Plánování dodávek

Se společností Conrad jakožto profesionálním partnerem máte možnost dodávky objednaného zboží nejen předem plánovat, ale také si je vyžádat dle potřeby. Zajistíte tím plynulý chod svých interních procesů spojených s dalším zpracováním a zamezíte výkyvům cen a nedostatku zboží. Conrad vám nabízí různé individuální možnosti dodávky, o kterých se můžete informovat na e-mailové adrese [email protected]. Rádi vám vytvoříme nabídku na míru. Při objednávkách velkého množství zboží můžete profitovat z výhodných a stálých nákupních podmínek a minimalizovat tak rizika spjatá s proměnlivými cenami.

Výhody pro vás:

  • jistota dodávek
  • optimalizace procesů
  • jistota plánování
  • snížení nákladů

Termínované objednávky a objednávky s dodáním ve více termínech

U termínovaných objednávek si můžete objednat dodávku zboží ve vámi požadovaných termínech. Tento druh objednávky nabízí maximální flexibilitu a minimální riziko. Jistota dodávek a plánování jde ruku v ruce s výhodnými nákupními podmínkami a konstantními cenami.

Můžete vybírat z různých druhů objednávek:
  • s jednorázovou dodávkou k požadovanému datu
  • s dodávkou ve více termínech
  • s dodávkou s flexibilními termíny dodání

Objednávky s dodáním v požadovaném (konkrétním) termínu

V tomto případě si při objednávce zboží zvolíte požadovaný termín dodání. Množství zboží a jeho cena se stanovují v době zadání objednávky do našeho systému.

Info a Servis

Objednání s dodáním ve více termínech

V případě termínované objednávky vám objednané zboží může být rovněž doručeno ve více dílčích dodávkách v různých předem pevně stanovených termínech. Množství zboží a jeho cena se stanovují v době zadání objednávky do našeho systému.

Info a Servis

Objednávky s flexibilním termínem dodání

V případě této termínované objednávky vám objednané zboží může být doručeno v různých předem flexibilně stanovených termínech. Datum dodání můžete následně upřesnit. Množství zboží a jeho cena se stanovují v době zadání objednávky do našeho systému.

Info a Servis