Seznam
Dlaždice
Dáváte přednost zobrazení seznamu? Pak přepněte sem.
Dáváte přednost dlaždicovému pohledu? Pak přepněte sem.

Aktuální nabídky

Nejprodávanější

Nejprodávanější

Články

JT-AT34: multifunkční měřidlo se dvěma USB

Autor: Jan Robenek, 12. září 2022

Rozhraní USB není ve světě měřicí techniky ničím výjimečným. Díky univerzálnímu přístupu této sériové sběrnice mohou navíc vznikat i multimetry, které již další konektory vůbec nepotřebují. Stejně jako samostatné napájení nebo např. klasické vstupní zdířky.

Co najdete v kategorii Měřicí technika

Co jsou měřicí přístroje?

V měřicí technologii se pro průmysl a obchod používají přístroje, které měří různé fyzikální veličiny.

Patří sem veličiny jako elektrický proud, napětí, odpor nebo frekvence. Vzdálenost, síla, tlak a zvuk, teplota součástí a prostředí, to jsou neelektrické veličiny, které je možné také měřit. Speciální měřicí přístroje jsou pak schopny velmi přesně detekovat plyny, kapaliny a elektromagnetické pole.

Pro měření a zobrazování signálů, nebo i pro jejich generování, jsou v obchodě Conrad k dispozici různé přístroje. Dělí se na přenosné a stacionární měřicí přístroje. Ruční zařízení jsou ideální pro použití zákazníkem nebo v měnícím se prostředí. Stacionární měřicí zařízení, jako jsou laboratorní krabicové přístroje a zařízení pro připojení k PC, jsou vhodnější pro dílny a laboratoře pro dlouhodobější použití.

 

Jak fungují měřicí přístroje?

Měřicí přístroje měří hodnotu pomocí mechanických, optických nebo elektronických snímačů v absolutních hodnotách, nebo ve vztahu k referenční hodnotě (žádané hodnotě).

Na rozdíl od měřících zařízení, jako jsou měřiče prostředí nebo multimetry, zobrazují hodnoty, které nejsou interpretovány, ale které vyžadují specializované znalosti pro vyhodnocení. Některá zkušební zařízení, nebo detekční přístroje naproti tomu vydávají optické nebo akustické signály, když jsou dosaženy, překročeny nebo nedosaženy určité měřící rozsahy. Laboratorní přístroje, také patřící do kategorie měřicí techniky, mají funkce pro měření signálů, ale také jejich generování (generátory funkcí).

Na měřicí přístroje se vztahuje norma DIN 1319.

Různé typy měřicích přístrojů

Nabídka společnosti Conrad zahrnuje vysoce kvalitní měřicí přístroje, univerzální měřiče, testovací a zkušební zařízení a přístroje pro měření prostředí!

Co je třeba zvážit při nákupu měřicích zařízení?

To, které měřicí zařízení nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, závisí na mnoha faktorech:

Typ: ruční nebo stolní zařízení? Je to záležitost životního prostředí. Pokud chcete například provádět mobilní měření, protože zákazníci jsou často na cestách, jsou mobilní zařízení tou správnou volbou. Stacionární zařízení mohou být vhodnější pro použití v laboratorních a dílenských místnostech a ve stálých podmínkách, zejména proto, že často nabízejí větší rozsah funkcí.

Měřicí rozsahy: Měřicí přístroje jsou dobré pouze při správném používání. To znamená, že měřící rozsahy zařízení musí být v oblasti, ve které budou používány. Měli byste také věnovat pozornost dané přesnosti hodnot a tomu, zda jde o absolutní hodnoty, nebo relativní platné až po nastavení výchozí hodnoty.

Příslušenství: Abyste mohli měření automatizovat, vytvářet analýzy, nebo jen ukládat data, potřebujete vhodné příslušenství, například záznamník dat. To se obvykle k zařízením v základním balení nedodává. Užitečné mohou být také USB paměťové klíčenky, nebo paměťové karty.

 

Co jsou to napájecí zdroje?

V průmyslu, obchodu a technické práci se termín zdroje používá pro všechna zařízení, která dodávají elektrickou energii připojeným zařízením. Nezáleží na tom, zda je zařízení napájeno stejnosměrným, nebo střídavým proudem.

Je však důležité upravit hodnotu napájecího napětí. Krom toho je klíčovým kritériem také úprava dodávaného výkonu. Napájecí zdroj musí být schopen dodávat dostatek elektřiny k napájení daného zařízení. Výkonný zdroj zajistí, že napětí ani při plném zatížení nebude kolísat. Na druhou stranu velké a výkonné napájecí zdroje znamenají vysoké pořizovací a provozní náklady.

V závislosti na aplikaci jsou nabízené zdroje napájení určené pro mobilní aplikace, pro stacionární aplikace, nebo pro trvalé instalace.

 

Jak fungují napájecí zdroje?

Ve většině případů je napájecí zdroj připojen k síťovému adaptéru, který je zapojen do rozvodné sítě. Napájecí zdroj převádí střídavé napětí 230 V na nižší stejnosměrné napětí. Napětí se nejprve transformuje na požadovanou hodnotu, dále usměrní a nakonec vyhladí pomocí kondenzátorů. Napájecí zdroje se zabudovanou stabilizací napětí produkují konstantní výstupní napětí požadované hodnoty. Bez ohledu na to, zda je napájení maximálně zatíženo, nebo zcela bez zatížení.

Situace je jiná, pokud jsou napájecí zdroje napájeny stejnosměrným napětím. Protože stejnosměrné napětí nelze transformovat, musí být napájení spínáno vysokou rychlostí. Díky vysoké spínací frekvenci lze toto umělé střídavé napětí velmi efektivně transformovat. V závislosti na systémech lze 24 V stejnosměrných, nebo dokonce 230 V střídavých, napájet ze stejnosměrného napětí 12 V.

 

Jaké druhy napájení existují?

Co byste měli zvážit při nákupu napájecích zdrojů?

Dokonalý zdroj napájení lze snadno najít, pokud vezmete v úvahu následující klíčové body, nebo si odpovíte na otázky.

  • Nejdůležitějším kritériem je pravděpodobně cílová aplikace. Na co potřebujete zdroj napájení a jaké je přesně zadání? Potřebuji napájení, převodník napětí nebo záložní zdroj napájení?
  • Měl by být zdroj napájení instalován v zařízeních, rozvaděčích nebo systémech, nebo je vyžadován nezávislý zdroj energie?
  • Jaké vstupní napětí mám k dispozici a jaké potřebuji? Postačuje jedno výstupní napětí, nebo je vyžadováno několik napětí? Je vyžadováno střídavé, nebo stejnosměrné napětí?
  • Jak vysoká je spotřeba energie zařízení? V závislosti na poptávce po elektřině nebo spotřebě energie přijímače také záleží na účinnosti elektrického napájení.
  • Jaké další požadavky by měly být splněny? Za určitých okolností musí být zdroj napájení odolný proti stříkající vodě.

Tento kontrolní seznam vám pomůže najít dokonalý způsob napájení v každém okamžiku.