnota jen 320 ppm. Hodnota venku se mírně liší ve městě a na venkově, ale rozdíl je nepatrný. V místnosti je důležité držet se co nejblíže hodnoty venku. Je jasné, že při dokonalém větrání bude vzduch uvnitř totožný s tím venku a ne lepší. Podle Světové zdravotnické organizace WHO je nejvyšší hodnota, kterou bychom měli v místnosti udržovat, 700 ppm. Cokoliv nad tuto hodnotu je už špatné ovzduší a měli bychom vyvětrat. Hodnota pod 1500 ppm ještě není na vážnější potíže, ale nad 5000 ppm už by to bylo neúnosné. Detailněji vliv koncentrace CO2 na vnitřní prostředí ilustruje tabulka. Důležité je zmínit, že bez větrání bude hodnota jen růst, protože člověk produkuje CO2 dýcháním. Měření proto musí probíhat kontinuálně a nestačí jen jednorázová informace.

Technologie měření CO2

Nejčastěji se pro měření koncentrace CO2 používá metoda NDIR (nedisperzní infračervené světlo). Principem NDIR měření je infračervené světlo a jeho interakce s CO2 molekulami. Základem NDIR senzoru je infračervený zářič, který vysílá specifickou vlnovou délku infračerveného světla. Toto světlo prochází vzorkem plynu s obsahem CO2 až do infračerveného detektoru.

Molekuly CO2 absorbují infračervené světlo při určitých vlnových délkách, což vytváří charakteristické absorpční spektrum. Měřením intenzity absorpce lze určit koncentraci CO2 ve vzorku. Hlavními výhodami snímačů NDIR jsou nízké náklady na životní cyklus a přesný a dlouhodobě stabilní provoz. Tato technologie se používá i v následujícím testovaném monitoru CO2.

Přenosný CO2 monitor MX6055

Podle předchozích odstavců se zdá, že ideální je nechat okna neustále otevřená. Obzvláště v zimě pak ale vydáme velké náklady za topení. Větrat tedy musíme podle toho, kolik CO2 v místnosti je. S tím nám pomůže přístroj Max Home, který přesně měří koncentraci CO2 a jednoduše signalizuje kvalitu ovzduší. Podle koncentrace CO2 přístroj mění barvu indikátoru. Zelený smajlík pro správné klima, žlutý neutrální pro varování a červený zamračený pro výstrahu na zvýšenou koncentraci CO2. Na displeji dominuje hodnota CO2 v kruhu, který mění barvy. Pod tím je indikační smajlík a výrazné ikony teploty a vlhkosti. Úplně ve spodní části jsou pak údaje o teplotě a vlhkosti. Včetně anglických popisků a jednotek. Pokojové podmínky by měly být v rozmezí 20 °C až 26 °C a relativní vlhkost 40 – 60 %. 

Funkce přístroje

Kromě měření teploty, vlhkosti a CO2 přístroj MX6055 disponuje alarmem. Tento alarm ovšem není řízen časem, ale hodnotou CO2. Jakmile hodnota přesáhne nastavenou mez, začne vytrvale pípat, dokud opět neklesne. Dalším prvkem je automatická kalibrace, kdy se přístroj postupně kalibruje na hodnotu 400 ppm, která je na přístroji nastavená jako možné minimum. Na jedno kliknutí lze vypnout podsvícení displeje, aby v noci nerušilo. Celkem šest tlačítek na zadní straně přístroje postačuje k ovládání všech funkcí. Lze také změnit nastavení výchozích mezí CO2 pro varování. V základu je ovšem přístroj nastavený na doporučené hodnoty a nevidím důvod to měnit. Jedině snad samotný alarm, který si každý nastaví individuálně. Také lze přepnout jednotky na stupně Fahrenheita.

Závěr

Měřičů CO2 je na trhu mnoho. Jiné modely například ukládají hodnoty na web, jsou zapojeny do senzorové sítě nebo umožňují měřit další veličiny. Mnou testovaný přístroj má velký čitelný displej a jednoduše ukazuje to, co naměří. Také musím vyzdvihnout příznivou cenu,, stabilitu měření a automatickou kalibraci. Pro někoho záporem může být absence baterie. Měření CO2 je ale energeticky náročné, takže baterie by stejně vydržela pouze jednotky hodin. 

přístroj MX6055 oslnil svou jednoduchostí. Stačí ho zapojit do zásuvky, postavit na stůl a údaje o koncentraci CO2 jsou na displeji. Přístroj jsem začal denně používat v kanceláři. Po chvíli jsem už zvýšenou hodnotu CO2 začal sám pociťovat. Nicméně ze začátku mě musel k větrání pobízet alarm. Od té doby se snažím větrat neustále a alarm už se ani nespustí. Musím přiznat, že se mi pracuje lépe a jsem méně unavený. Monitor CO2 je odteď nedílnou součástí mojí kanceláře.

AUTOR

Karel Setnička

Ke spolupráci s Conradem jsem se dostal přes svou bakalářskou práci na Fakultě Elektrotechnické ČVUT. Jednoduché robotické rameno Velleman KSR10 dodávané touto společností jsem vybavil řídicí elektronikou a k jeho ovládání vytvořil aplikaci pro OS Android. Aktuálně v Conradu testuji a recenzuji nové produkty a podílím se na několika dalších projektech. Nejvíce mě baví MAKER odvětví.

Další články autora