Třídy ochrany IP a stupně ochrany

Doba potřebná k přečtení: 11 minut

Hovoříme-li o IP nebo o třídě ochrany IP, většina lidí tuší, že to nějak souvisí s ochranou před vlhkostí.

Už méně lidí ale ví, že pojem třída ochrany IP, máme-li být přesní, není úplně správný.

Jedna věc je totiž stupeň ochrany IP, a druhá věc je třída ochrany. Oba pojmy popisují zcela odlišné vlastnosti jednoho produktu.Co znamená stupeň ochrany?

Elektrické provozní prostředky jako lampy, elektrické spotřebiče nebo také instalační materiály musejí fungovat vždy spolehlivě. A to za nejrůznějších podmínek.

Například zahradní svítidlo, které je po celý rok vystavené povětrnostním vlivům, musí být zkonstruované a izolované úplně jinak než čtecí lampička, která vám doma zajistí útulnou atmosféru. V tomto případě i neodborníci už na první pohled vidí, že by lampička do obývacího pokoje asi nedokázala odolat působení deště.

Ale také v průmyslu a v řemeslných dílnách se požadavky na elektrické spotřebiče nebo vysokonapěťové provozní prostředky velmi liší. Zatímco v truhlářské dílně víří pouze neškodný prach ze dřeva, technická zařízení ve velkokapacitních kuchyních musejí být chráněna před mastnými výpary z vaření a v chemických továrnách třeba před leptavými parami.

Nepromokavý plášť přístroje chrání vnitřek zahradního svítidla.

Aby bylo možné jasně stanovit, proti jakým vlivům musí být produkt ochráněn, byly zavedeny stupně ochrany (International Protection Codes). V příslušných kategoriích je přesně definováno, do jaké míry je zamezeno nežádoucímu proniknutí vlhkosti a cizích těles dovnitř přístroje.

Také ochrana před mechanickým namáháním byla přesně definována. To je důležité, pokud jsou plášť přístroje nebo elektrické vybavení namontované například ve sportovní hale, kde mohou být zasaženy třeba míčem. Při použití ve veřejných prostorech sem spadají také úmyslné nárazy nebo poškození způsobené vandalismem.Co znamená stupeň ochrany IP?

Co znamená IP?

Asi nejznámější stupeň ochrany je stupeň ochrany IP (kód IP) jako např. IP44. Zkratka „IP“ znamená „International Protection“, přičemž se v angličtině často používá spojení „Ingress Protection“ (ochrana proti proniknutí).


Co znamená klasifikace IP?

Číslice následující za zkratkou „IP“ poskytuje informaci o tom, před kterými vlivy je produkt chráněn.

Kombinace jsou přesně stanovené v národních a mezinárodních normách DIN EN 60529, resp. ISO 20653 (pro pozemní dopravní prostředky) a označují druh ochrany v různých třídách IP. Možné údaje sahají od IP00 do IP69, resp. IP6K9K.

První číslice, resp. kombinace číslice a písmene znamená stupeň ochrany pláště přístroje vůči dotyku. Současně toto číslo poskytuje informaci o ochraně proti cizím tělesům. Definice jednotlivých číslic, resp. kombinací číslic a písmen lze najít v následující tabulce.


Třída ochrany IP

Přestože následující tabulka popisuje stupeň ochrany IP, a ne třídu ochrany IP nebo třídu IP, často se označuje jako tabulka ochranných tříd IP. To ale není žádný zásadní problém. Tam, kde méně technicky zdatní zaměňují stupeň ochrany IP, třídu ochrany IP nebo třídu IP, odborník hned ví, co je míněno. Ve spojení s písmeny „IP“ totiž může jít výhradně o ochranu proti dotyku, cizími tělesy a vodě.

