Články

Siloměry se používají ke stanovení tahu, tlaku a kroutících momentů zejména ve stavebnictví, v průmyslu nebo ve školách pro výuku fyziky. Můžete jimi změřit sílu v Newtonech, která může působit na pevná tělesa, deformovat je nebo způsobit jejich zrychlení. Conrad nabízí i celou řadu různého příslušenství pro siloměry.