Weller RB-TS plynová lahev/kartuše 75 ml 1 ks

 • Objednací číslo: 812591
 • Označení výrobce: T0051616049
 • EAN: 4003019000203

Kvalitní isobutanový plyn speciálně pro pájení plynem.

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Weller
 • Objednací číslo: 812591
 • Označení výrobce: T0051616049
 • EAN: 4003019000203

Kvalitní isobutanový plyn speciálně pro pájení plynem.

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Weller
Content 1 ks
Druh plynu butan
Objem plynu 75 ml
Typ plynu Butanový plyn
Kategorie produktu plynová lahev/kartuše

Technické parametry

Content 1 ks
Druh plynu butan
Objem plynu 75 ml
Typ plynu Butanový plyn
Kategorie produktu plynová lahev/kartuše

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@235fc922[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 220: Extrémně hořlavý plyn.
 • H 280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 377: Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
 • P 381: Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
 • P 403: Skladujte na dobře větraném místě.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@235fc922[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Plynové kartuše