Festo Simplified Motion Series

Systém „plug and work“ u elektrických pohonů – Simplified Motion Series od firmy Festo s digitálními vstupy a výstupy a IO-Link®

Konstrukční řada elektrických pohonů Simplified Motion Series představuje integrované řešení pohonů pro jednoduché úlohy spojené s pohybem, které umožňuje provoz bez jakéhokoliv softwaru podle principu „plug and work“: Přímo na pohonu lze nastavit parametry jako rychlost zajíždění a vyjíždění, síla při stlačování a upínání, volba referencí pro koncové polohy, dráha tlumení a ruční provoz.

    

Intuitivní uvedení do provozu

Konfigurace nevyžaduje díky intuitivnímu, jednoduchému a rychlému uvedení do provozu přímo na pohonu žádný software a žádné speciální know-how. Pohyb přitom může být jednoduše ovládán pomocí digitálních I/O (DIO) jako u pneumatického ventilu. Zpětné hlášení koncových poloh, které svou funkcí odpovídá běžnému přibližovacímu spínači, poskytuje informaci o dokončení úlohy pohybu.

Rozšířené funkce díky IO-Link®

Další funkce poskytuje uživateli IO-Link®: Sem patří komfortní nastavení na dálku, kopírování parametrů, funkce zálohování a funkce načítání rozšířených procesních parametrů. Díky IO-Link® mohou pohony inteligentně komunikovat v řídicích systémech až po cloud – pro jednoduchý pohyb, snadnou manipulaci, uvedení do provozu a ovládání. Digitální vstupy a výstupy a IO-Link® jsou automaticky vždy k dispozici, čímž produkty řady Simplified Motion Series standardně získávají dva druhy řízení.

Zjednodušená, ale plná funkčnost

Díky zjednodušené funkčnosti jsou pohony ideální pro jednoduché pohyby mezi dvěma mechanickými koncovými polohami, bez toho, aby bylo nutné se vzdát optimalizovaných charakteristik pohybu, jemně tlumeného zajíždění až do koncových poloh a vyjíždění z nich nebo zjednodušené funkce stlačování a upínání.

Nanejvýš kompaktní a cenově výhodná vřetenová osa s přesným, zatížitelným vedením saní s oběžnými kuličkami a kuličkovým šroubovým pohonem.

 • Tři konstrukční velikosti s užitečným zatížením až 20 kg na max. 800 mm zdvih
 • Trvale dosedající krycí pás z ušlechtilé oceli chrání uvnitř uložená vodítka a vřeteno, resp. ozubený řemen
 • Jedinečný montážní systém „one-size-down“ pro vzájemné propojení, s minisaněmi EGSS
 • Volitelně: Přípojka vakua pro minimalizaci emisí částic z osy
 • Motor lze otočit o 4x 90° a lze ho kdykoliv přestavět

Kompaktní a extrémně cenově výhodná osa s odolným a trvanlivým ozubeným řemenem a přesným, zatížitelným vedením saní s oběžnými kuličkami.

 • Dvě konstrukční velikosti pro až 1,3 m/s na zdvih max. 2 000 mm
 • Trvale dosedající krycí pás z ušlechtilé oceli chrání uvnitř uložená vodítka a vřeteno, resp. ozubený řemen
 • Jedinečný montážní systém „one-size-down“ pro vzájemné propojení, s minisaněmi EGSS
 • Volitelně: Přípojka vakua pro minimalizaci emisí částic z osy
 • Motor lze otočit o 4x 90° a lze ho kdykoliv přestavět

Cenově výhodné a zatížitelné EGSS s klidným chodem vřetena pro vertikální pohyby Z nebo vedené lineární jednotlivé pohyby v každé montážní poloze. Uvnitř uložené lineární vedení absorbuje příčné síly a poskytuje velmi dobrou odolnost proti přetáčení při vysokých momentech.

 • Tři konstrukční velikosti se zdvihem max. 200 mm
 • Přímá montáž elektrického otočného pohonu ERMS bez adaptéru
 • Volitelně: připravený vzduch pro vyrovnání tlaku zamezuje vnikání částic nebo vlhkosti a rozviřování částic do okolí
 • Jedinečný montážní systém „one-size-down“ ve spojení s  ELGS-BS/-TB.
 • Motor lze otočit o 4x 90° a lze ho kdykoliv přestavět

Díky vedení s oběžnými kuličkami poskytuje osa s ozubeným řemenem ELGE-TB velmi klidný chod. Jako cenově výhodné kompletní řešení v nákladově optimalizovaném designu je ideální pro jednoduché a hospodárné úlohy se srovnatelně nízkými nároky na mechanické zatížení, dynamiku a přesnost, stejně jako na prostředí.

 • Vysoký kilometrový výkon 5 000 km
 • Optimální dotazování koncových poloh prostřednictvím přibližovacího snímače
 • Motor lze namontovat na obou stranách, nahoře nebo dole a otočený vždy 4x o 90° a lze ho kdykoliv přestavět