LOCTITE® 222 267358 zajištění šroubů Pevnost: nižší 10 ml

 • Objednací číslo: 220819
 • Označení výrobce: 267358
 • EAN: 2050000078262

Zabraňuje náhlému stržení závitů vlivem vnějších vibrací, nebo zatížení. Tekuté lepidlo vyplňuje mezery v závitech a vytvrzuje jejich strukturu. Navíc lepidlo chrání před vlivem koroze. Odolné proti všem druhům prostředků používaným v provozu. Vešker…

 • Objednací číslo: 220819
 • Označení výrobce: 267358
 • EAN: 2050000078262

Zabraňuje náhlému stržení závitů vlivem vnějších vibrací, nebo zatížení. Tekuté lepidlo vyplňuje mezery v závitech a vytvrzuje jejich strukturu. Navíc lepidlo chrání před vlivem koroze. Odolné proti všem druhům prostředků používaným v provozu. Vešker…

 • Práh odtržení: 6 Nm.
 • Viskozita v mPa
 • s: 900 - 1500.
Typ Loctite® 222
Určen pro Závit do M36
Teplotní odolnost -55 - +150 °C
Pevnost nižší
Content 10 ml
Max. teplota 150 °C
Min. teplota -55 °C
Kategorie produktu zajištění šroubů

Technické parametry

 • Práh odtržení: 6 Nm.
 • Viskozita v mPa
 • s: 900 - 1500.
Typ Loctite® 222
Určen pro Závit do M36
Teplotní odolnost -55 - +150 °C
Pevnost nižší
Content 10 ml
Max. teplota 150 °C
Min. teplota -55 °C
Kategorie produktu zajištění šroubů

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@691f6c6f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H 412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P 337 + P 313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@691f6c6f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Zajišťovače šroubů