Články

Analyzátory půdy nebo také tzv. tenzometry poskytují informace o složení nebo povrchovém napětí v kapalinách. Umožňují měřit vlhkost v půdě. Jiné přístroje dokáží analyzovat půdu s určením koncentrace pH nebo stanovením obsahu dusičnanů. Tyto údaje jsou důležité při pěstování plodin a pro hnojení. 

Pro zaznamenání různých reakcí kapalin je možné použít i celou škálu testovacích proužků a analytických souprav. Elektronické analyzátory je možné použít pro detekci pH v kapalině a jiných specifických složek, jako je například koncentrace chloru v bazénové vodě.