Články

Měřič kmitočtu nebo také frekvenční čítač je laboratorní měřicí přístroj, který umožňuje měření frekvence střídavého elektrického napětí. Čítače zaznamenávají změny signálu v předdefinovaném časovém úseku tzv. „gate“. Tyto přístroje přitom mohou být vybaveny různou měřicí technologií. Nejjednodušší metodou je přímé čítání kmitočtu, při kterém tyto laboratorní přístroje zaznamenávají vstupní impulzy (oscilace) měřeného signálu nebo také průchod signálu s kladným sklonem skrze nulový bod v určitém časovém úseku. Zaznamenaný stav při určité časové základně pak odpovídá frekvenci elektrického signálu vyjádřený v jednotce Hertz. Při měření nízkofrekvenčního signálu není metoda s přímým čítáním jednotlivých impulzů příliš vhodná a používá se zde proto raději měření průběhu periody a reciproční čítání.