ruční galvanizační sada Množství 1 sada

  • Objednací číslo: 530506
  • Označení výrobce: 530506
  • EAN: 4016138032475

S touto sadou můžete pozlatit (pravým 24karátovým zlatem) a postříbřit desky s tištěnými spoji, kontakty, mince, šperky a mnoho dalšího. 100% přilnavost díky molekulární sloučenině. Vynikající jako ochrana proti korozi a pro optimální vodivost. Metod…

  • Objednací číslo: 530506
  • Označení výrobce: 530506
  • EAN: 4016138032475

S touto sadou můžete pozlatit (pravým 24karátovým zlatem) a postříbřit desky s tištěnými spoji, kontakty, mince, šperky a mnoho dalšího. 100% přilnavost díky molekulární sloučenině. Vynikající jako ochrana proti korozi a pro optimální vodivost. Metod…

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b6d6888[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
  • H 410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
  • P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b6d6888[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Galvanotechnika