Články

Existují různé druhy tlakoměrů, stačí si vybrat podle konkrétní oblasti použití. Tlakoměry je možné rozdělit do kategorií podle prostředí jejich použití a potom podle látky, kterou měří (například tlak vzduchu, plynu nebo tlak v kapalinách). Některé přístroje jsou vybaveny externím senzorem pro měření teploty, neboť teplota a tlak jsou dvě veličiny, které jsou na sobě mnohdy přímo fyzikálně závislé.