Nejprodávanější produkty

Nejprodávanější

Nejlépe hodnocené produkty

Nejlépe hodnocené produkty

Poradce

Nic neregulují, nic neřídí, pracují v elektronických obvodech s konstantními hodnotami – pasivní součástky. Jako nezbytní „pomocníci“ zajišťují v elektrotechnice a elektronice přesné omezení proudu, dokonalé vyhlazení napětí, správnou úroveň napájecího napětí nebo galvanické oddělení proudových obvodů.

Co jsou to pasivní součástky (konstrukční prvky)?

Pasivní součástky jsou díly elektronických a elektrických obvodů, které pracují s pevnými, neměnnými fyzikálními hodnotami. Patří k nim odpory všech druhů, tedy i potenciometry a trimry, kondenzátory, cívky a křemíkové rezonátory. Hodnoty těchto konstrukčních prvků se za provozu nemění v závislosti na napětí a protékajícím proudu, na parametry prvku má větší či menší vliv pouze okolní teplota. Tento efekt je v některých případech využíván i v technických řešeních.

Pasivní součástky jsou dodávány v různé kvalitě, která je většinou vyjádřena možnou procentuální odchylkou od jmenovité hodnoty. Elektronické díly s menšími tolerancemi jsou zpravidla dražší.

V čem spočívá rozdíl proti aktivním součástkám?

Na rozdíl od pasivních mohou mít aktivní konstrukční prvky v závislosti na řídicím napětí různé stavy, například propouštět nebo naopak blokovat elektrický proud. Patří k nim například tranzistory, diody nebo tyristory, ale i takové elektromechanické prvky, jako jsou relé, protože ty nabývají s využitím řídicího napětí definovaných spínacích stavů.

Pasivní součástky: jaké typy existují?

 

Náš praktický tip

Pasivní součástky jsou sice robustní, ale i ony mají své hranice. Při jejich montáži dbejte na to, aby nebyly vystaveny mechanickému namáhání/napětí. Použijte případné upevňovací prvky, zejména u větších dílů.

Při pájení nesmí být překročena maximální přípustná pájecí teplota na přípojkách pasivního konstrukčního prvku a na nosiči tohoto komponentu.

Na co je nutno dbát při nákupu?

Často postačuje pro požadovaný obvod použití pasivních prvků s většími tolerancemi. V případě pochybností je nutno provést měření. To je povinností například u High-End HiFi zařízení.

Při výběru indukčních prvků pamatujte na to, že budou mít výrazný vliv na celkovou hmotnost vašeho přístroje. Zabraňte předimenzování těchto součástek.

Při stanovování hodnoty odporu podle barevného kódu na prvku vám pomůže vitrometr Conrad Components. Tato praktická pomůcka je dostupná pro různé konstrukční řady odporů.