Siemens

Průmyslový svět čelí naléhavým výzvám: rychle se měnící tržní podmínky, rostoucí světová populace, která vyžaduje spolehlivé dodávky, a zároveň naléhavá potřeba větší udržitelnosti. Průmyslové podniky, které důsledně digitalizují a automatizují své procesy a důsledně využívají výsledná data, se s těmito velmi složitými požadavky lépe vyrovnávají. Protože pouze s neomezeně dostupnými daty lze zachovat naše omezené zdroje a přijímat podložená obchodní rozhodnutí.