Elektromobilita » Přidejte se k akci Go Green a ušetřete na daních

Aktualizováno: 22. 6. 2023  |  Doba potřebná k přečtení: 6 minut

Elektromobilita je zřejmě jednou z nejdůležitějších technologických inovací pro zelenější budoucnost, a tudíž toto téma v posledních letech neustále nabývá na významu.

Příčinou nejsou jen zvyšující se ceny benzinu – spoustu lidí trápí také starost o životní prostředí a s ní spojená touha po udržitelném způsobu přepravy. I to jsou důvody, proč přejít na elektrická auta nebo se nad touto možností alespoň zamyslet.

Elektromobilita přitom rozhodně není jen trend – mnohem více se jedná o technologii, která může úplně změnit způsob, jakým chápeme mobilitu, ať už s ohledem na energii, která má naše vozidla v budoucnosti pohánět, nebo i na způsob, jakým se chceme přepravovat.

O elektromobily se ale zajímají nejen soukromé osoby. Čím dál více firem pořizuje elektrická auta do svých vozových parků. A vede je k tomu hned několik dobrých důvodů: Za prvé se na nákup vozidel a příslušných nabíjecích stanic v mnohých regionech nebo i zemích vztahuje státní podpora a za druhé si chytří manažeři vozových parků dokážou spočítat, že náklady na údržbu u elektromobilů jsou oproti nákladům u klasických vozidel nižší. V tomto ohledu jsou elektromobily téměř nepřekonatelné. Rádi vám prozradíme ještě další zajímavé informace k tématu elektromobility.

Jak si zajistit státní příspěvek a ušetřit na daních 

Dotace na nákup nebo pronájem elektromobilů a také na pořízení nabíjecích stanic (nástěnných boxů) jsou poskytovány jak na státní, tak i na regionální úrovni. Navíc je daňově zvýhodněno využívání služebních elektrických vozidel k soukromým účelům.Proč je elektromobilita naší budoucností

Elektroauta to v Německu stále ještě nemají úplně jednoduché. Přestože počet nově registrovaných vozů stoupá, mnozí lidé si stále ještě nedokážou představit, že by se rozloučili se svým oblíbeným autem se spalovacím motorem. Přitom elektromobily přinášejí celou řadu výhod:

Šetření zdrojů surovin

Přestože se na tom experti dosud nedokázali plně shodnout – zásoby surovin pro výrobu fosilních paliv jsou konečné a v blízké budoucnosti budou definitivně vyčerpány. Jejich spotřeba sice v průmyslově vyspělých zemích klesá, zato v rozvojových zemích poptávka po ropě prudce narůstá, takže se celosvětová spotřeba nadále zvyšuje.

Elektromobily jsou poháněny elektřinou, která může pocházet z obnovitelných zdrojů, například ze slunce nebo větru, což přispívá ke snižování závislosti na omezených zdrojích fosilních paliv, jako je ropa. Každý, kdo si nainstaluje vlastní nabíjecí stanici u sebe doma, přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale šetří také peníze – pokud získává elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.

Zatížení klimatu oxidem uhličitým

Při spalování ropy nebo ropných produktů vzniká kromě dalších škodlivých látek také skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2), který je považován za hlavního původce dramatické změny klimatu. K tomu se přidávají ještě masivní problémy se životním prostředím, spojené s těžbou, přepravou a zpracováním surové ropy.

Elektroauta naproti tomu nevypouštějí žádné škodlivé výfukové plyny jako oxid uhličitý, oxidy dusíku (NOx) a jemný prach, takže přispívají ke snižování emisí CO2 a ke zlepšování kvality vzduchu. Zejména pokud jsou napájeny energií z obnovitelných zdrojů, představují elektromobily ekologicky šetrnou alternativu ke stávajícím spalovacím motorům.

Technologický pokrok

Technický vývoj elektromotorů a příslušných řídicích jednotek udělal v posledních letech obrovský pokrok. Ve spojení s lithiovými akumulátory jsou elektromobily enormně výkonné a dosahují dojezdů, které lze v praxi dobře využít.

Kromě toho už dávno probíhá výzkum dalších inovativních technologií pohonu a akumulátorů, které vedle vyšší energetické hustoty vykazují také menší uhlíkovou stopu.

Elektromobilita ostatně pohání vpřed veškerý technologický pokrok v celém automobilovém průmyslu, protože vývoj výkonných baterií a nabíjecích systémů vyžaduje další a další inovace. Elektrická vozidla kromě toho umožňují pokročilé funkce konektivity, včetně bezdrátové aktualizace a integrace do inteligentních sítí. Tento technologický pokrok může přispět ke zlepšení výkonnosti vozidel, jejich bezpečnosti a uživatelské přívětivosti.

