Úspora energie » Možnosti, jak snížit náklady na energie

Komplexní poradenství, doporučené produkty a další zajímavé rady!

Zveřejněno: 15. 11. 2022  |  Doba potřebná k přečtení: 6 minutÚspora nákladů na režim standby

Pro každodenní práci je nadmíru pohodlné, když můžeme multimediální systém v zasedací místnosti před novou prezentací pohodlně spustit dálkovým ovladačem.
Aby zařízení ve vypnutém stavu zůstala kdykoli k dispozici, musejí být po celou dobu v pohotovostním režimu (standby), tedy musejí být připravená přijímat signály z dálkového ovladače.

To, co v uplynulých letech nebylo skutečným problémem, se dnes, v době neustále rostoucích cen energií, stalo faktorem, který nelze podceňovat. Přestože odběr při standby režimu jednotlivých zařízení není nijak vysoký, součet všech zařízení ovládaných dálkovým ovladačem se už na účtu za elektřinu výrazně projeví.

Zde mohou pomoci zásuvky Master-Slave s primární a sekundární funkcí. Jakmile dálkovým ovladačem vypnete hlavní spotřebič zapojený do primární zásuvky, automaticky se od sítě odpojí zásuvky, do kterých jsou zapojená další zařízení. Díky této funkci se zásuvky Master-Slave ideálně hodí také pro počítačová pracoviště. Když je počítač vypnutý, jsou bez proudu automaticky také všechny monitory, tiskárny a veškerá periferní zařízení.

Stejnou službu mohou alternativně poskytnout také ručně spínatelné zásuvkové lišty. Nebo můžete použít spínací hodiny do zásuvky, které váš multimediální systém kompletně odpojí od napájení v době, kdy ho nepotřebujete. Dokonce i použití moderních bezdrátových zásuvek se na faktuře za elektřinu projeví pozitivně, protože pak pracuje v režimu standby už jen jeden systém. A pro všechny, kdo chtějí mít přesný přehled, máme měřiče nákladů na elektřinu, díky nimž lze přesně zaznamenávat skutečné náklady.Další užitečné informace k tématu Úspora nákladů na režim standbyVyhledávání energetických ztrát

Vysoké ceny energií samy o sobě už představují veliký problém. Ještě více stresující ale je, když se draze nakoupená energie bez užitku vyplýtvá. Přitom se nemusí jednat jen o klasický příklad – radiátor v kanceláři zapnutý na plno v kombinaci s otevřeným oknem. Takto zjevné plýtvání energií dokážou zaměstnanci snadno rozpoznat a zastavit.

Mnohem více zde jde o energetické ztráty, k nimž dochází absolutně nepozorovaně nebo které jsou dobře skryté. Takové utajené plýtvání totiž může způsobit pořádnou díru v rozpočtu. Abyste dokázali problematická místa najít, budete potřebovat určitý instinkt a potřebné vybavení.

V zimě člověk pozná netěsnící dveře nebo špatně zavřené okno velmi rychle podle orosených skel nebo podle studeného průvanu. Konkrétnější závěry ohledně skutečných tepelných ztrát nebo případných tepelných mostů lze nicméně učinit pouze na základě snímků z termokamery. Náklady na pořízení takového přístroje se vám rychle vrátí, protože ho dnes zakoupíte za již velmi výhodnou cenu. Navíc lze tyto měřicí přístroje využít k odhalení nepřípustného vyzařování tepla u rozvaděčů, instalačních skříní nebo u strojů, pokud mají vadné komponenty. Údržbu a opravy tak lze naplánovat a provést ještě zavčasu, před kompletním výpadkem systému.     

