bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Hmoždinky - všestranný konstrukční díl

Hmoždinky jsou v upevňovací technice zcela nepostradatelné. Působením třecí síly, tvarovým stykem nebo pevným spojením zajišťují kontakt mezi vyvrtaným otvorem a šroubem. Hmoždinky se používají všude tam, kde nelze šroub zašroubovat přímo do podkladu nebo tam, kde ho nelze dostatečně stabilně ukotvit.

Pro mnohé podklady existují speciální hmoždinky, které se perfektně přizpůsobí danému materiálu. Například porézní materiály vyžadují (na rozdíl od pevných) hmoždinky, které se více rozevřou. Když je stěna omítnutá, není vždy snadné odhadnout, jak se bude chovat stavební materiál pod omítkou. Tyto pochybnosti vyřeší zkušební vrt na místě, kde se chystáte vrtat.