Ekonomické výhody

Také z ekonomického hlediska přináší nárůst elektromobility celou řadu výhod. Společnost může profitovat z budování průmyslových závodů na výrobu elektromobilů, protože tím vznikají nová pracovní místa v oborech spojených s výrobou baterií, elektroniky a nabíjecích technologií.

Kromě toho podpora elektromobility posiluje místní ekonomiku a snižuje závislost na importovaných fosilních palivech.

Výhody ale pocítí i soukromé osoby: Protože jsou náklady na provoz v porovnání s klasickými vozidly se spalovacími motory zpravidla nižší, jsou elektromobily z dlouhodobého hlediska nákladově efektivnější. Kromě toho jsou většinou méně náročné na údržbu a spolehlivější než stávající vozidla, protože obsahují méně pohyblivých dílů, a současně mohou sloužit jako úložiště energie, pokud je jí nadbytek, a v případě potřeby tuto energii znovu uvolnit do sítě.Elektrický vs. spalovací motor – porovnání dvou koncepcí pohonu

Každý, kdo si dnes chce pořídit nový vůz, stojí před rozhodnutím, zda vsadit na spalovací motor, nebo na elektrický pohon. Proto jsme se podrobněji podívali na nejdůležitější body obou koncepcí pohonu.

  Spalovací motor Elektromotor
Zatížení životního prostředí Navzdory čištění spalin značné zatížení životního prostředí oxidem uhličitým, jemným prachem a oxidy dusíku. Klimaticky neutrální provoz, pokud elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie. Výroba akumulátorů vyžaduje mnoho energie a surovin, což zhoršuje uhlíkovou stopu.
Složitost

Moderní, složitý spalovací motor obsahuje asi 2 500 dílů, takže je poměrně dost náchylný k poruchám.

Hlavní komponenty tvoří písty, blok válců, vačkový hřídel, klikový hřídel, ventily, vstřikovací systém, výfukový systém a systém zapalování.

Elektromotor se skládá jen z asi 250 součástek.

Hlavní z nich jsou rotor, statorová vinutí, skříň, ložiska a přípojky.

Spojka ani výfukový systém nejsou zapotřebí.

Nárůst výkonu

Vyšší nárůst výkonu je možný až při vyšších otáčkách.

Vyšší špičkový výkon, který je často lepší pro delší cesty nebo vyšší rychlosti.

Převodovka je nezbytností.

Vysoký točivý moment už při nízkých otáčkách umožňuje rychlé zrychlování.

Maximální nárůst výkonu zpravidla ve středním rozsahu otáček.

K dispozici pouze jednoduchá redukční převodovka.

Klimatizace Provoz chladicího kompresoru vede ke zvýšení spotřeby paliva.
Teplo pro vytápění je odpadním produktem motoru.

Chlazení i vytápění jsou elektrické, což vede ke snížení maximálního dojezdu.

Kdo chce ponechat klimatizaci zapnutou i během parkování, může vozidlo vytápět nebo chladit, zatímco je připojené k nabíjecímu sloupku.

Údržba

Pravidelná výměna oleje, olejového filtru, zapalovacích svíček, palivového filtru nebo ozubeného řemene, resp. rozvodového řetězu.

Výměna spojky, částicového filtru nebo výfukového systému v případě potřeby.

Hnací ústrojí (baterie) je zpravidla zcela bezúdržbové, nicméně se doporučuje pravidelná kontrola brzd, pneumatik a systému chlazení.
Nabíjecí infrastruktura Benzin nebo naftu lze natankovat u všech běžných čerpacích stanic.

Je nutná infrastruktura pro nabíjení baterií. Nabíjení je možné prostřednictvím domácích elektrických zásuvek, (soukromých) nástěnných boxů, rychlonabíjecích stanic na parkovištích nebo na dálničních odpočívadlech, nabíjecích stanic u hotelů nebo restaurací atd.

70 695 veřejných běžných nabíjecích stanic a 14 378 rychlonabíjecích stanic (stav k 1. březnu 2023, podle registru nabíjecích stanic Spolkové agentury pro sítě)

Dojezd

V závislosti na velikosti nádrže a spotřebě vozidla.

Průměrně 500–800 kilometrů na jedno natankování

V závislosti na kapacitě a účinnosti baterie.

