Seznam
  Dlaždice
  Dáváte přednost zobrazení seznamu? Pak přepněte sem.
  Dáváte přednost dlaždicovému pohledu? Pak přepněte sem.

  Aktuální nabídky

  Ochranné spínače FI pro jakékoliv použití

  Je vaše stávající elektroinstalace bezpečná a v souladu s normou DIN VDE 0100 530? Elektrické spotřebiče se v posledních letech výrazně proměnily. V celé řadě moderních provozních prostředků, jako jsou například pračky a vysavače, se dnes používají jednofázové frekvenční měniče. Ochranné spínače FI typu A ovšem nejsou dimenzované pro příslušné poruchové proudy. U jednofázových spotřebičů by se měl jako nový standard používat typ F, který je citlivý na smíšené frekvence. Ve stávajících rozvodných skříních jsou pro dodatečné vybavení ideální kombinované FI/LS spínače 5SV1 kompaktního tvaru. Poskytují ochranu proti poruchovému proudu a přetížení jen v jedné jednotce racku (1 HP) a jsou k dostání jako typ F. Navíc mají spínače FI/LS typu F krátkou prodlevu, čímž zamezují nežádoucí aktivaci (např. LED osvětlením). Ušetříte tak místo a zajistíte si bezpečnost.

  Prostorově úsporné jednotky racku pro vás skříňový rozvaděč

  Hledáte kompaktní jednotky pro váš skříňový rozvaděč? Speciálně v případě ochranných zařízení v elektroinstalaci byste neměli dělat kompromisy. Inovativní jednotky racku zajišťují kompaktní a přehledný skříňový rozvaděč s dodatečnými funkcemi – bez nákladné přestavby. Ušetříte tak čas i náklady.

  Objevujte další atraktivní témata

  Zajistit bezporuchové a bezpečné fungování elektroinstalace je čím dál náročnější. Za prvé se stále zpřísňují předpisy, za druhé musí instalace kvůli zvyšujícímu se namáhání vydržet vyšší proudy. Nabízíme vám vhodný sortiment a optimální řešení pro zvyšující se požadavky v oblasti elektroinstalací.

  • Předcházení možným nebezpečím

  • Vysoce kvalitní komponenty

  • Inovativní produkty a řešení

  Nejprodávanější produkty

  Nejprodávanější

  Nejlépe hodnocené produkty

  Nejlépe hodnocené produkty

  Poradce

  Elektroinstalace: perspektivní elektrické zařízení pro vaši budovu

  Elektroinstalace ve firemních objektech, výrobních závodech, obslužných objektech nebo energeticky úsporných bytech je provozována zpravidla desítky let. Proto musí být přiměřeně velká, kvalitní a dobře chráněná.

  Mezi elektroinstalace patří: domovní přípojky, pojistkové skříně, stykače a podružné rozvody, hlavní rozvody, vypínače, zásuvky, ochranná zařízení a svítidla. Kvalitní zpracování je předpokladem bezpečného, ​​hospodárného, ​​ekologického a perspektivního užívání budov. Více...

  Proč je dobrá elektroinstalace tak důležitá?

  Profesionálně provedená elektroinstalace umožňuje spolehlivé napájení místností, např. využití elektrického osvětlení, topné, chladicí a ventilační techniky, strojů či zařízení

  Poskytuje dostatek kontrolních bodů a zásuvek uvnitř. Zabraňuje také poruchám zařízení a strojů, jakož i škodám způsobeným bleskem, přepětím, požáry a elektrickými nehodami.

  Profesionální elektroinstalace...

  • zajišťuje bezproblémové fungování vaší domácnosti,

  • zabraňuje poruchám zařízení a strojů souvisejících s fungováním sítě,

  • udržuje komunikační řešení,

  • zabraňuje poškození přepětím a bleskem.

  Jak funguje elektroinstalace?

