Při některých zkouškách jsou výhodou také proudové kleště. Odběr proudu citlivých spotřebičů by měl být vždy přezkoušen a zaznamenán. Pokud se naměřené proudy odchylují, může to být známka blížícího se nebo již existujícího výpadku spotřebiče.