bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Nákupní průvodce

Úkolem dataloggeru je měření a ukládání hodnot přenášených ze senzorů. Uložená data je možné později vyhodnocovat pomocí programů na počítači a předávat dále. Mezi příklady hodnot, které může datalogger měřit, patří teplota, vzdušná vlhkost, napětí nebo účinnost solárních zařízení. Některé dataloggery dokáží pořizovat více dat, například teplotu i vlhkost a tlak vzduchu, jiné jen jednu hodnotu.

Datalogger a použité senzory musí být samozřejmě navzájem kompatibilní. S jedním dataloggerem lze určitá data (například teplotu a hlasitost) zjišťovat a ukládat v pevně stanoveném intervalu. Dataloggery jsou ideální volbou, když potřebujete pravidelně měřit určité hodnoty, například teplotu a vlhkost vzduchu, a získaná data ukládat. To umožňuje dodatečné vyhodnocování na PC.