  Elektroinstalace sahá od centrálního připojení objektu přes kabelové trasy k hlavním a podružným rozvaděčům, automatickým jističům, mezizásuvkám, časovačům a vypínačům až po zásuvky, pohybová čidla, osvětlení a pevně instalovaná elektrická zařízení a stroje.

  Existuje několik variant elektroinstalace. V centrální části je v oblasti rozváděčů co nejvíce komponentů. Výhodou je vysoká koncentrace komponentů s ohledem na snadnou kontrolu a údržbu instalace. V decentralizované elektroinstalaci jsou moduly instalovány v blízkosti jednotlivých přijímačů. To poskytuje lepší přehled o systému.

  Elektroinstalaci lze montovat pod omítku, na povrch nebo do omítky. V komerčním sektoru, například v kancelářích, obchodech a rekreačních místnostech, stejně jako v soukromém sektoru, je instalace pod omítku široce používána díky svým vizuálním výhodám.

  Kdy je nutná elektroinstalace?

  V mnoha starších budovách jsou elektroinstalace staré a vyžadují modernizaci nebo výměnu.

  • Elektroinstalace se časem opotřebují, například v důsledku stárnutí nebo poškození.

  • Moderní komunikační zařízení a nové digitální aplikace kladou obzvláště vysoké nároky na elektrické instalace. Dnes jsou často přísnější normy než v minulosti.

  Pro uživatele může být nedostatečná a zastaralá instalace životu nebezpečná. Navíc zvyšuje riziko prostojů ve výrobních procesech. Modernizace je tedy nutností.

  Modernizaci podporuje také rostoucí význam ekologických aspektů, aplikací chytré domácnosti a inteligentních budov a využívání obnovitelných energií.

  Na co si dát pozor při instalaci elektrických systémů?

  Dodržování předpisů VDE a norem DIN při výběru výrobků a jejich instalaci zajišťuje kvalitu, bezpečnost a požární ochranu elektroinstalace. Existuje velké množství předpisů týkajících se elektronických systémů. Řada VDE DIN 100 a DIN 18015 poskytují základní pokyny. 

  V našem eshopou zakoupíte všechny prvky potřebné k provedení elektroinstalace ze spolehlivého zdroje. Instalační materiály a inovativní přístroje nabízené renomovanými značkami splňují specifické normy a vysoké požadavky na kvalitu.

  Jak najít správný elektroinstalační materiál?

  Nákup elektroinstalačního materiálu si naplánujte předem. Vyberte si vysoce kvalitní materiály, které se snadno instalují a tím šetří čas a zvyšují životnost celé elektroinstalace. Komponenty musí splňovat bezpečnostní požadavky, zákonné požadavky a specifikace výrobců zařízení. 

  Při provádění úprav a oprav si uvědomte, jaké součásti je třeba vyměnit. Nové díly by měly mít stejné nebo lepší technické vlastnosti než ty staré.

  Věnujte pozornost příslušné oblasti použití. Existují speciální elektroinstalační produkty pro mokré prostory, prostory s vysokou teplotou nebo nebezpečné prostory. Informace obsažené v popisu produktu a v technických listech poskytují vodítko pro vhodná místa použití a pomáhají při výběru produktu.

  Pokud ve stávajícím systému převládají komponenty jedné značky, je vhodné volit náhradní díly od tohoto výrobce. Pro viditelné komponenty, jako jsou vypínače a zásuvky, by měla být z estetických důvodů použita stejná řada.

  Tip: Udělejte si plán materiálů, které budete potřebovat.

  Je to souhrn všech komponentů, vodičů, kabelů a spojovacích materiálů pro vaši elektroinstalaci. Návrh zjednodušuje montáž, šetří čas při nakupování a pomáhá při kontrole dílů.

  Kdo může instalovat, vyměňovat nebo opravovat elektroinstalace?

  Vzhledem k platným zákonům mohou instalovat elektrické systémy pro komerční účely nebo provádět opravy a úpravy stávajících elektrických instalací pouze elektrikáři s licencí. K tomu potřebná kvalifikace je popsána v bodě 5.2 normy DIN VDE 1000-10.