Multimetr Benning – přesné zaznamenávání, ukládání a sdílení naměřených hodnot

Autor: Conrad Electronic, 20. září 2018

Multimetr Benning MM 12 ocení elektrikáři, servisní technici a vývojáři, kteří provádějí přesná měření elektrických zařízení, rozvodů a řídicích jednotek. Náročná měření se přesně zaznamenávají a lze je předávat k nahlédnutí a analýze přímo pomocí aplikace pro smartphony.

Digitální multimetr Benning MM 12 - kvalitní TRMS záznamový multimetr vč. certifikátu o kalibraci

S rostoucí složitostí měření se zvyšují i nároky na měřicí techniku. Přesné naměřené hodnoty zjišťované nezávisle na okolním prostředí jsou důležité pro diagnostiku, která je potřebná k řešení problémů.

Multimetr Benning MM12 umožňuje protokolování a grafické zobrazení naměřených dat na monitoru počítače, popř. na displeji smartphonu nebo tabletu. Díky tomu lze rychleji detekovat odchylky, řešit problémy a minimalizovat prostoje. Nastavení je možné pohodlně měnit pomocí navigačního tlačítka, které slouží také k výběru funkcí a podfunkcí v menu. Přístroj umožňuje individuálně nastavit osvětlení LCD displeje, automatické vypnutí a nastavení prahové hodnoty při testu průchodnosti. Dále lze nastavit signální tóny, automatické ukládání naměřených hodnot a rozsahy citlivosti. Do počítače, smartphonu či tabletu si můžete snadno nainstalovat aplikaci BENNING MM-CM Link a vytvořit propojení s multimetrem přes Bluetooth®.

Na displeji koncového zařízení se zobrazí protokolování v reálném čase a bezdrátový přenos dat s průběžnými grafy, případně se po zadání cílového souboru spustí ukládání řady měření. Můžete propojit až 5 multimetrů Benning MM 12 naráz a rozdělit hlavní obrazovku aplikace podle libosti, abyste mohli sledovat všechny grafy současně. Po ukončení a uložení záznamu jej lze odeslat e-mailem k vyhodnocení.

Měření z bezpečnější vzdálenosti a jejich sledování, vyhodnocení, ukládání a sdílení

Sledování přes smartphone nebo tablet umožňuje dodržovat bezpečnou vzdálenost od objektu.

Měřicí přístroje, které odpovídají požadavkům v oblasti vývoje a v laboratořích, musí fungovat spolehlivě a přesně. Multimetr Benning MM 12 dokáže monitorovat a protokolovat systémy nebo procesy po mnoho hodin. Po připojení k počítači lze pomocí softwaru Benning PC WIN MM 12 uložit až 100 000 naměřených hodnot. Interní datalogger (LOG) měřicího přístroje pojme 40 000 naměřených hodnot a paměťová funkce (MEM) 1 000 naměřených hodnot. Dále je k dispozici také paměť naměřených hodnot, extrémních hodnot, relativních měření, zobrazení minimálních, maximálních a průměrných hodnot a měření úrovní.

Funkce a doplňky

Multimetr disponuje všemi funkcemi, které se u kvalitních měřicích přístrojů očekávají. Patří mezi ně měření proudu, napětí, odporu, frekvence, kapacity a teploty a také test průchodnosti a test diod. Při přepnutí na nízkou vstupní impedanci (LoZ < 3 k) se potlačují jalová napětí. Benning MM 12 je vybaven filtrem dolní propusti pro přesné měření napětí a frekvence u systémů ovládání pohonu a jiných elektrických zařízení, jejichž základní frekvence je překryta vyššími harmonickými vlnami. Splňuje požadavky nejvyšší kategorie měření CAT lV 600 V / CAT III 1000 V. Měření skutečné efektivní hodnoty (TRUE RMS) umožňuje přesně měřit asymetrická napětí a proudy. Asymetrické hodnoty se často vyskytují u regulátorů výkonu, jako jsou stmívače, regulátory počtu otáček, taktované spínací regulátory, pulzní nabíječky nebo elektronické regulátory jízdy. Běžné měřiče středních hodnot (RMS) vykazují při těchto speciálních měřeních velmi vysokou odchylku měření.

Závěr: Benning MM 12 je prvotřídní měřicí přístroj

Specifikace a popis přístroje dokládají pestrost spektra funkcí, jimiž je vybaven, dodávaný certifikát o kalibraci je pak důkazem jeho vysoké kvality.

Odolný, praktický a přesný

Digitální TRUE RMS multimetr je spolehlivým pomocníkem pro všechna náročná měření v průmyslovém a řemeslném sektoru. Pomocí bezplatné aplikace „BENNING MM-CM Link“ lze sledovat, ukládat a sdílet naměřené hodnoty.

Digitální TRMS multimetr MM 12 s funkcí záznamu, technologií Bluetooth® a aplikací

Přesný díky měření skutečné efektivní hodnoty TRUE RMS pro AC, AC+DC, s funkcí dataloggeru LOG (40 000 naměřených hodnot, rychlost snímání: 1 s – 10 min.), funkcí paměti MEM (1 000 naměřených hodnot, automatické ukládání dat při stabilní naměřené hodnotě a manuální ukládání), aplikací pro iOS a Android k přenosu dat do smartphonu či tabletu, funkcí AutoV pro automatické rozpoznání napětí AC / DC, režimem nízké vstupní impedance LoZ (< 3 k Ω) pro potlačení jalových napětí a filtrem dolní propusti (HFR) pro měření taktovaných motorových pohonů.