Recyklace ASEKOL

Conrad Electronic je součástí kolektivního systému ASEKOL, který v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci od roku 2005.

  • Šetříme přírodní zdroje

  • Chráníme životní prostředí

  • Snižujeme množství skládkovaného odpadu

  • Díky moderním technologiím → vysoké opětovné materiálové využití

  • Základní princip cirkulární ekonomiky

Jak se staráme o naše vysloužilé výrobky?

  • Jsme součástí kolektivního systému ASEKOL, který v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci od roku 2005.

  •  ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení v celé ČR.

Kolektivní systém ASEKOL

  •  Společnost plní zákonné povinnosti výrobců v CZ, SK, PL a ve zbývajících státech Evropy zajišťuje plnění prostřednictvím organizace WEEE Europe.

  • Zajišťuje sběr a ekologické zpracování všech skupin vysloužilých elektrospotřebičů.

  • Podporuje práci spoluobčanů se změněnou pracovní schopností prostřednictvím chráněných dílen.

Více na www.asekol.cz.