Dvoupólové zkoušečky napětí – co jste možná nevěděli!

Autor: Conrad.cz, 24. 2 2020

Co je to dvoupólová zkoušečka napětí?

Zkoušečka napětí je elektrický testovací přístroj, který slouží pro ověření beznapěťového stavu v elektrickém obvodu. V souladu s normou VDE 0682, část 401 je dvoupólová zkoušečka napětí jediným vhodným přístrojem, který splňuje požadavky zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Každý, kdo pracuje na elektrickém zařízení, musí používat vhodné měřicí/testovací přístroje, jako je například dvoupólová zkoušečka napětí proto, aby mohl na obvodech ověřit beznapěťový stav resp. detekovat napětí na všech pólech nebo proto, aby mohlo dojít k zaznamenání zbytkového napětí v důsledku připojené zátěže nebo pro ověření, zda nedošlo k zapojení nesprávného vodiče v rámci konkrétního kabelu. 

Zkoušečky napětí pro elektrické obvody do 1 kV (1000 V) mají dvoupólové provedení s různými možnostmi pro zobrazení výsledků a integrovanou funkcí pro automatické testování. Napětí v obvodu může být indikováno buď rozsvícením doutnavky, popřípadě LED kontrolkami se zobrazením hodnoty na displeji. Většina zkoušeček nabízí možnost indikace úrovně resp. velikosti hodnoty napětí.

Jaké typy dvoupólových zkoušeček napětí existují?

Některé dvoupólové zkoušečky nabízejí různé možnosti i nad rámec funkce pro běžné testování napětí:

 • Zobrazení výsledku zkoušky napětí prostřednictvím LED kontrolek nebo na digitálním LCD displeji. Zkoušečky s ručkovými ukazateli již v nabídce nejsou k dispozici. 
 • Jednopólový test napětí. 
 • Dvoupólový test rotace fází, u které není zapotřebí další osoby a „třetí ruky“. 
 • Možnost přepnutí vstupní impedance (zátěžový test) po stisku dvou tlačítek na zkoušečce pro testování funkce proudových chráničů (RCD). 
 • Automatické rozpoznání střídavého napětí a stejnosměrného napětí s ukazatelem polarity. 
 • Krytí až IP 64, odolnost proti stříkající vodě a vniknutí prachu. 
 • Kalibrované přístroje / zkušební certifikáty s označením kategorie měření a stupně ochrany. 
 • Ochranné krytky pro oba zkušební hroty. Z důvodu ochrany před úrazem jsou zkušební hroty zčásti opatřené neodnímatelnou ochranou izolací. 
 • Osvětlení místa měření. 
 • Západkový nebo magnetický systém pro uchycení obou zkušebních hrotů ve vzdálenosti 19 mm od sebe pro testování běžných elektrických zásuvek po uchopení zkoušečky do jedné ruky.

Dvoupólové zkoušečky napětí, které najdete v nabídce u Conrada

 TÜV (Technischer Überwachungs-Verein): Sdružení pro technický dohled – Registrované organizace, které provádějí, coby technická zkušebna, bezpečnostní kontroly v souladu se státními normami a ostatními bezpečnostními a právními předpisy. 

CE: Označení, při jehož použití výrobce prohlašuje to, že jeho výrobek splňuje zvláštní požadavky (aktuálně platné předpisy a normy). 

VDE (Verband der Elektrotechnik): Technické a vědecké sdružení pro elektroniku a informační technologie, které bylo v Německu založeno již v roce 1893.  

CSA (Canadian Standard Association): Nezávislá kanadská organizace pro vývoj standardů v různých oblastech výroby.

