Energetické štítky EU platné od 1. března 2021

Energetické štítky jsou vynálezem, který spotřebitelům usnadňuje rozhodování. Máme-li totiž v obchodě nebo v internetovém obchodě na výběr z několika produktů, hned vidíme, který z nich zachází s cennou energií úsporněji. Nemusíme si přitom přesně zjišťovat, jakou hodnotu který barevný stupeň představuje.

Že je zelená lepší než žlutá a mnohem lepší než červená, to tak nějak vycítí každý. Se stejnými barvami přece pracují také semafory v ulicích. Systém a předpoklady, z nichž vychází, ale bohužel s přibývajícími roky trochu zastaral. Proto je nejvyšší čas přizpůsobit evropskou směrnici i označování spotřeby energie aktuálnímu stavu techniky.


Proč potřebujeme nové štítky?

Evropský energetický štítek, resp. označení spotřeby energie, byl zaveden již v roce 1994. Opíral se tehdy o americký systém známkování. Spotřebiče s nízkou spotřebou energie byly zařazeny do třídy energetické účinnosti A. Zařízení s vysokou spotřebou energie obdržela klasifikaci G. Přiřazení se provádělo v přímé návaznosti na tehdy stanovený fiktivní standard.

Z důvodu dalšího technického vývoje a v důsledku legislativních změn začalo čím dál více zařízení dosahovat stupně energetické účinnosti A. Aby bylo přesto možné zachytit nějaký rozdíl mezi nimi, byly u chladniček již v roce 2003 přidány třídy účinnosti A+ a A++. V roce 2011 pak byly také u praček, myček nádobí a televizorů zavedeny třídy účinnosti A+, A++ a A+++. V souvislosti s tím byla třída A+++ zavedena také u chladniček.

Výrobci začali spotřebu energie a s ní spojené emise CO2 využívat jako prodejní argument. Proto byly spotřebiče nepřetržitě dále vylepšovány, aby byly ještě úspornější. To nutně vedlo k tomu, že aktuální označení spotřeby energie již není dostačující. Kromě toho tak mezi spotřebiteli vzniká dojem, že mají všechny spotřebiče velmi nízkou spotřebu energie podle třídy A a rozhodují se jen podle různého počtu znamének „plus“.

Účel označení spotřeby energie tím tedy přestává být naplňován. Protože by zavedení dalších znamének „plus“ bylo více matoucí než užitečné, byly pro skupiny produktů po celé Evropě zavedeny nové energetické štítky, které platí od 1. března 2021.


Čím se liší nové energetické štítky od starých?

V přechodném období po 1. březnu 2021 (po dobu 14 pracovních dní) se může stávat, že se rozhodnete pro domácí spotřebič s třídou účinnosti A++ a při dodání vám bude doručeno zařízení třídy C nebo D.

Ne, neznamená to, že vám podstrčili nějakého starého žrouta elektřiny. Bude to stále ten samý spotřebič se stejnou spotřebou energie, pro který jste se rozhodli. Rozdíl bude jen v tom, že výrobce použije nový evropský energetický štítek, u kterého byla kritéria pro hodnocení a klasifikaci nově definována. Změnila se tedy pouze třída energetické účinnosti. Přímé porovnání starého energetického štítku (vlevo) a nového energetického štítku (vpravo) názorně uvádí rozdíly ve vzhledu.

Aby byl ponechán dostatečně velký prostor směrem nahoru, jsou nové štítky natolik přísné, že jsou donedávna nejúspornější zařízení nyní zařazená v nové třídě B nebo C. Co ale zůstalo zachováno, je barevné odstupňování od červené přes žlutou až po zelenou. 

U třídy A nicméně chybí doplňující znaménka „plus“ a klasifikace sahá od písmene A až po G. Jednotlivé třídy energetické účinnosti popisují částečně poměr mezi skutečnou váženou spotřebou energie a fiktivní spotřebou energie v nově definovaném standardním cyklu.

Navíc se na novém evropském energetickém štítku vpravo nahoře nachází QR kód. Jeho prostřednictvím si spotřebitelé mohou po 1. březnu 2021 z evropské centrální databáze produktů (EPREL = European Product Database For Energy Labeling) stáhnout aktuální data štítku a doplňkové informace o spotřebiči.


Různé energetické štítky pro různé skupiny produktů

Protože pro různé skupiny produktů existují různá kritéria hodnocení, liší se také evropské energetické štítky. Z tohoto důvodu bychom vám chtěli energetický štítek, který platí od 1. března 2021, blíže představit. Nové označení spotřeby energie platí pro elektronické displeje včetně televizorů a monitorů, myčky nádobí, chladničky a mrazničky a také pro pračky a sušičky prádla.

Přitom ale nejde jen o spotřebu elektrické energie. Také hlukové emise, například u chladniček, hrají velkou roli. U domácích spotřebičů, jako jsou pračky a myčky, se hodnotí také objem náplně, spotřeba vody, zbytková vlhkost a časová náročnost na cyklus. Všechny tyto informace jsou podle evropské směrnice na příslušném označení pro spotřebitele viditelně označené.  


Často kladené dotazy k evropským energetickým štítkům

Od jakého data platí nové energetické štítky EU?

Nové energetické štítky EU, s výjimkou štítků pro světelné zdroje, platí od 1. března 2021. V průběhu přechodné doby (14 pracovních dní) může docházet k tomu, že vám budou dodány spotřebiče se dvěma různými označeními (starým a novým). Po skončení přechodné doby budou používány již jen nové štítky. Podle nařízení Evropské unie platí nové energetické štítky pro světelné zdroje od 1. září 2021, nicméně období vyhrazené přechodu od dosavadních na nové energetické štítky trvá 18 měsíců.

Smí se nový energetický štítek používat již před oficiálním datem zahájení platnosti?

Ne, prodejci nesmějí nové evropské energetické štítky používat před oficiálním zahájením platnosti 1. března 2021. Pro přechod na nové štítky platí přechodové období 14 pracovních dní.

O čem vypovídá třída energetické účinnosti?

Třída energetické účinnosti v první řadě udává, jak úsporně spotřebič zachází s energií. Nicméně se zde nejedná pouze o spotřebu energie samotnou. Na celkovém výsledku se podílejí další důležité parametry jako spotřeba vody, časová náročnost, množství náplně, hlučnost a účinnost. Tyto faktory jsou na energetickém štítku vykazovány zvlášť.

K čemu slouží QR kód při označování spotřeby energie?

Podle evropské směrnice ukládají výrobci elektrických spotřebičů další informace a údaje o produktech do centrální databáze (EPREL). Spotřebitel může QR kód naskenovat smartphonem a informace si vyvolat. Díky tomu se může zákazník při nákupu elektrospotřebiče snáze rozhodnout. 

Proč nejsou energeticky účinné spotřebiče s aktuálně nejlepší třídou energetické účinnosti zařazené v třídě energetické účinnosti A?

Evropská komise se rozhodla, že směrnici přizpůsobí vysokým nárokům. Díky tomu by tuto evropskou směrnici neměl technický pokrok v nejbližších letech předběhnout. Proto byly nové evropské energetické štítky nastaveny tak přísně, že po zavedení směrnice 1. března 2021 některé skupiny produktů a účinné elektrospotřebiče ze staré třídy A+++ nemohly být zařazeny do třídy energetické účinnosti A. Tyto elektrospotřebiče dosahují v závislosti na kategorii v nejlepším případě nové třídy energetické účinnosti B, C nebo D.