Poradce

Hlukoměry neboli měřiče hluku (též měřiče decibelů) měří intenzitu zvuku v decibelech (dB). Znát hodnotu hluku je důležité především z důvodů ochrany sluchu na pracovištích, ale také na veřejných akcích, kde je nutné  dodržovat bezpečnostní požadavky. Hodnota dB umožňuje měření hlukové zátěže na lidský organismus.

Poznámka: Jednotka decibel (dB) je pomocná jednotka, která se logaritmicky generuje z poměru úrovní a měření.