Nová profesionální řada multimetrů Voltcraft VC-400

Autor: Richard Lažanský, 25. červen 2018

Řada profesionálních multimetrů VC-400

Firma Conrad Electronic rozšířila nabídku multimetrů určených k profesionálnímu použití v opravdu drsných provozních podmínkách o novou řadu přístrojů VOLTCRAFT VC-400.

Řada VC-400 vychází z oblíbené řady multimetrů VC-800 s automatickou volbou rozsahu a je díky zvýšené mechanické odolnosti přístroje a zvýšenému krytí na IP65 orientována na elektrikáře, montéry a servisní techniky pracující v jakémkoli provozu. Přístroje VOLTCRAFT VC-400 mají pogumovanou přední stranu i výklopnou opěrku, díky čemuž nekloužou po povrchu.

Na horní straně přesahující pogumovaný rám chrání displej před poškozením, na spodní straně pak do rámu lze zacvaknout oba měřicí hroty. Pro práci v šeru je multimetr vybaven svítilnou a automatickým podsvícením displeje. Pokud potřebujete volné obě ruce, lze přístroj i zavěsit za výklopné očko.

Díky své odolnosti a řadě užitečných detailů, jako třeba zobrazení doplňkové měřené veličiny na pomocném displeji, možnosti zachycení MAX a MIN hodnoty měřené veličiny, funkce PEAK k zachycení kladných i záporných špiček signálu nebo měření sledu fází se tento přístroj stává favoritem pro měření v provozu.

Co lze měřit s VC-460E

Přístroje řady VC-400 disponují integrovanými bezpečnostními měřicími zdířkami pro měření stejnosměrných napětí do 1000 V  nebo střídavých do 750 V.
Volbu měřené veličiny spolu se zapnutím přístroje provedeme jednoduše otočným přepínačem, případně vybereme doplňkovou funkci tlačítkem SELECT. Tlačítkem REL ZERO můžeme ještě nastavit vstupní offset a měřit jen rozdíl od hodnoty na vstupu v okamžiku stisku tohoto tlačítka.

Model VC-460E je určen pro měření střídavých napětí a proudů, a u střídavé hodnoty měří „True RMS“, tedy efektivní hodnotu měřené veličiny.“ Navíc je možné při měření zapojit funkci dolní propusti LPF s dělicím kmitočtem 1 kHz, která umožní správně měřit napětí. Obě tyto funkce jsou zapotřebí při měření na regulačních obvodech.

Další v praxi užitečný je měřicí rozsah V AC LoZ. Ten umožňuje měření střídavých napětí při zatížení 300 KOhm, které se používá k eliminaci fantomových napětí, která se objevují například při souběhu vedení.

Přístroj dále umožňuje měření rezistorů, kapacitorů, frekvence a činitele plnění, kontrolu průchodnosti obvodu, test diod a z neelektrických veličin pak měření teploty pomocí termočlánku typu „K“, který je součástí dodávky.

Zobrazení měření

Převodník přístrojů řady VC-400 má 6000 hodnot (0-5999) a jeho základní přesnost je 0,7 %.  K zobrazení je použit přehledný LCD zobrazovač, na němž je uprostřed velký čtyřmístný displej zobrazující hlavní měřenou veličinu. Nahoře na zobrazovači je pomocný čtyřmístný displej, který je menší a zobrazuje pomocnou veličinu. Například při měření střídavých napětí či proudů je na pomocném displeji zobrazena frekvence. Úplně dole na LCD je bargraf s 31 segmenty.

U obou displejů jsou zobrazovány příslušné jednotky a nechybí veškeré symboly  udávající indikaci, co je právě zobrazováno. Displej je vybaven automatickým podsvícením ovládaným senzorem okolního světla. To je velmi užitečná funkce pro měření v rozvaděčích a vůbec v místech, kde je slabé osvětlení. Pro šetření baterie lze tuto funkci vypnout. Při měření napětí, proudu, odporu, kapacity a frekvence je defaultně vybráno automatické nastavení rozsahu. To je v případě potřeby možné změnit tlačítkem RANGE a nastavit pevný měřicí rozsah. Měření je možné kdykoli stopnout tlačítkem HOLD.

Bezpečnost

Přístroje řady VOLTCRAF VC-400 jsou testovány dle TÜV GS a splňují všechny bezpečnostní požadavky až do CAT IV 600 V a CAT III 1000 V.

Spolehlivost

V rámci zajišťování kvality se všechny měřicí přístroje Voltcraft® kalibrují ve výrobě dle továrních standardů. Tím je zaručena vysoká kvalita a dodržování tolerancí uvedených v technických údajích.

K výrobku může být vydáván certifikát ISO s kalibračním protokolem, pak má jiné objednací číslo.

Vlastní testování

V oddělení technické podpory Conrad Electronic jsme měli možnost si přístroj VC-460E vyzkoušet a otestovat.

Testovali jsme přesnost přístroje zejména při TRMS měření střídavých napětí s různými průběhy, sinus a obdélník a to až na hranicích zaručovaného frekvenčního rozsahu tj. 40 Hz až 400Hz. V tomto pásmu přístroj při žádném typu vstupního signálu nevybočil z tolerančního pole udávaného v dokumentaci, tj. ± 1%. Naopak jsme byli příjemně překvapeni hodnotou chyby měření do ± 0,7% na obdélníkovém i sinusovém signálu.
Na frekvenci 1kHz byla chyba ± 0,8% a na 2kHz ± 0,9%.

Dále jsme otestovali funkci zachycení napěťových špiček. Dokumentace zaručuje zaznamenání špiček o minimální délce 250 us. Testovaný přístroj na rozsahu 6 VAC spolehlivě registroval špičky od 10 us s chybou ± 3 %.

Zhodnocení

Výsledky nás potěšily, ale až tak nepřekvapily, protože náš testovaný přístroj byl opatřený kalibrací dle ISO. Závěrem lze konstatovat, že i když VC-460 E patří ve své třídě mezi levnější přístroje, tak “co VC-460E slibuje, to taky umí“. A spíš umí i víc.

AUTOR

Richard Lažanský

Další články