Rozhodující je správné vedení kabelů – elektroinstalační příslušenství od TRU Components

Při instalaci systémů má pro bezpečnost a bezproblémový provoz velký význam správné vedení a označení kabelů a také jejich ochrana. Kvalitně zpracovaná kabeláž je přínosem nejen pro zákazníka, ale také pro montážníky a údržbáře, kteří budou moci v případě poruchy pracovat na transparentní instalaci. V důsledku toho lze snížit nebo dokonce zcela odstranit prostoje a poruchy.