Knosti Disco-Antistat 2 Plus čistič vinylových desek, sada 1 sada

 • Objednací číslo: 1406089
 • Označení výrobce: 1350001
 • EAN: 4001520135001

Vyčistěte své staré poklady důkladně a do hloubky! I když o své desky starostlivě pečujete, v průběhu let se tak jako tak v drážkách usazují částečky prachu, které zapříčiňují šumění a praskání při přehrávání. Tato čistička na gramodesky efektivně, s…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Knosti
 • Objednací číslo: 1406089
 • Označení výrobce: 1350001
 • EAN: 4001520135001

Vyčistěte své staré poklady důkladně a do hloubky! I když o své desky starostlivě pečujete, v průběhu let se tak jako tak v drážkách usazují částečky prachu, které zapříčiňují šumění a praskání při přehrávání. Tato čistička na gramodesky efektivně, s…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Knosti
Content 1 sada
Kategorie produktu čistič vinylových desek, sada

Technické parametry

Content 1 sada
Kategorie produktu čistič vinylových desek, sada

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5647f56f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/MADE-IN-GERMANY_AZ_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@649a44e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 226: Hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 303 + P 361 + P 353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P 370 + P 378: V případě požáru: K hašení použijte ….
 • P 403 + P 235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5647f56f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/MADE-IN-GERMANY_AZ_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@649a44e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Čistič na gramofon a gramodesky