bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Nákupní průvodce

Měřicí zařízení pro koncentraci plynů dokáží detekovat přítomnost různých plynů a stejně tak i stanovit jejich koncentraci. V praxi se používají CO2-metry jako prevence před zvyšováním koncentrace škodlivého oxidu uhličitého nebo ještě nebezpečnějšího oxidu uhelnatého v obytných prostorách.

Druhou velkou skupinu tvoří měřiče kyslíku, které se používají k měření a monitorování oxidačních procesů. Tyto přístroje mají své využití také  v lékařské praxi. Další detektory z této kategorie se používají pro zlepšování kvality ovzduší, pro detekci úniku plynů v potrubích nebo k měření emisí plynů pomocí externího senzoru. V nabídce u Conrada najdete přístroje, které detekují a měří celou škálu různých plynů.