Starejte se o vnitřní klima a zabraňte šíření virů v ovzduší

Na základě dostupných poznatků je v obchodech, pohostinstvích, kancelářích, učebnách a v dalších vnitřních prostorách, ve kterých se trvale zdržují lidé, bezpodmínečně nutné věnovat pozornost optimálnímu klimatu. Ani teplota ani relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit doporučené mezní hodnoty. Proto je tak důležité dbát na správné větrání, které zaručí správnou cirkulaci vzduchu. Pokročilé měřiče umožňují neustálé sledování kvality vzduchu, takže víte, kdy a jak často byste měli místnost větrat. 

  • Rozsah měření CO2: 0 - 5000 ppm
  • Pracovní teplota: od 0 do 90 °C
  • Rozlišení displeje: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Měření teploty od 0 do 50 °C
  • Měření relativní vlhkosti 5 - 95%
  • Rozsah CO2: 400 - 5000 ppm
  • Rozlišení CO2: 1 ppm
  • Měření teploty: -10 °C až 50 °C
  • Měření relativní vlhkosti 0% RH - 99% RH
  • Přesnost teploty: ±1 °C

Jak kvalita ovzduší ovlivňuje riziko infekce?

V uzavřených místnostech je pohyb vzduchu velmi omezený. Monitorováním kvality vzduchu a zajištěním dostatečné ventilace můžete účinně předcházet infekcím způsobeným přenosem aerosolů. Kromě toho je důležité monitorovat znečištění CO2 uvnitř budov, zejména ve školách a úřadech. V místech, kde je mnoho lidí ve stejné místnosti, se obsah oxidu uhličitého ve vzduchu obvykle rychle zvyšuje. Při výdechu se uvolňují nejmenší kapičky vodní páry (aerosoly), které v případě nemocného člověka mohou obsahovat viry. Proto je tak důležité používat senzory CO2, které indikují okamžik, kdy je nutné větrání.

Jak vlhkost ovlivňuje přenos viru?

Podle studie je relativní vlhkost vzduchu a riziko infekce v přímé souvislosti. Pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká nebo příliš vysoká, je riziko nákazy virem obzvláště vysoké. Doporučená hodnota činí 40–60 % rel. vlhkosti vzduchu. Pokud je vlhkost vzduchu nižší, zůstávají viry ve vysušeném stavu na površích déle infekční a mohou se také delší dobu vznášet ve vzduchu. Navíc je také snazší je rozvířit. Pokud se vlhkost vzduchu pohybuje nad doporučenou hodnotou, je usnadněno šíření kapének aerosolů ve vzduchu. To je také důvod, proč většina chřipkových onemocnění probíhá v zimě. Vysoká vlhkost vzduchu ve venkovním prostoru a přehřátý a suchý vzduch ve vnitřních prostorách usnadňuje virům situaci.

Jak teplota ovlivňuje šíření virů?

Naděje na oslabení či dokonce likvidaci viru vysokými teplotami se bohužel nenaplnila. Právě naopak. V jedné studii univerzity v Bochumi se výzkumné týmy podrobně zabývaly poločasem rozpadu infekčních částic. Poločas rozpadu je doba, po jejímž uplynutí se počet infekčních částic sníží o 50 %. U SARS-CoV-2 to trvá přibližně 9,1 hodiny při pokojové teplotě (20 - 23 °C). Při teplotě v chladničce (4 °C) byl poločas delší a to 12,9 hodin. Maximální hodnota 17,9 hodin byla získána při teplotě 30 °C. Výsledkem je, že jak vysoké, tak nízké teploty nemohou viru skutečně ublížit.