Kalibrační služba DakkS

DAkkS v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025

Kalibrace ISO nebo DAkkS (dříve DKD) je prováděna v naší laboratoři a v laboratořích našeho partnera Testo. Vykonáváme kalibraci pro více než 30 skupin zařízení a pro více než 100 různých měřicích proměnných. Naše zkoušky jsou prováděny nezávisle na zkouškách provedených u výrobce. Kalibrace se provádí rychle a za velmi přijatelné ceny.

Kalibrace pokrývá jak nová zařízení, tak výrobky dříve zakoupené a používané při každodenní práci. Kalibrace Conrad je prováděna maximálně do sedmi pracovních dnů (pro kalibraci ISO) a do dvanácti pracovních dnů (pro kalibraci DAkkS). Pro zkrácení čekací doby je k dispozici mnoho měřicích zařízení značky Voltcraft s provedenou kalibrací ISO!

Výrobky kalibrované od výrobce

Náš servis je rychlý a snadný způsob, jak používat funkční a kalibrované měřicí zařízení. Stálá prodejní nabídka zahrnuje mnoho výrobků kalibrovaných podle normy ISO/DAkkS již přímo od výrobce, které jsou ihned k odběru.

Ověřte si:

 • Multimetry, klešťové měřiče, stolní multimetry
 • Zařízení pro měření podmínek prostředí
 • Zařízení k testování a ověřování
 • Laboratorní měřicí zařízení

Kalibrační laboratoř

Kalibrační certifikát je dokument stvrzující provedení kalibrace, který obsahuje veškeré požadované informace týkající se odchylek příslušného měřicího zařízení. Kalibrace je prováděna v souladu s normami uvedenými ve standardech ISO a DAkkS.

Kalibrační služba DakkS

Opětovná kalibrace výrobků

Za účelem provedení kalibrace si vás dovolujeme požádat o zaslání měřicího zařízení s poznámkou „Kalibrační servis“ a s informací o požadovaném standardu kalibrace (ISO nebo DAkkS) na následující adresu:

Conrad Electronic SE
Calibration Service
Klaus-Conrad-Straße 1
92241 Hirschau

Kdy je kalibrace nutná?
Certifikát ISO

Od roku 1987 jsou certifikovány systémy zabezpečení kvality v průmyslových podnicích, stejně jako ve společnostech poskytujících služby, v bankách, pojišťovnách, společnostech zabývajících se maloobchodním prodejem, v nemocnicích atd. Existují rovněž oborové předpisy, normy a směrnice ve farmaceutickém průmyslu (CFR, GMP), v potravinářském průmyslu (HACCP) a v automobilovém průmyslu (VDA, QS9000, ISO TS 16949). Ve všech těchto předpisech a normách týkajících se implementace a správy testovacích zařízení patří kalibrace k nezbytným prvkům.

Kalibrace musí být prováděna všude tam, kde mají měření vliv na život a zdraví člověka.

Certifikáty ISO pro průmyslová měření (certifikáty z výroby) od firmy Testo jsou cenově atraktivní alternativou pro certifikáty DAkkS (dříve DKD).

Výrobky, kterým byl udělen certifikát, splňují požadavky:

 • ISO 9000:2000
 • ISO 10012-1
 • GMP
 • DFR
 • VDA
 • QS9000
 • ISO TS 16949
 • HACCP

Certifikát DAkkS

Kalibrace v technologii měření znamená měření odchylek kalibrovaného měřicího zařízení. Během kalibrace daného měřicího zařízení je zaznamenávána odchylka měření mezi zobrazenou hodnotou a hodnotou skutečně zaznamenanou. Při měření materiálů je odchylka měření označena rozdílem mezi zobrazenou hodnotou a skutečnou hodnotou. V měřicích řetězcích je odchylka určena mezi naměřenou hodnotou výstupního signálu a hodnotou, kterou má mít signál při ideálním přenosu charakteristiky a zadané vstupní hodnoty.

Akreditované laboratoře pracují již řadu let pod dohledem Německého kalibračního úřadu DAkkS (DKD). V oblasti norem DIN EN ISO 9000 a DIN EN ISO / IEC 17025 je během kalibrace DAkkS vyžadován soulad s tuzemskými normami. Díky tomu je naměřená hodnota srovnávaná s příslušnou vzorovou hodnotou měřeného parametru.

Federální metrologický úřad v Braunschweigu (PTB) je nejvyšším správním úřadem v oblasti metrologie v celém Německu. PTB spravuje a vyvíjí veškeré tuzemské normy v oblasti metrologie a zajišťuje mezinárodní soulad díky spolupráci s jinými tuzemskými úřady. Výsledky kalibrace získané v těchto laboratořích proto odpovídají normám v jiných zemích, neboť se vyznačují nejvyšším stupněm spolehlivosti.

Tyto certifikáty jsou rozpoznávané a uznávané na celém světě v souladu s mezinárodními smlouvami a základem pro akreditaci DIN EN ISO / IEC 17025.

Pro všechny uživatele měřicích zařízení, kteří vyžadují zvlášť vysokou úroveň bezpečnosti, přesnosti a spolehlivosti, jsou certifikáty DAkkS (DKD) ideálním řešením.

Testovací zařízení vyžaduje certifikát DAkkS v následujících oblastech:

 • Výrobní podniky a standardizovaná pracoviště
 • Výzkumné laboratoře
 • Experti
 • Distribuční centra
 • HACCP

Pro více informací kontaktujte naše velkoobchodní oddělení »