Soběstačný dům » Energeticky soběstačný dům pro větší nezávislost

Zveřejněno: 10. 10. 2022  |  Doba potřebná k přečtení: 7 minut

Energetická krize a klimatická změna názorně ukazují, jak moc soukromé domácnosti a zejména komerční spotřebitelé závisejí na plynu a elektřině jako primárních zdrojích energie.

Zejména pokud jde o plyn a ropu, jsou nepříjemné výkyvy cen na denním pořádku. Také obavy z výpadků dodávek fosilních paliv a elektřiny jsou značné.

Tím se sny o energeticky nezávislém bydlení dostávají znovu do popředí zájmu. Každý, kdo disponuje energeticky soběstačným bydlením, může stoupající ceny za energie ignorovat.

Výpadky proudu nebo přerušení dodávek plynu zasahují všechny, kdo mají do značné míry energeticky nezávislé bydlení, méně, výrazně později nebo vůbec.

Soběstačný dům – co to vlastně je? A co můžete udělat, chcete-li vlastní dům proměnit v nezávislé bydlení, pokud jde o vytápění a elektrický proud? V našem rádci se dozvíte více.

Nejlepším příkladem soběstačného způsobu života jsou salaše.Jak funguje energeticky soběstačné bydlení?

Soběstačnost znamená mnohem více než jen nezávislost – a vztahuje se především k elektrickému napájení.

Obytné budovy disponují obvykle celou řadou přípojek směrem ven. Jimi je přiváděna elektrická energie, plyn, teplo a voda. Přípojky také odvádějí odpadní vody.

Nezávislé bydlení a nezávislé rodinné domy představují koncepci bydlení, která je v souladu s transformací energetiky a ochranou klimatu: omezuje, nebo dokonce zcela obchází vnější vlivy a závislosti, ať už energetické nebo ekonomické.

Soběstačná budova totiž sama vyrábí elektřinu, kterou její obyvatelé spotřebovávají.

V závislosti na stupni provedení může zahrnovat samozásobení elektřinou a teplem, nebo také zásobování vodou.

Možné součásti soběstačné budovy

Vysvětlivky:

 • Větrný generátor

 • Solární kolektory

 • Fotovoltaický systém

 • Nabíjecí stanice pro elektromobil

 • Podlahové kolektory

 • Tepelné čerpadlo

 • Zásobní nádrž tepelného čerpadla

 • Bateriové úložiště

 • Kamna na dřevo s rozvodem vody

 • Domácí vodárna

 • Nádrž na dešťovou vodu

Elek. Strom

Teplá voda

Dešťová vodaJaké jsou přednosti energeticky soběstačného bydlení?

Nezávislost vlastního domova na externích zdrojích energie přináší mnoho výhod. Kompletně energeticky nezávislý rodinný dům...

✓  představuje efektivní, udržitelné, ekologicky šetrné a zelené zásobování energiemi.

✓  omezuje spotřebu proudu z externího prostředí, energie na vytápění a teplé vody na nulu.

✓  šetří obyvatelům domu vstupní náklady a také náklady závislé na spotřebě.

✓  umožňuje nezávislost na dodavatelských řetězcích a výkyvech v dodávkách.

✓  umožňuje odpojení od veřejné sítě a přípojek, stejně jako od smluv s dodavateli.

✓  je ukázkou transformace energetiky v praxi.

✓  je důkazem průkopnického ducha a příkladem pro ostatní.

✓  dodává obyvatelům dobrý pocit.

Tip: Informujte se na možnost získání podpory či dotací v místě vašeho bydliště. Využitím dotací si snížíte náklady na vaše ekologické bydlení.Pasivní dům, nebo nízkoenergetický dům?

Energeticky soběstačné domy se mohou značně lišit. Existují totiž různé stupně soběstačnosti. Zpravidla dnes říkáme, že je dům soběstačný, jestliže již není zcela závislý na dodávkách elektřiny a tepla zvenku.

Energeticky účinné domy KfW

Energeticky účinné domy KfW jsou nyní na vzestupu. Díky zateplení a dobré izolaci spotřebují výrazně méně energie než budovy využívané jako reference společností KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kreditní banka pro výstavbu). Energeticky účinné domy KfW existují ve variantách 40 a 40 plus: energeticky účinné domy KfW 40 vykazují snížení referenčních hodnot o 60 procent. Ve variantě 40 plus platí stejné požadavky jako u energeticky účinného domu 40, navíc jsou ale splněny ještě další požadavky na ventilační systém, produkci elektřiny, systém bateriových úložišť a ovládací terminál.


Pasivní dům

Energeticky ještě úspornější, a tedy o krok blíže k soběstačnosti jsou pasivní domy. Díky vynikajícímu zateplení a ještě lepšímu zadržování tepla lze takový dům vytápět primárně pasivními zdroji tepla, jako je sluneční záření, prostřednictvím solárních systémů. Jako další zdroj tepla pro soběstačné vytápění slouží větrání s rekuperací tepla. Ta rozvádí teplý vzduch po budově prostřednictvím kanálů. A vyplatí se to: Pasivní dům spotřebuje asi o 90 % méně energie na vytápění než stávající domy a o 75 % méně energie než novostavby. Pasivní domy dnes už existují pro téměř jakýkoli způsob využití: obytné budovy, kanceláře a správní budovy, výrobní haly a skladovací prostory.


Dům s téměř nulovou spotřebou energie

Kromě nízkoenergetických budov existují také domy s téměř nulovou spotřebou energie. Ty se vyznačují vyrovnanou energetickou bilancí: Budova spotřebovává stejné nebo dokonce menší množství energie, než kolik jí získá z fotovoltaických systémů a solárně termických kolektorů. Je na rozhodnutí stavitele nebo osoby, která provádí sanaci budovy, jakou míru soběstačnosti při vytápění a zásobování elektřinou zvolí.Jak proměnit dům v energeticky soběstačné bydlení?