Alternativně k termokameře může pomoci cenově výhodný infračervený teploměr, kterým lze zkontrolovat například správnou distribuci teplot u otopných zařízení. Také nadměrný obsah vlhkosti ve stěnách a v izolaci se negativně projevuje na tepelně-izolačním účinku. Proto dává smysl změřit skutečnou zbytkovou vlhkost přímo na místě pomocí vhodného měřiče vlhkosti materiálu.Další užitečné informace k vyhledávání energetických ztrát(Správné) vytápění

Náklady na vytápění se v uplynulých letech výrazně zvýšily a tvoří největší podíl na celkové spotřebě energie. To, co se v soukromých domácnostech již významně projevuje, má v komerčně využívaných prostorách kvůli velké ploše ještě drastičtější dopady. Efektivní a úsporné topení je pak velkou výhodou. Předpokladem je moderní nebo modernizované otopné zařízení, které je přesně přizpůsobené energetickým potřebám příslušné budovy.

Ovládání zajišťují chytré pokojové termostaty, u kterých lze přesně nastavit, kdy má v místnosti panovat jaká teplota. Pomocí měřiče CO2 lze navíc monitorovat vzduch v kancelářských budovách, tak aby nedocházelo k tepelným ztrátám při zbytečném větrání.

Ale také u termostatických hlavic je současným trendem kombinace nastavení času a předvolené teploty. Ještě komfortnější jsou chytré termostaty s napojením na cloud, které lze pohodlně ovládat z chytrého telefonu. Tak lze teplotu v místnosti při neočekávané změně rychle a jednoduše upravit. Lze se tak vyhnout zbytečnému vytápění zasedacích místností, které zůstaly prázdné, protože se termín schůzky posunul.

Na druhé straně ale může dávat smysl nevytápět trvale celý prostor. Zejména takový, který se používá jen občas nebo jen po krátkou dobu. V takovém případě jsou lepším řešením topné ventilátory nebo konvektory. Nebo se používá infračervené vytápění. Na rozdíl od horkovzdušných ventilátorů totiž infračervené topení neohřívá vzduch, ale vysílá elektromagnetické vlny. Až při dopadu na povrch se tyto vlny promění v teplo. Lze tak docílit podobného pocitu, jaký způsobují sluneční paprsky.

Pro efektivní zacházení s ohřátou teplou vodou je k dispozici řízení cirkulace.


Námi navrhované produkty pro správné vytápění


Poradenství v oblasti vytápěníÚspory energie díky fotovoltaice a větrné energii

Úspora elektřiny a efektivní vytápění je v dobách zvyšujících se cen za energie krokem správným směrem. Výrazně efektivnější je pro topení a výrobu elektřiny využívání obnovitelných energií ze slunce a větru. Na rozdíl od ropy, plynu nebo peletek je energie slunce a s ní spojený vítr zcela zdarma.

Dále přitom nedochází ke zbytečnému zatěžování životního prostředí oxidem uhličitým a slunce je i do budoucna absolutně spolehlivým dodavatelem energie. Z tohoto důvodu bychom ji měli začít využívat ještě více a raději už dnes. Potřebná technologie už je na trhu dostupná.
Nemusí se jednat jen o obří solární parky.

Fotovoltaika funguje stejně dobře také v malém měřítku, například u solárních svítidel, solárních fontánek nebo solárních nabíječek. Pokud máte větší spotřebu energie, existují praktické solární sady, které obsahují vše, co potřebujete pro ostrovní solární systém. Nebo si můžete svůj vlastní solární systém se stavit sami, přesně podle vašich individuálních potřeb. Náš plánovač ostrovních solárních systémů vám pomůže při výběru potřebných produktů, jako jsou solární panely, regulátory nabíjení nebo také solární akumulátory ve správné velikosti.

Sluneční záření nám ale neposkytuje jen elektřinu. Umožňuje také bezproblémovou, efektivní a bezplatnou přípravu teplé vody. Náklady na instalaci jsou přitom výrazně nižší, než byste si mysleli. Naproti tomu úspora nákladů je obrovská, takže se vám solárně termické zařízení vyplatí už po krátké době.

Jako doplněk k solárním systémům se nabízejí větrné generátory. Velkou výhodou těchto systémů je, že mohou dodávat proud nejen přes den, ale také v noci, a často stačí jen mírné pohyby vzduchu.


