Siemens LOGO! – PLC vhodné pro průmyslové i domácí použití

Autor: Karel Setnička, 31. říjen 2018

Platforma LOGO! od společnosti Siemens je moderní, kompaktní PLC vhodné jak pro průmyslové, tak pro domácí použití. Ideální je pro jednoduché aplikace, jako je řízení osvětlení, teploty nebo malých strojů. Obsahuje 8 základních logických a 30 speciálních funkcí. LOGO! tak nahrazuje velké množství prvků konvenční spínací techniky. Programovat lze přímo tlačítky na PLC nebo v počítačovém programu.

LOGO! 8 kombinuje výhody předchozích verzí do jednoho modulu. Přináší nový displej s barevným podsvícením. Dále zjednodušené programování a podporu komunikace díky zabudovanému rozhraní Ethernet a konečně také možnost vzdáleného ovládání a monitorování pomocí integrovaného webového serveru.

PLC automat

Zařízení Siemens LOGO! jsou tzv. programovatelné logické automaty neboli PLC – malé průmyslové počítače používané pro automatizaci procesů v reálném čase. PLC, na rozdíl od běžných počítačů, mají periferie uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy a program se vykonává cyklicky. Jsou robustní, spolehlivé a jednoduché na obsluhu. Zpravidla je pro chod PLC použité nízké napětí a periferie jsou spínány přes magnetické relé, které zcela oddělí ovládané zařízení od obvodů PLC.

Vstupy a výstupy

Testovaná jednotka LOGO! 0BA0 má celkem 4 výstupy. Všechny jsou galvanicky oddělené od spínaného obvodu díky použití magnetických relé. Spínat lze až 10 A na každém výstupu. Při spínání je dokonce slyšet jak relé cvakne. Co se týká vstupů, tak těch je celkem 8. Všechny fungují jako digitální, tedy 24 V logická „1“ a 0 V (zem) logická „0“. Dnes testovaná jednotka umožňuje použít až 4 vstupy jako analogové. V takovém případě je na vstupy možné přivést napětí 0 až 10 V. Součástí jednotky je A/D převodník, který převede vstupní napětí na číslo, s nímž je možné v LOGO! pracovat.

Vestavěné funkce

Programování znamená poskládat předdefinované funkce do libovolné architektury. Funkce jsou dvojího druhu. Základní funkce (GF) a speciální funkce (SF). Nebudu vyjmenovávat všechny, ty můžete nalézt v manuálu LOGO! Mezi základní funkce patří logické funkce součin (AND), součet (OR), dále XOR, NAND, NOR a negace. Speciální funkce pak nabízí široké spektrum možností od zpožděného zapnutí/vypnutí, přes čítače, generátory pulzů, či pravidelné spínací hodiny, až po analogové bloky spínače, či komparátoru. Také je možné přímo na displej nechat zobrazit textovou zprávu.

Vestavěné funkce

Programování znamená poskládat předdefinované funkce do libovolné architektury. Funkce jsou dvojího druhu. Základní funkce (GF) a speciální funkce (SF). Nebudu vyjmenovávat všechny, ty můžete nalézt v manuálu LOGO! Mezi základní funkce patří logické funkce součin (AND), součet (OR), dále XOR, NAND, NOR a negace. Speciální funkce pak nabízí široké spektrum možností od zpožděného zapnutí/vypnutí, přes čítače, generátory pulzů, či pravidelné spínací hodiny, až po analogové bloky spínače, či komparátoru. Také je možné přímo na displej nechat zobrazit textovou zprávu.

LOGO! PC Software

Siemens dodává dva základní programy pro práci s LOGO! Je to TIA Portal, kde lze naprogramovat celou sestavu několika PLC i s displeji a dalšími rozšiřujícími moduly a spojuje tak veškeré možnosti platformy LOGO! Dnes se ale zabývám jen jednotkou PLC, pro kterou je určen program LOGO! Soft Comfort. Programování v něm probíhá podobně jako přímo v PLC, tedy rozlehlá mapa bloků funkcí, vstupů a výstupů. Výhoda práce v počítači je pochopitelně větší prostor, přehlednost a jednoduché ovládání, díky myši a klávesnici. V programu je možnost připojit se přes lokální síť k LOGO! To lze do sítě připojit jednoduše přes Ethernet. Po připojení je možné LOGO! z programu ovládat, nahrát do něj námi vytvořený program nebo naopak načíst program z něj do počítače a dále ho tam upravovat. Prostředí je možné používat v českém jazyce.

Vestavěné funkce

Programování znamená poskládat předdefinované funkce do libovolné architektury. Funkce jsou dvojího druhu. Základní funkce (GF) a speciální funkce (SF). Nebudu vyjmenovávat všechny, ty můžete nalézt v manuálu LOGO! Mezi základní funkce patří logické funkce součin (AND), součet (OR), dále XOR, NAND, NOR a negace. Speciální funkce pak nabízí široké spektrum možností od zpožděného zapnutí/vypnutí, přes čítače, generátory pulzů, či pravidelné spínací hodiny, až po analogové bloky spínače, či komparátoru. Také je možné přímo na displej nechat zobrazit textovou zprávu.

AUTOR

Karel Setnička

Ke spolupráci s Conradem jsem se dostal přes svou bakalářskou práci na Fakultě Elektrotechnické ČVUT. Jednoduché robotické rameno Velleman KSR10 dodávané touto společností jsem vybavil řídicí elektronikou a k jeho ovládání vytvořil aplikaci pro OS Android. Aktuálně v Conradu testuji a recenzuji nové produkty a podílím se na několika dalších projektech. Nejvíce mě baví MAKER odvětví.

Další články