Poradce

Generátory funkcí mají za úkol generovat periodické signály s různým tvarem vlny. Nejběžnější průběhy signálu jsou sinusové, čtvercové, trojúhelníkové a pilovité. Frekvenci a amplitudu výstupního signálu můžete na tomto přístroji nastavit v určitém rozsahu. Generátory funkcí jsou většinou vybaveny mnoha dalšími volbami nebo frekvenčním čítačem. Generátory jsou k dispozici jako samostatné přístroje s displejem a ovládacími prvky a stejně tak i jako přenosné přístroje vybavené USB portem pro připojení a přenos dat do počítače.

Jednoduché přístroje jsou založené na technologii analogového přepínání a jsou vybavené oscilátorem a můžete je pořídit již za velmi příznivou cenu. Digitální přístroje jsou pak o něco dražší. Disponují však daleko vyšší přesností než analogové generátory funkcí. Digitální generátory funkcí generují signály metodou přímé digitální syntézy a mohou také generovat periodické průběhy.