Kalibrace univerzálního IR teploměru pro měření tělesné teploty

Autor: Richard Lažanský, 31. březen 2022

Co dělat, když speciální lékařské IR teploměry jsou dočasně vyprodány a akutně potřebujete měřit bezkontaktně teplotu více lidí?

Bezkontaktní teploměry jsou teploměry měřící infračervenou (IR) část spektra – tedy tepelné záření objektu.

Princip měření je shodný, ale IR teploměry se rozdělují podle určení na:

Teploměry lékařské

Tento typ teploměru měří jen v rozsahu 35 – 42 °C, ale s velkou absolutní přesností ±0,2 °C a s rozlišením ±0,1 °C.

Teploměry průmyslové či univerzální

Mají široký rozsah měření teploty, ale absolutní přesnost je nejlépe ± 1 °C, obvykle pak ± 2 °C, rozlišení mají shodné, obvykle ±0,1 °C.

Z toho vyplývá, že průmyslové či univerzální teploměry nejsou z výroby určeny pro přesné měření tělesné teploty, naproti tomu jsou schopné měřit s rozlišením 0,1 °C, stejně jako lékařské.

Je možné porovnat na teplotním normálu (např.: 37 °C) teplotu dle lékařského teploměru a zjištěnou konstantu pak přičíst k naměřené teplotě na IR teploměru a získat tak okamžitě přesnou teplotu. Takto stanovená teplota platí jen v rozmezí řekněme ± 5 °C od tohoto normálu. Je to sice nouzové řešení, ale funguje.

V bodech lze postupovat takto:

  1. jako teplotní normál prostě použitje člověka s normální tělesnou teplotou, 
  2. změříte mu teplotu standardním kontaktním teploměrem (v podpaží) a dostanete výsledek např 36,5 °C,
  3. změříte mu IR teploměrem (na čele) teplotu a dostanete výsledek např 38,0 °C,
  4. 36,5 – 38,0 = -1,5 °C = odchylka = konstanta, kterou pak můžete přičíst k dalším IR měřením a dostanete správnou teplotu. 

POZOR: Měření musí být ve stejném bodě, jako u srovnávacího měření. Nezapomeňte konstantu VYZNAČIT na teploměr včetně specifikace bodu měření.

Pro větší přesnost pro stanovení konstanty a také k posouzení, zda to daným typem IR teploměru je možné, je lépe udělat několik kontrolních měření.

 

V tabulce to pak vypadá asi takto:

  1. pro kontaktní měření – tedy jako normál použít elektronický kontaktní teploměr: Thermo DrMAX Digital,
  2. pro IR měření použít: IR teploměr Voltcraft MINI IR 10.

Z tabulky je vidět, že relativně stabilní výsledky dává IR měření v podpaží a na čele. Měření v uchu je dost závislé na přesné poloze IR teploměru vůči zvukovodu. Proto mají teploměry pro měření v uchu nástavec, který tuto polohu přesně nastaví. Pak už ale nejde  bezkontaktní měření.

Další důležitý parametr je odchylka měření. Například při použití toho nejjednoduššího IR teploměru je třeba po kalibraci počítat s přesností ± 0,3 °C.

Nicméně je vidět značné zpřesnění měření oproti původně udávaným ± 2,0 °C. Konstanta, kterou pak přičteme k údaji na displeji IR teploměru, nám umožní efektivně posoudit teplotu. Že je různá pro různé body měření, potvrzuje i tabulka dodávaná k profi IR teploměru do ucha. 

Při měření je třeba postupovat tak, že měřenou plochu měříme IR teploměrem vždy z přibližně stejné vzdálenosti.

Normální rozsah teplot podle místa měření:

AUTOR

Richard Lažanský

Conrad tým