Články

Datové USB moduly (nebo také moduly pro sběr dat) je možné připojit a ovládat prostřednictvím USB rozhraní na vašem počítači. Tyto moduly umožňují sběr dat a jejich převod do příslušného binárního kódu a jejich další zpracování pro analýzu ve vhodném programu. Datové moduly jsou ideální pro záznam dat a analýzu z důvodu vyhledávání a odstraňování různých závad v elektrických a elektronických obvodech. Vyjma klasických datových modulů (dataloggery s integrovanou pamětí) jsou k dispozici i jiné měřicí přístroje, například USB osciloskopy nebo teploměry, které rovněž disponují paměťovými funkcemi.