První číslice (ISO 20653)

První číslice (DIN EN 60529)

      Ochrana proti dotyku

Ochrana proti cizím tělesům

0 0

Bez ochrany

Bez ochrany

1 1

Ochrana proti plošnému dotyku (např. hřbetem ruky)

Ochrana proti velkým pevným cizím tělesům (průměr ≥ 50 mm)

2 2

Ochrana proti dotyku prstem

Ochrana proti středně velkým pevným cizím tělesům (průměr ≥ 12 mm)

3 3

Ochrana proti dotyku nástrojem a drátem (průměr ≥ 2,5 mm)

Ochrana proti malým pevným cizím tělesům (průměr ≥ 2,5 mm)

4 4

Ochrana proti dotyku nástrojem a drátem (průměr ≥ 1 mm)

Ochrana proti pevným cizím tělesům velikosti zrna (průměr ≥ 1 mm)

5K 5

Úplná ochranu proti dotyku

Ochrana proti prachu v množství, které by mohlo uškodit (ochrana proti prachu)

6K 6

Úplná ochranu proti dotyku

Úplná ochrana proti vnikání prachu (prachotěsnost)

Poznámka:

Pokud byl produkt klasifikován podle norem DIN EN 60529 IP5X nebo IP6X, jsou oba stupně ochrany označeny podle ISO 20653 IP5KX a IP6KX.

Druhá číslice, resp. kombinace číslice a písmene znamená stupeň ochrany pláště přístroje vůči vlhkosti, resp. vnikající vodou. Ochrana proti vodě je definována následujícím způsobem:

Druhá číslice (ISO 20653)

Druhá číslice (DIN EN 60529)

Ochrana proti vodě

0 0

Bez ochrany

1 1

Ochrana proti svisle dopadajícím kapkám vody

2 2

Ochrana proti šikmo dopadajícím kapkám vody (do 15°)

3 3

Ochrana proti stříkající vodě až do úhlu 60° vůči svislé ose

4 4

Ochrana před vodou stříkající ze všech stran

4K  

Ochrana před vodou stříkající ze všech stran se zvýšeným tlakem

5 5

Ochrana před vodou proudící (tryska) z libovolného úhlu

6 6

Ochrana před silným proudem vody

6K  

Ochrana před silným proudem vody za zvýšeného tlaku

7 7

Ochrana před krátkodobým ponořením

8 8

Ochrana před trvalým ponořením

  9

Ochrana před vodou při čištění vysokým tlakem / párou v zemědělství

9K  

Ochrana před vodou při čištění vysokým tlakem / párou u silničních vozidel


Několik příkladů nejběžnějších stupňů ochrany IP:

Co znamená IP20?

Pokud produkt vykazuje stupeň ochrany IP20, má ochranu proti dotyku vůči pevným cizím tělesům o velikosti nad 12 mm (konstrukčních dílů pod napětím se nelze dotknout prstem). Ochrana proti vodě není zajištěna.

Co znamená IP55?

Vedle úplné ochrany proti dotyku (prach v malých množstvích pronikat může) poskytuje produkt se stupněm ochrany IP55 také ochranu proti vodě proudící z libovolného úhlu.

Co znamená IP44?

Produkt označený IP44 je chráněný před proniknutím pevných cizích těles o velikosti nad 1 mm a před vodou stříkající ze všech stran.

Co znamená IP65?

Produkt se stupněm ochrany IP65 disponuje úplnou ochranou proti dotyku. Prach nemůže proniknout dovnitř a produkt je chráněný proti vodě stříkající z libovolného směru.

Co znamená IP54?

Pokud produkt vykazuje stupeň ochrany IP54, disponuje úplnou ochranou proti dotyku, přičemž prach v malém množství vniknout může. Navíc je chráněný před vodou stříkající ze všech směrů.

Co znamená IP67?

Produkty se stupněm ochrany IP67 jsou chráněné proti dotyku a proti prachu. Přitom zvládají také dočasné úplné ponoření pod vodu. Pokud by bylo nezbytné trvalé ponoření, musí produkt vykazovat IP68.

Jestliže jedna ze dvou číslic u stupně ochrany nemá nebo nemusí být uvedena, namísto číslice se uvádí „X“. Přehled stupňů ochrany IP

Podle následující přehledové tabulky lze velmi snadno přiřadit nejběžnější stupně ochrany k příslušným výkonovým parametrům. Kromě toho podle ní také zjistíte, který stupeň ochrany je v určitých podmínkách užívání potřebný.

