Dnes bude jasno. Díky Gigahertz Solutions až do 2700 MHz

Autor: Jan Robenek, 29. říjen 2020

Spousta elektronických zařízení a systémů se navenek tváří jako „tiší“ společníci. Signál, který tím svému okolí vysílají, však může klamat. A tak zatímco někteří stačí vlivu aktivních antén už jen pasivně přihlížet, pro jiné se tím otevírá obrovské pole působnosti. Pole, které lze vnímat v elektrické i magnetické rovině, ale jehož účinky se přitom bezprostředně dotýkají každého z nás.

Na výsluní, den co den 

Bezdrátové technologie, ale i různá silová vedení, lidstvo provází doslova na každém kroku, takže se jejich neviditelnému působení jen tak nevyhnete. Dokonce ani doma v ložnici. Uvažovaný kmitočtový rozsah je vážně široký, a pokud nechcete žít s falešným pocitem bezpečí, místo vlastních dojmů se při hledání „stínu“ raději opřete o hodnověrná měření.

K něčemu takovému si však nemusíte hned pořizovat nákladnou měřicí techniku na úrovni složitého spektrálního analyzátoru, zvláště když nehodláte trávit spoustu času studiem jednotlivých funkcí a jeho výbavu jako celek jinak ani nevyužijete. Zároveň si však velmi dobře rozmyslete nákup „udělátek“ neznámého původu a pochybné kvality. Mít vlastní přístroj neustále k dispozici se každopádně vyplatí, zejména když potřebujete porovnávat výsledky měření s odstupem času, o víkendech a příležitostně třeba i v průběhu roku. Aktuální poměry okolního prostředí se totiž mohou změnit klidně přes noc.

Vyrovnaně a bez maskování

Na co klást důraz při výběru přenosného zařízení typu „HF“ či „M/E“ analyzátoru elektrosmogu, který výsledky svého měření nepřetržitě a v reálném čase rovnou vyčísluje, navíc bez nutnosti cokoli přepočítávat? Mají-li takové testy dávat skutečný smysl, potřebujete kmitočtově naprosto vyrovnanou a kompenzovanou techniku. Nemůže se proto stát, že by měřidlo některý z frekvenčních rozsahů nadhodnocovalo a jiný zase podceňovalo, případně zde vyzařování zcela přehlíželo.

Pro dané místo měření by kromě toho měla být pokaždé k dispozici suma odrážející veškeré dílčí příspěvky a ne pouze nejsilnější signál, jak tomu bývá v případě laciných, údajně snad širokopásmových detektorů. Dosáhnout něčeho takového spolehlivě a ještě k tomu i rychle, však nemusí být vůbec jednoduché. Vhodná řešení každopádně existují a těžit z nich mohou jak soukromí uživatelé, tak i ti, kteří se již v oboru pohybují na profesionální úrovni.

Gigahertz Solutions HF 38B měřič vysokofrekvenčního (VF) elektrosmogu

V páru vidíte víc

Gigahertz Solutions GmbH je firmou, která svůj docela široký, a přesto vyrovnaný, kmitočtový záběr při vysokofrekvenčních a také nízkofrekvenčních měřeních dokládá přímo v názvu. Kromě toho se hrdě hlásí k německým kořenům sahajícím až do roku 1997. Aby při zkoumání elektrosmogu umožnila pokrytí více zdrojů znečištění v ještě širším pásmu, sdružuje některé z dílčích přístrojů, které pak nabízí formou speciálních sad pro měření.

Přesně to je i případ širokopásmového kitu MK30 složeného z vf analyzátoru HF38B pracujícího od 700 MHz až do 2700 MHz, jehož možnosti vhodně doplňuje „M/E“ analyzátor ME3840B provozovaný pro změnu v nf oblasti již od 5 Hz do 100 kHz. Celek dostanete v jednoduchém plastovém kufříku s výtečným vnitřním polstrováním, které má spolehlivě chránit měřicí techniku jak při nasazení uvnitř budov, tak i pod širým nebem. Ovšem pouze během přenášení. Jakmile totiž některý z přístrojů společně s jeho příslušenstvím vytáhnete, vyjde najevo jejich zvýšená zranitelnost a také potřeba pečlivé ochrany před jakoukoli vlhkostí.

Pole magnetická i elektrická

Díky nízkofrekvenčnímu měřicímu přístroji ME3840B od firmy Gigahertz Solutions prozkoumáte elektrická pole v rozsahu 1 až 1999 V/m. V případě magnetických polí podobně počítejte s pracovním záběrem do 1999 nT. Obsluha dostala k dispozici celkem tři posuvné přepínače. Prvním z nich na boku uvádíte zařízení v chod a zároveň přitom vybíráte mezi tichým režimem a pomocnou akustickou indikací, která však není příliš výrazná. Hned vedle se pak nachází volič typu pole, které je na displeji poněkud zvláštně pokaždé odlišováno prostým zobrazením části tradiční sedmisegmentové číslice s odkazem na nedaleký potisk přímo na čelním panelu.

Dlužno dodat, že jednoduchý displej bez možnosti podsvícení sám od sebe nezprostředkuje ani jednotky měření, které zde naštěstí máme pouze dvě. Na vybitou 9V baterii, která byla zvolena i v případě druhého vf analyzátoru, však dokáže upozornit. Poslední přepínač se konečně nachází rovnou nad zobrazovačem z kapalných krystalů, kde ve čtyřech krocích postupně definujete zvolený kmitočtový rozsah. Pro větší jednoznačnost výběru však mohl výrobce zvětšit odstup mezi jednotlivými popisky. Nedílnou součást nf zařízení ME3840B ještě tvoří několik metrů dlouhý kabel černé barvy vybavený konektorem a zakončený krokodýlkem, sloužící k doporučenému uzemnění. V takovém případě jej stačí vpravo nahoře zapojit do příslušné zdířky.

