Články

Analyzátory vody je možné využít v různých oblastech života a jsou potřeba všude tam, kde je důležité určit hodnotu pH. Především v oblasti průmyslu, lékařství, v laboratořích, v bazénech či například v akváriích. Měřiče pH zobrazují tzv. hodnotu pH daného roztoku.

Neděje se tak pomocí indikátorů kyselosti a zásaditosti, ale elektrochemickou cestou, a proto je měřič pH elektronický indikátor. Hodnota pH je měřítkem pro určení kyselosti či zásaditosti roztoku, která udává, jak agresivní nebo nebezpečná je kyselina či louh. Měřiče pH se často označují jako pH metry.

Tip: Podívejte se také na kategorii analyzátorů půdy či refraktometrů.