Námi navrhované produkty pro fotovoltaiku a větrnou energii


Další užitečné informace k fotovoltaice a větrné energiiBlackout – výpadek proudu

Blackout, tedy zhasnutí či setmění, se v pravém slova smyslu projeví při výpadku proudu. I ve dne při něm totiž zhasnou monitory počítačů nebo displeje strojů.

K výpadkům proudu docházelo i v minulosti, nicméně tyto poruchy zásobování proudem většinou trvaly jen krátce. To by se ale mohlo velmi rychle změnit. Naše globálně propojená infrastruktura totiž reaguje na lokální události a krize mnohem citlivěji, než si odborníci dosud mysleli.

Výpadek proudu trvající několik dní se mezitím stal poměrně realistickým scénářem, na který by se měly podniky, firmy a také soukromé domácnosti dobře připravit.

Aby počítače při výpadku proudu nepřišly o důležitá data, mělo by být vždy k dispozici zařízení UPS. Tyto nepřerušitelné zdroje napětí pak udržují napájení tak dlouho, dokud není dokončeno zálohování dat nebo dokud napájení nepřevezmou nouzové agregáty. Ostatně: generátor proudu má smysl i pro soukromé použití. Kromě výpadku proudu totiž selhává také vytápění. Takže je tma, a k tomu ještě zima.

Alternativně lze také použít nabíjecí stanici. Tato zařízení totiž slouží jako mobilní síťové zásuvky, které lze v případě potřeby znovu nabít prostřednictvím solárního panelu. Nezávisle na tom byste měli mít po ruce také nové baterie v potřebných velikostech a v potřebném počtu kusů, abyste si mohli napájet baterky a přenosné rádio. Vše, co byste mohli smysluplně využít při delším výpadku proudu, jsme shrnuli v našem Rádci pro blackout.


Námi navrhované produkty pro překlenutí blackoutuÚspory energie se správným osvětlením

Vedle nákladů na vytápění jsou náklady na elektřinu další položkou, která se citelně projevuje na výši našich faktur za energie. Nezanedbatelnou část nákladů na elektřinu má na svědomí osvětlení. Zejména tam, kde se dosud používají běžná svítidla, jako jsou žárovky. V takovém případě je nejvyšší čas přejít na energeticky úsporná LED svítidla.

LED, jejichž funkce jsme podrobněji popisovali v našem Rádci k LED diodám, totiž prošly vývojem od jednoduchých kontrolek ke spolehlivým osvětlovacím prostředkům. Díky nízkému vyzařování tepla pracují ještě mnohem efektivněji než zářivky, které samy o sobě již patří mezi energeticky úsporná svítidla.

Jak rychle se vám vrátí náklady na výměnu zářivek za LED osvětlení a jak vysoké jsou potenciální úspory, to jsme ukázali na ukázkovém výpočtu k námi nabízeným zářivkám. LED se ale nehodí jen jako náhrada za zářivky. Vhodná LED svítidla dnes existují již pro téměř všechny běžné objímky. Výměna svítidel tak probíhá velice rychle, bez zbytečného narušení pracovních procesů. LED svítidla navíc nabízejí ještě další rozhodující výhody. Díky nízkému vyzařování tepla a robustní konstrukci mají LED velmi dlouhou životnost a jsou necitlivé vůči otřesům. Tato svítidla existují v nejrůznějších barvách světla a v případě potřeby jsou také stmívatelná.

Efektivní osvětlení by se ale nemělo vyznačovat jen nízkou spotřebou proudu. Enormní potenciální úspory vyplývají také z doby svícení. Proto doporučujeme, abyste osvětlení v určitých kancelářských prostorách, ve skladovacích halách nebo zasedacích místnostech propojili s detektory pohybu. Pokud se v místnosti nezdržuje žádná osoba, je zbytečné, aby se v ní hodiny svítilo.


Námi doporučované produkty pro správné osvětlení


Poradenství v oblasti osvětlení