Přehledová tabulka tříd ochrany IP

První číslice

 

Druhá číslice

Ochrana proti pevným cizím tělesům (průměr ≥ 12 mm)

Ochrana proti pevným cizím tělesům (průměr ≥ 2,5 mm)

Ochrana proti pevným cizím tělesům (průměr ≥ 1,0 mm)

Ochrana proti prachu v množství, které by mohlo uškodit (ochrana proti prachu)

Úplná ochrana proti vnikání prachu (prachotěsnost)

Bez ochrany proti vodě

IP 20 IP 30 IP 40 IP 50 IP 60

Ochrana proti svisle dopadajícím kapkám vody

IP 21 IP 31 IP 41 IP 51 IP 61

Ochrana proti šikmo dopadajícím kapkám vody (do 15°)

IP 22 IP 32 IP 42 IP 52 IP 62

Ochrana proti stříkající vodě až do úhlu 60° vůči svislé ose

IP 23 IP 33 IP 43 IP 53 IP 63

Ochrana před vodou stříkající ze všech stran

IP 24 IP 34 IP 44 IP 54 IP 64

Ochrana před proudící vodou z libovolného úhlu

IP 25 IP 35 IP 45 IP 55 IP 65

Ochrana před silným proudem vody

IP 26 IP 36 IP 46 IP 56 IP 66

Ochrana před krátkodobým ponořením

IP 27 IP 37 IP 47 IP 57 IP 67

Ochrana před trvalým ponořením

IP 28 IP 38 IP 48 IP 58 IP 68


Jaká ochrana IP je potřebná v koupelně?

V suchých vnitřních prostorách hraje ochrana před vlhkostí spíše podružnou roli. Proto můžeme používat i lampy s IP20, která neposkytuje vůbec žádnou ochranu proti případně vnikající vodě.

Ovšem v koupelnách je tomu úplně jinak. Zde je potřeba ve zvýšené míře počítat s výskytem vlhkosti a stříkající vody. Proto je pro svítidla, která jsou montována v koupelnách, podle DIN 57100 / VDE 0100 část 701 v závislosti na místě montáže předepsán stupeň ochrany IPX4, IPX5 nebo také IPX7.


Různé rozsahy stupňů ochrany v koupelně.

(Zdroj obrázků: Paulmann Licht)

Svítidla v oblasti sprchy nebo koupací vany (chráněná oblast 0 s IPX7) smějí být provozována pouze s provozním napětím nejvýše 12 V/AC (střídavé napětí) nebo 30 V/DC (stejnosměrné napětí).

Nad sprchou nebo koupací vanou (chráněná oblast 1 s IPX5) smějí být provozována pouze svítidla s provozním napětím max. 25 V/AC nebo 60 V/DC.Jaká ochrana IP je potřebná venku?

Pokud mají být provozní prostředky nebo svítidla montovány venku, musí být zohledněno místo montáže. Často nemusí být stupeň ochrany vůbec tak vysoký, jak bychom si v prvním okamžiku mysleli.

Montáž v zastřešeném prostoru

Pokud se místo montáže například nachází pod střechou, pod přístřeškem nebo na balkonu, jsou lampy s IP23 zcela dostačující. Zastřešení zajistí spolehlivou ochranu proti dešťové vodě.


Montáž na stěnu domu

Pokud se lampy montují na stěnu domu, je potřeba počítat s tím, že budou vystaveny dešti. V takovém případě se doporučují produkty s IP44. Kromě ochrany proti vodě stříkající ze všech stran se v lampě také nesmějí usadit žádní pavouci ani jiný hmyz.

U venkovních svítidel se stupeň ochrany řídí podle místa montáže.


Osvětlení cestiček v zahradě

Pokud jsou svítidla přímo vystavená povětrnostním vlivům, musejí jejich pláště vykazovat stupeň ochrany alespoň IP44.


Osvětlení zahradních jezírek a vodotrysků

Pokud jsou svítidla používána k osvětlení zahradních jezírek nebo vodotrysků, měla by vykazovat ochranu IP67. Díky ní jsou svítidla chráněná také před krátkodobým ponořením do vody. Pokud se používají podvodní reflektory, musejí mít stupeň ochrany IP68.


Různé stupně ochrany ve venkovním prostoru

(Zdroj obrázků: Paulmann Licht)Co znamená stupeň ochrany IK?

Stupeň ochrany IK nebo také stupeň odolnosti proti rázům IK přesně definuje odolnost vůči mechanickému namáhání (rázovému namáhání). Kódy IK jsou mezinárodně normalizované podle IEC 62262 a jsou rozdělené do 10 stupňů ochrany.