Gigahertz Solutions ME 3840B měřič nízkofrekvenčního (NF) elektrosmogu

Vyvětrat nestačí

Druhý přístroj v sadě, vysokofrekvenční model HF38B od společnosti Gigahertz Solutions, již bude o něco větší. Vždyť také nabízí specifickou hlasitou signalizaci ve slyšitelné oblasti pro lepší rozpoznávání různých zdrojů signálu a hostí též i výřezy pro uchycení externí antény, která bude na výšku měřit přibližně stejně jako samotné zařízení. Fyzické provedení, způsob ovládání a zcela základní možnosti zobrazování zůstaly zachovány. Přibyl však otočný regulátor hlasitosti a konektor se závitem pro připojení vnějšího „senzoru“. Přepínači nyní opět zapínáte či vypínáte celý vf analyzátor, při měření až do 19,99 mW/m2 volíte jeden ze tří rozsahů a na výběr dostanete i mezi podchycením hodnoty RMS nebo standardní špičkové úrovně. S využitím kapacity lze vrcholové hodnoty v poslední poloze voliče rovněž přidržet, což oceníte např. v souvislosti s radary. Ustálení však může nějakou dobu trvat.

Doplňková anténa vypadá křehce, měla by však ustát pád z výšky stolu a v Gigahertz Solutions se navíc za její odolnost sami zaručili. Pravoúhlý systém desek plošného spoje je během pohybu fixován díky speciálnímu křížovému výřezu v těle přístroje a sedí zde relativně pevně. Při manipulaci každopádně dbejte zvýšené opatrnosti, a to zejména u obou zařízení, která se mohou díky nešetrnému zacházení, bez jakékoli dodatečné ochrany, snadno poškodit. Pomoci by mohlo volitelné silikonové pouzdro, které lze, podobně jako útlumový člen, zakoupit samostatně.

Chytrému napověz...

Pro některé uživatele budou přístroje navenek působit až příliš „lacině“. Zprostředkují však cenné informace a zodpovědným lidem, kterým není vliv moderních technologií lhostejný, leccos i napoví. V oboru staveb, silnoproudé elektrotechniky či bezdrátových technologií navíc nemusíte být žádnými odborníky, a přesto si dokážete udělat rychlý obrázek o prostředí, ve kterém se vy a vaši blízcí pohybujete, příp. tam sami spíte. S prvními krůčky, správnými postupy a základním vyhodnocením výsledků pomůže stručná příručka, rozhodnutí a případná další opatření jsou již na vás. Nejsou vnucovány žádné bezpečnostní limity, spíše se jen doporučuje.

Analyzátory v měřicí sadě MK30 určené pro zkoumání míry znečištění elektrosmogem od německého výrobce, firmy Gigahertz Solutions, patří k zařízením, se kterými budete při hledání „viníků“ trávit nějaký čas. Oba modely sice dokážete okamžitě zapnout a vhodným způsobem rychle i používat, nicméně pečlivý průzkum v odlišných směrech, pod různými úhly a také z rozdílných stanovišť nelze jen tak uspěchat. Rovněž je nutné počítat s ustálením hodnot.

Zmíněná příruční technika, kterou pokaždé jistí čtveřice křížových šroubů, se přitom nedrží vyloženě zle. Výrobce však mohl více zapracovat na celkové ergonomii, vybrat kvalitnější přepínače a zařízení jako celek již v základu ještě lépe chránit před okolními vlivy. Nejedná se totiž o přístroje určené výhradně do laboratorních podmínek, kde by některé odhalené části zase tolik nevadily. Při ovládání hlasitosti vf modelu HF38B navíc překážela zasunutá anténa a určité rozpaky zde obecně budily i technické parametry, které jsou na zmíněnou kategorii širokopásmových měřidel až příliš strohé.

Zářím, tedy jsem

Technika, která se v roce 2020 nedokáže spojit se svým okolím, jako by ani neexistovala. Při analýze zdrojů znečištění se však nelze odvolávat pouze na chytré telefony či internet a jejich bezdrátová rozhraní. Nějakým způsobem dnes totiž usilovně komunikuje snad úplně všechno, všichni, všude a se vším. A pokud zrovna ne, zcela nepochybně někde jinde zase potečou elektrické proudy, příp. k tomu alespoň dostávají obrovskou příležitost.

Vlivu elektromagnetických polí zkrátka nejsme ušetřeni, a to ani v místech, která jsme ještě nedávno považovali za relativně bezpečná, nebo si to vždy alespoň zbožně přáli. Můžeme to nazývat dlouhodobým pokusem na nás všech, diskutovat o tom, znepokojovat se. Anebo se také vyzbrojíme vhodnou měřicí technikou a konečně si v tom uděláme jasno.

AUTOR

Jan Robenek

Honzovi snad elektronika učarovala již v kolíbce. Jen tenkrát netušil, že po vystudování oboru nezůstane pouze u profesionálního vývoje, ale bude nadšeně sledovat i dění okolo sebe a lidskou řečí o všem informovat. Na internetu nebo v tištěných médiích je jako autor podepsán pod stovkami odborných článků. Miluje ostrá jídla a tvrdí, že stejně tak by měly vypadat i hrany signálu. Mezi součástkami by korunoval A/D převodník a pro svou zálibu v měřicí technice spojil své síly též s Conradem. „Víc očí víc vidí“, dodává s jiskrou v jednom z nich.