Poradce

Axiální ventilátory jsou pojmenovány podle směru, ve kterém jimi proudí médium (v tomto případě vzduch). Průtok probíhá paralelně k ose rotace lopatky ventilátoru, a tak se tyto ventilátory hodí pro vysoké výkony vzduchu při středním nárůstu tlaku.

Axiální ventilátory se v zásadě skládají z těla ventilátoru s upevňovacími a vestavnými prvky, z hnacího motoru pro oběžné kolo ventilátoru s lopatkami a z elektrických přípojek. Navíc může být přímo na ventilátoru zabudována řídicí a ochranná elektronika proti zničení motoru ventilátoru při zablokování (například ochrana proti přepólování a proti přetížení). Kromě toho jsou k dispozici odsávací manžety, ochranné mřížky a další příslušenství.

Tip: Podívejte se také na kategorii tangenciálních ventilátorů.