Průměrně 200–600 kilometrů na jedno nabití (neustále se zvyšuje)

Hladina hluku Hlučnost průměrně 70–80 dB (při normální rychlosti)

Téměř nehlučné

Průměrně 50–60 dB (při normální rychlosti)Elektromobil – koupit, nebo pronajmout? Výhody a nevýhody

Pokud jste se rozhodli pro elektromobil, hned přijde další otázka: Je lepší ho koupit, nebo pronajmout? Obě možnosti mají svá pro a proti, která jsme přehledně shrnuli v následujících bodech:

Zakoupení elektromobilu

Výhody:

 • Auto je ve vašem vlastnictví, můžete s ním volně nakládat
 • Získáte příspěvek ve výši až 4 500 € (v závislosti na kupní ceně)
 • Neomezený počet kilometrů
 • Sami si volíte servisní dílnu (možnost porovnání cen)
 • Sami si volíte pojištění (plné, částečné)
 • Máte možnost vozidlo podle libosti modifikovat
 • Vůz můžete prodat

Nevýhody:

 • Vysoká počáteční investice
 • Může být nutné uzavření půjčky
 • Vozidlo nepřetržitě ztrácí hodnotu
 • Potenciální náklady na opravy
 • Omezená životnost baterie
 • Vozidlo nelze jednoduše vyměnit nebo vrátit

Elektromobil na leasing

Výhody:

 • Nižší počáteční investice
 • Často výhodné leasingové splátky
 • Získáte příspěvek ve výši až 4 500 € (v závislosti na době trvání smlouvy)
 • Pravděpodobně nižší náklady na opravy (servisní smlouva)
 • Vůz lze snadno vrátit nebo vyměnit
 • Zanedbatelný pokles hodnoty
 • Obzvláště výhodné pro firmy

Nevýhody:

 • Vůz nevlastníte
 • Omezený počet kilometrů (za kilometry navíc připlácíte)
 • Ne každá leasingová smlouva dovoluje cesty do zahraničí
 • Pravidelné termíny údržby a prohlídek
 • Častá vazba na (drahou) servisní dílnu
 • Často povinnost uzavřít dražší pojistku
 • Omezená flexibilita, pokud jde o modifikace vozu

Pokud se podíváme na oba seznamy, vidíme, že se navzdory podobně vysokým počtům výhod a nevýhod celkem vyplatí vzít si elektromobil na leasing. Zejména když si uvědomíme, jak prudce se tato technika vyvíjí vpřed, mohou být současné modely už za několik málo let výrazně překonané. I dnes neustále zaznamenáváme pokroky, pokud jde o dojezd, výkon baterie a dobu nabíjení. Kdo si auto pronajme, může profitovat zejména z jeho pravidelné výměny. Kdo si vůz raději koupí, měl by v každém případě zakalkulovat i riziko, že jeho nově zakoupený elektromobil během několika málo let zastará.Správné nabíjení elektromobilů

Akumulátor, srdce každého elektromobilu, na základě své kapacity rozhodujícím způsobem ovlivňuje to, kolik kilometrů elektromobil ujede, než bude muset zastavit u nabíjecí stanice.

Nabíjení lze dnes provést rychle a jednoduše – počínaje nabíjením u veřejných rychlonabíjecích stanic přes nástěnné boxy u vás doma a konče (v případě nouze!) nabíjením z běžné elektrické zásuvky.

Nabíjení ze síťové zásuvky

Nabíjení z domácí síťové zásuvky, označované též jako zásuvka s ochranným kontaktem, resp. zásuvka CEE, vypadá na první pohled poměrně dostupně a jednoduše. Ostatně, ne každý majitel elektromobilu si domů pořizuje vlastní nástěnný box.

Nicméně jak dodavatelé energie, tak i výrobci vozidel tento postup doporučují pouze v případě nouze. A to i v případě, kdy je v nabíjecím kabelu integrovaný kontrolní box (ICCB In Cable Control Box), s nímž nedochází k přetěžování zásuvky při nabíjení. Zásuvky jsou totiž s výkonem 230 voltů a velikostí proudu 10–16 ampérů dimenzované pro přenos mnohem menších množství proudu. Poskytují proto pouze nabíjecí výkon 2,4 kW až maximálně 3,7 kW, což je mnohem méně, než elektromobil vyžaduje.

Podle toho, jaká zásuvka je k dispozici, může si proces nabíjení vyžádat několik hodin. Vysoké zatížení může kromě toho vést ke zvýšenému zahřívání, což může v nejhorším případě způsobit dokonce roztavení kabelu nebo požár. Proto by se mělo toto „nouzové“ nabíjení provádět pouze přes zabezpečené zásuvky.


Nabíjení z nástěnného boxu

Nástěnný box je pevně spojený s elektroinstalací a může v závislosti na tom, jak je dimenzovaný, poskytovat nabíjecí výkon až 22 kW.

Tím se výrazně zkracuje doba nabíjení a vozidlo je rychle znovu připravené k použití. Po připojení kabelu nástěnného boxu k vozidlu rozpozná nabíječka ve vozidle, jak moc smí být elektrická přípojka zatěžována.