Energeticky soběstačné domy existují v mnoha variantách, s různým vybavením a s různou velikostí zařízení. Nejdůležitějším aspektem je velmi kvalitní tepelná izolace, kterou lze realizovat u novostaveb a v rámci energetické sanace. V zimě udržuje teplo uvnitř budovy a brání jeho ztrátám. V létě zamezuje tomu, aby teplo vnikalo dovnitř. Uvnitř tak je příjemně svěží a chladné prostředí.

Základním předpokladem je, aby se v domě využívaly regenerativní zdroje energie, například přímé sluneční záření, větrná energie nebo teplo z okolního prostředí. Lze se tak vyhnout i použití obnovitelných zdrojů surovin, jako je dřevo. Energeticky soběstačné bydlení pro dlouhodobé užívání zrealizujete nejjednodušeji jako kombinaci fotovoltaických systémů, bateriových úložišť a tepelného čerpadla.

Každý, kdo to myslí vážně, pokračuje v ekologicky šetrném a nezávislém získávání energie v malém. Například řešení v oblasti Smart Home jako EnOcean umožňují provoz komponentů bez energie z baterií. Energii potřebnou k provozu vytvářejí akční členy jako spínače osvětlení a tlačítka metodou Energy Harvesting: Elektromechanické měniče dodávají minimální množství proudu ve formě kinetické energie při stisknutí tlačítka.Jak vypadá energeticky soběstačné elektrické napájení?

Fotovoltaický systém na střeše domu je srdcem samozásobení energií.

Nabíjecí úložiště energie ukládá denní přebytky elektrického proudu ze solárního systému na noc a může pokrýt spotřebu energie v následujících dnech, pokud by se zhoršilo počasí.

Vedle bateriových úložišť jsou alternativně v nabídce také úložiště energie na bázi vodíkové technologie.

Také blokové tepelné elektrárny (BHKW) s kogeneračními jednotkami, termovoltaika (přeměna tepla na elektřinu) nebo malé větrné elektrárny v podobě větrného generátoru vyrábějí potřebnou elektřinu.Co je to EMS?

Důležitým aspektem energeticky soběstačného domu je řízení spotřeby energie prostřednictvím systému energetického managementu (EMS). Zařízení flexibilně upravuje toky proudu mezi spotřebiči v budově a v zahradě, zařízením na výrobu energie a bateriovým úložištěm.

Systém EMS pomáhá s optimálním využíváním proudu, který si sami vyrobíte. Za tím účelem propojuje všechny elektrické spotřebiče v domácnosti, kontroluje jejich spotřebu a díky inteligentnímu managementu odběru proudu koordinuje aktuální spotřebu energie.

Podle toho, kolik elektřiny fotovoltaický systém právě vyrábí a jak plné je úložiště, dochází k zapínání a vypínání spotřebičů, stmívání světla nebo odsouvání procesů nabíjení například prostřednictvím nástěnné nabíječky elektromobilů na pozdější dobu. Systém sám rozhoduje, kdy poběží pračka nebo sušička a kdy se zapne venkovní tepelné čerpadlo pro vyhřívání bazénu. Pokud vše běží ruku v ruce, díky energii vyrobené domem postačí z veřejné sítě odebírat méně nebo dokonce žádnou energii.

Další úlohy energeticky soběstačného domu se systémem EMS: Pomůže vám udržet si přehled o tocích energie v oblasti výroby proudu a jeho spotřeby. Údaje o výrobě a spotřebě proudu znázorní formou diagramů a statistik.Jak lze nezávisle topit?

Koncepce energetické soběstačnosti v oblasti vytápění a přípravy teplé vody, obzvláště vhodná pro rodinné domy, je kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla. V úvahu připadají tepelná čerpadla země-vzduch, solanka-voda, vzduch-voda nebo vzduch-vzduch.

V závislosti na typu využívají teplo země nebo vzduchu k pokrývání potřeby tepla a teplé vody v domě. Praktické: Tepelné čerpadlo lze v letních měsících využívat také k chlazení místností.

Díky solárně termickým kolektorům můžete využívat energii slunce k přípravě teplé vody a k vytápění. Solárně termické kolektory na střeše zachytávají sluneční záření a proměňují je v tepelnou energii.

Tato tepelná energie je přes solární okruh dopravena do zásobní nádrže a odtud je rozváděna jako teplá pitná nebo užitková voda a jako podpora vytápění obytného domu.Je možný také nezávislý zdroj vody?

Vodu pro nezávislý život získáte v ideálním případě z vlastní studny na vašem vlastním pozemku. Získání povolení ke stavbě studny je ovšem dnes velmi těžké nebo dokonce nemožné.

Dále potřebujete řešení pro odpadní vodu. Přestože z právního hlediska teoreticky existuje možnost provozovat malou čističku odpadních vod, často současně existuje povinnost připojit se k veřejné kanalizaci.

Proto je potřeba tuto možnost pečlivě zvážit.Jak učinit nezávislou také komunikaci a zábavu?

Energeticky soběstačný dům na vlastním pozemku se snadno obejde bez pevné telefonní linky a kabelového připojení k internetu.

Namísto toho využijte bezdrátový internet nebo LTE. Budete potřebovat LTE router nebo mobilní LTE hotspot.

Alternativně můžete na svém smartphonu vytvořit hotspot přes WLAN a mobilní datové spojení sdílet.

Energeticky soběstačný dům nepotřebuje klasickou televizní kabelovou přípojku.

Můžete alternativně využít satelitní systém nebo televizi přes WLAN a internet.