Přístroje pro měření neelektrických veličin

Zařízení pro měření podmínek prostředí, stejně jako jiné přístroje, umožňují detekci, testování a měření podmínek panujících v průmyslových závodech. Pyrometry, termovizní kamery a průmyslové teploměry patří mezi základní řešení značky Voltcraft, která usnadňují každodenní kontroly ve skladech, výrobních závodech a průmyslovém prostředí.

Kontrola kvality produktů, bezpečnosti zaměstnanců a zajištění optimálních pracovních podmínek jsou procesy řízené přesnými zařízeními pro měření intenzity zvuku, světelného toku a vlhkosti (jak pro testování prostředí, tak materiálů). Diagnostika těžko dostupných prostor v mechanických systémech a na výrobních linkách je snazší při použití inspekčních kamer Voltcraft s možností použití různých úhlů pohledu na pohodlném displeji.

Podívejte se také na nabídku měřičů kvality vzduchu, dataloggerů, zařízení pro analýzu vody a půdy, měřičů radiace a elektromagnetického pole, tachometrů, tloušťkoměrů, kalibračních zařízeních, vibrometrů a digitálních mikroskopů!