Nabíjení u veřejné nabíjecí stanice

Nabíjení u veřejné nabíjecí stanice funguje podobně jako nabíjení z nástěnného boxu. Většina veřejných nabíjecích stanic je vybavených kabelem a zástrčkou, které jsou kompatibilní s většinou elektromobilů – zpravidla je to zásuvka pro standardní konektory typu 2. Některé stanice ovšem vyžadují, abyste u sebe měli vlastní kabel.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste s sebou ve vozidle vždy vozili nabíjecí kabel, který na jednom konci odpovídá přípojce vašeho vozidla a na druhém konci má konektor typu 2.

Pouze u rychlonabíjecích stanic s nabíjením stejnosměrným proudem (často na dálničních odpočívadlech) je připojený konektor CCS nebo CHAdeMO.


Užitečné příslušenství pro váš elektromobil

Zejména pro firemní zákazníky by mohly být zajímavé následující produkty z našeho sortimentu. Ale také pro soukromé osoby máme výhodné nabídky, na které se zčásti vztahuje i státní podpora.Klady a zápory různých možností nabíjení

  Výhody Nevýhody
Síťová zásuvka

Je možné nabíjet z každé elektrické zásuvky.

Nezávislost na veřejných nabíjecích stanicích.

Doporučuje se ve skutečnosti jen pro nouzové případy.

Je nutné používat nabíjecí kabel s ICCB.

Nabíjení může trvat velice dlouho.

Nástěnný box

Nabíjení ve vlastní garáži.

Proces nabíjení je velmi rychlý.

Nástěnný box vyžaduje vlastní přívod.

Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Veřejné nabíjecí stanice

Prodloužení dojezdu vozidla.

Proces nabíjení je velmi rychlý.

Částečná možnost nabíjení zdarma.

Je nutné vozit s sebou nabíjecí kabel.

Vozidlo je během nabíjení zaparkované na veřejném pozemku.

Většina řidičů nabíjí svá elektroauta doma, ze soukromého nabíjecího sloupku nebo nástěnného boxu. V elektromobilu byste nicméně měli mít vždy po ruce vhodné nabíjecí kabely, abyste si mohli akumulátor dobít také po cestě a nemuseli jste se vystavovat riziku, že se ocitnete v nepředvídatelné situaci s prázdnou baterií.Jak dlouho trvá nabití elektromobilu?

Jak dlouho ve skutečnosti trvá, než se elektromobil kompletně nabije, to závisí na různých faktorech. Rozhodující je za prvé stav nabití akumulátoru. Pokud je akumulátor vybitý jen částečně, nabije se mnohem rychleji, než kdyby byl úplně prázdný.

Skutečnou dobu nabíjení dále ovlivňuje také kapacita akumulátoru ve vozidle (kWh), výkonnost nabíjecího zdroje (Kw) a nabíjecí technika vozidla.

K tomu je potřeba vědět, že by akumulátor vozidla často dokázal pojmout více energie, než kolik mu jí nabíjecí zdroj může poskytnout. Proto nástěnné boxy nebo kontrolní boxy kabelů informují nabíječky ve vozidlech, jak moc smí být nabíjecí zásuvka zatěžována.

Nabíjení doma nebo u veřejné nabíjecí stanice

Pokud je výkonnost zásuvky omezená, doba nabíjení se prodlouží. Podle jednoduchého vzorce si může každý spočítat, jak dlouho se budou různé modely elektromobilů nabíjet:

kapacita akumulátoru (kWh) / nabíjecí výkon (kW) = doba nabíjení (h)

Vycházíme-li z vozu střední třídy s kapacitou akumulátoru 58 kWh (kilowatthodin), výsledkem jsou následující doby nabíjení (z 0 na 100 procent):

 • U síťové zásuvky s 2,3 kW trvá nabíjení 25–26 hodin.
 • U nabíjecí stanice se 7,4 kW trvá nabíjení asi 7,5 hodiny.
 • U nabíjecí stanice s 11 kW by doba nabíjení činila asi 5–6 hodin.
 • U nabíjecí stanice s 22 kW by doba nabíjení činila asi 2,5 až 3 hodiny.

Nabíjení u rychlonabíjecí stanice

Pokud potřebujeme urazit delší vzdálenosti a jedeme například po dálnici, najdeme na odpočívadlech a čerpacích stanicích možnost nabíjení u rychlonabíjecích stanic. Ty začínají u nabíjecího výkonu 50 kW, již ale existují takové, které poskytují 150 kW nebo dokonce 350 kW. Poslední variantu dnes ovšem podporuje jen málo modelů vozidel.

Vycházíme-li z VW ID.3, výsledkem by byly následující doby nabíjení (z 0 na 80 procent):

 • U rychlonabíjecí stanice s 50 kW trvá nabíjení až 1 hodinu.
 • U rychlonabíjecí stanice se 150 kW trvá nabíjení 20–25 minut.
 • U rychlonabíjecí stanice s 350 kW trvá nabíjení 10–15 minut.