Stupeň ochrany

Síla úderu

IK00

Žádná odolnost vůči rázu

IK01

Ochrana až do síly úderu 0,14 joulů

IK02

Ochrana až do síly úderu 0,20 joulů

IK03

Ochrana až do síly úderu 0,35 joulů

IK04

Ochrana až do síly úderu 0,50 joulů

IK05

Ochrana až do síly úderu 0,70 joulů

IK06

Ochrana až do síly úderu 1,0 joulů

IK07

Ochrana až do síly úderu 2,0 joulů

IK08

Ochrana až do síly úderu 5,0 joulů

IK09

Ochrana až do síly úderu 10 joulů

IK10

Ochrana až do síly úderu 20 joulů

Poznámka:

Jeden joule odpovídá energii, která je zapotřebí k tomu, aby se těleso o hmotnosti 2 kilogramy zrychlilo z klidu na rychlost 1 m/s.Co znamená třída ochrany?

V případě zkratu zůstane kovový plášť bez napětí.

V elektrotechnice se třídou ochrany definují bezpečnostní opatření potřebná k tomu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Obzvláště u přístrojů a provozních prostředků s kovovým pláštěm hrozí velké nebezpečí, že může být v případě závady (poškození izolace) plášť přístroje pod napětím. Bez vhodných opatření, která jsou definovaná v příslušných třídách ochrany, by tím mohly vzniknout život ohrožující situace.

Třídy ochrany pro všechny elektrické provozní prostředky jsou stanovené v normách EN 61140, resp. VDE 0140-1. Symboly, které mají být použity a které slouží k označení provozních prostředků, jsou definované v normě IEC 60417 (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

Rozdíl mezi stupněm ochrany a třídou ochrany

Zatímco stupně ochrany definuje stupeň ochrany proti dotyku, cizím tělesům, vodě a mechanickému namáhání, třída ochrany definuje opatření, která chrání před nebezpečným dotykovým napětím.Které třídy ochrany existují?

Rozlišujeme až čtyři třídy ochrany, přičemž nejdůležitější je třída ochrany I až třída ochrany III.

Třída ochrany 0

Elektrické provozní prostředky s třídou ochrany 0 disponují pouze základní izolací. Protože nejsou k dispozici žádná zvláštní opatření na ochranu proti úrazu elektrickým proudem, musí být zjištěna ochrana v okolí provozního prostředku. Označení se nepoužívá, proto pro tuto třídu ochrany neexistují ani žádné symboly. V budoucí mezinárodní normě už nebude třída ochrany 0 uvedená. Přístroje s touto třídou ochrany jsou v Německu a v Rakousku nepřípustné.


Třída ochrany 1

Přístroje s třídou ochrany I disponují ochranným uzemněním. To znamená, že jsou všechny elektricky vodivé díly pláště spojené se systémem ochranného vodiče pevné elektroinstalace. Díky tomu se díly pláště nacházejí na zemním potenciálu. Mobilní přístroje s třídou ochrany I jsou vybavené vidlicí s ochranným kontaktem. Pokud by se v případě poruchy vodič pod napětím dotkl pláště přístroje spojeného s ochranným vodičem, vznikl by zkrat na kostru. V takovém případě zareaguje automatický jistič (pojistka) nebo proudový chránič (FI) a přístroj se odpojí od napětí.


Třída ochrany 2

Přístroje třídy ochrany II disponují dvojitou nebo zesílenou izolací mezi aktivními díly a díly, kterých je možné se dotknout. Dokonce i když přístroje disponují elektricky vodivými povrchy, nejsou tyto díly spojené s ochranným vodičem. Proto se pro připojení používají dvoupólové konektory nebo také eurokonektory bez ochranného kontaktu.


Třída ochrany 3

Přístroje s třídou ochrany III jsou provozovány s bezpečným nízkým napětím (SELV = Safety Extra Low Voltage) nebo ochranným nízkým napětím (PELV = Protective Extra Low Voltage). Mezní hodnoty pro střídavé napětí (AC) činí ≤ 50 V a pro stejnosměrné napětí (DC) ≤ 120 V. Jako vhodné zdroje napětí přicházejí v úvahu akumulátory, baterie nebo také bezpečnostní transformátory. Produkty, u kterých je stupeň ochrany důležitý