Kategorie měření, které se vztahují na dvoupólové zkoušečky napětí

Kategorie měření (označované CAT) specifikují oblast použití pro měřicí a testovací přístroje při jejich aplikaci v síti nízkého napětí (do 1000 V). Jednotlivé kategorie jsou definovány v IEC 61010-1 (bezpečnostní předpisy pro elektrická měření, řídící, ovládací a laboratorní přístroje). Existují následující kategorie měření: 

 • CAT I – Měření na elektrických obvodech, které nejsou přímo připojené k síti a jsou napájené z baterií. Jedná se o zařízení třídy ochrany III určené pro napájení ze zdroje malého napětí (spotřebiče napájené z baterií, auto-elektronika apod.). 
 • CAT II – Měření na elektrických obvodech, které jsou přímo připojené do sítě nízkého napětí prostřednictvím kabelů a zástrček. Jedná se například o různé domácí spotřebiče a další přenosná elektrická zařízení.
 • CAT III – Měření elektrických obvodů v rámci domovní instalace (pevně instalované spotřebiče, které nejsou připojené do zásuvky, elektrické přípojky a ostatní pevně instalovaná zařízení v rozvaděčích). Do této kategorie měření spadá například práce na domovních rozváděčích. 
 • CAT IV – Měření v instalacích nízkého napětí (například při práci na elektroměrech, na hlavním domovním vedení, jističích, obvodech a domovním rozváděči).

Třída krytí u zkoušeček, které najdete u Conrada

IP20 Ochrana přístroje před dotykem prstem.
IP40 Ochrana před dotykem drátem.
IP54 Kompletní ochrana před dotykem, vniknutím nečistot a před stříkající vodou.
IP64 Prachotěsnost, kompletní ochrana před dotykem a nečistotami a stříkající vodě.
IP65 Prachotěsnost, úplná ochrana před dotykem a vodě tryskající ze všech směrů.

Dvoupólové zkoušečky a metody jejich kalibrace

 • Kalibrace podle ISO: U výrobku se hodnotí a měří parametry pro kvalitu prostřednictvím kalibrovaných přístrojů v souladu s DIN EN ISO 9001:2015.  
 • Kalibrace podle DAkks: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH je národní akreditační orgán – organizace soukromého sektoru, která vykonává vlastní akreditační činnost. 
 • Kalibrace v rámci továrního standardu: Proces, při kterém je produkt kalibrován podle vlastních specifikací výrobce. Výrobcem přitom není předkládán žádný kalibrační protokol. 

FAQ – Nejčastěji kladené dotazy na téma dvoupólové zkoušečky napětí

Komu jsou určeny zkoušečky napětí? 

Elektrikářům, elektrotechnikům, pracovníkům pro servis klimatizací, provozním inženýrům a odborníkům v oblasti kvality napájecích zdrojů, servisu a pro účely rekonstrukce všech typů elektrických instalací. Zkoušečky napětí pomáhají při kontrole, analýze a odstraňování provozních poruch v oblasti elektroinstalace. 

Které bezpečnostní pokyny je při obsluze zkoušečky nutné vždy dodržovat?  

Každá zkoušečka musí být před a stejně tak i po každém testování přezkoušena z hlediska její správné funkce. Test funkce se provádí na známém zdroji napětí a podle dalších pokynů výrobce, uvedených v návodu k obsluze. Nesprávná funkce zkoušečky může vést ke vzniku nebezpečných situací a například k úrazu obsluhy po zásahu elektrickým proudem. 

Dvoupólové zkoušečky napájené z baterií – Na co všechno byste měli dávat pozor?

Zkoušečku nikdy nepoužívejte v případě, že má otevřenou bateriovou přihrádku. Stejně tak nepoužívejte zkoušečku, pakliže má poškozené a viditelně netěsnící baterie s unikajícím elektrolytem. Hrozí tak riziko zásahu elektrickým proudem!  

Jaké specifické okolnosti je třeba vzít v úvahu při používání dvoupólových testerů napětí?

Speciální vlastností některých přístrojů je, že mají obě rukojeti zkušebních hrotů vybavené neodymovými magnety, jež poskytují silnější magnetické pole než „běžné“ magnety. To však vyžaduje zachovávání bezpečné vzdálenosti od různých zařízení a přístrojů, které by mohly být poškozeny magnetismem jako například:

 • TV a počítačové monitory.
 • Kreditní a platební karty.
 • Počítače, úložná a jiná datová média.
 • Video a audio kazety.
 • Mechanické hodinky.
 • Naslouchátka a reproduktory.
 • Kardiostimulátory.