Zapojení síťové zásuvky » Správné připojení kabelem

Aktualizováno: 24. 8. 2022  |  Doba potřebná k přečtení: 5 minut

K univerzální připojovací jednotce, zvané také síťová zásuvka, lze připojovat počítače a jiná síťová zařízení v budovách.

Zásuvka umožňuje bezporuchové spojení a spolehlivou výměnu dat mezi zařízeními. Aby univerzální připojovací jednotka fungovala správně, musí být připojená k síti, to znamená správně zapojená a propojená.

Velkou pomocí je barevné kódování zásuvky a kabelů, takže vedení kabelů, tedy jednotlivých vodičů, nepředstavuje žádný velký problém. V tomto rádci se dozvíte, jak správně zapojit síťovou zásuvku.Integrace zařízení do sítě přes univerzální připojovací jednotku

Domovní předávací bod s 1) internetovou přípojkou |  2) routerem |  3) switchem |  4) patch panelem |  5) síťovými zásuvkami |  6) síťovými komponenty jako např. NAS

V klasicky strukturované, pevně kabelem připojené ethernetové síti (LAN) slouží síťové zásuvky (5) jako síťové přípojky a koncové body síťového kabelového propojení.

Univerzální připojovací jednotky jsou kabelem s krouceným párem žil připojené k patch panelu (4), který obvykle vytváří spojení se switchem (3). Přes switch je zásuvka spojená s dalšími síťovými zásuvkami segmentu sítě, routerem (2) a případně s dalšími komponenty síťové infrastruktury (6).

Síťové kabelové propojení má zpravidla hvězdicový tvar směrem od switche přes patch panel k síťové zásuvce. Pomocí patch kabelu lze ke switchi v požadovaném pořadí připojit porty přiřazené k jednotlivým LAN zásuvkám na patch panelu.Výběr správné síťové zásuvky

Výběr vhodné síťové zásuvky se řídí podle existujícího síťového kabelového propojení. Pro propojení v kancelářích, ve firmách a v domácnostech a také v průmyslových areálech se standardně instalují osmižilové síťové kabely na měděné bázi kategorie 7 (Cat. 7).

Kabely kategorie 7 podporují gigabitový Ethernet a 10gigabitový Ethernet (10GbE). Kategorie představuje definované kabelové vybavení, na kterém závisí mimo jiné maximální možná přenosová rychlost a citlivost vůči rušivým vlivům zvenčí. K nim se hodí datové zásuvky kategorie 6a (Cat 6a) nebo 6 (Cat 6).


Síťová zásuvka odpovídající kabelu

Síťové zásuvky existují v různých variantách. Běžné jsou zásuvky pro montáž na omítku nebo pod omítku, existují i takové, které se připevňují na montážní lištu, nebo modulární zásuvky osazené moduly Keystone.

Síťová zásuvka poskytuje většinou dvě zásuvná místa. Za tím účelem je vybavená dvěma zdířkami typu RJ45, takže lze připojit i dva síťové kabely nebo jeden duplexní kabel. Každá zásuvka je připojená vlastním kabelem.

Jako velmi univerzální, pokud jde o možnosti použití, a praktická, pokud jde o manipulaci, se jeví univerzální síťová zásuvka, která se stejnou měrou hodí na omítku i pod ni. V praxi má kombinovaná zásuvka tu výhodu, že se nemusíte předem rozhodnout pro určitý způsob instalace. Zásuvku ve spojení s přiloženou krabicí můžete podle potřeby namontovat na omítku, nebo ji můžete použít bez krabice k instalaci pod omítku. Díky tomu jste při montáži flexibilní a skladem musíte mít jen jednu variantu zásuvky.Který nástroj použít k připojení síťové zásuvky?

Pro rychlé, efektivní a bezpečné kabelové připojení síťových zásuvek se doporučuje profesionální nástroj k instalaci sítě. Nejdůležitější je instalační nástroj LSA označovací také jako zářezový nástroj.

S jeho pomocí se žíly síťového kabelu vloží do zásuvky, zapojí nebo uzavřou. Instalační nástroj má úzký hrot, kterým lze jednotlivé žíly kabelu přesně zatlačit do uchycovacích svorek zásuvky a přečnívající kabel zkrátit na správnou délku.

K otevření a montáži univerzální připojovací jednotky budete potřebovat křížový šroubovák. Kleštěmi na kabely nebo kleštěmi štípačkami zkrátíte síťový kabel po zavedení do zásuvky. Kromě toho budete potřebovat ještě odizolovací nástroj nebo řezák.Instalace síťových zásuvek krok za krokem

Instalace a kabelové připojení krabice na omítce nebo pod omítkou vyžaduje odborné znalosti a několik pracovních kroků.

1. Zapojení síťového kabelu

V závislosti na podmínkách v daném místě se síťové kabely pokládají do kabelových šachet nebo pod omítku do chrániček.

Pokud je zapotřebí krabice na omítce, je nutné vytvořit v plastové krabici otvory. Konce kabelů vyveďte dostatečně daleko ven z připojovací krabice.


2. Odstranění izolace z kabelu

K odstranění izolace z kabelu použijte odizolovací nástroj nebo izolaci odstraňte nožem.

Pokud používáte nůž na kabely nebo řezák, dbejte na to, abyste neřízli příliš hluboko. Oplétané stínění vodiče a žil musí zůstat neporušené.


3. Ohrnutí oplétaného stínění

Oplétané stínění se přehrne dozadu přes izolaci kabelu a následně se zkroutí nad izolací kabelu. Tím vznikne kontaktní oblast pro svorku pro uvolnění v tahu. Přečnívající konce oplétaného stínění se k izolaci kabelu připevní lepicí páskou.


4. Propojení síťových kabelů se zásuvkou

Odlehčení v tahu u síťové zásuvky funguje současně také jako kontaktní plocha pro stínění. Stínění musí mít bezpečný kontakt s kovovým pouzdrem zásuvky.

Jednotlivé vodiče stínění nesmějí odstávat, aby nedošlo ke spojení s kontaktními svorkami zásuvky.


5. Propojení žil

Síťové zásuvky se připojují podle standardu TIA 568A (T568A) nebo TIA 568B (T568B). Oba standardy udávají, na kterou svorku se montují které žíly.

Nové instalace musejí být zapojeny podle standardu T568B. V případě rozšíření sítě se musí použít již existující standard.


6. Odizolování párů žil

Čtyři páry žil síťového kabelu jsou vždy po jednotlivých párech zkroucené a obalené fólií.

Fóliový obal z páru žil vždy odstraňte jen tak daleko, jak je nezbytné pro připojení žil. Dbejte také na to, aby páry žil zůstaly až k připojovacím kontaktům svorkovnice zkroucené.


7. Přiložení, resp. připojení žil

Když jste barevně označené žíly přiřadili podle barevného kódu svorkovnice, položte žílu přes připojovací svorku. Pak na svorku přitlačte nástroj LSA. Lanko se se slyšitelným kliknutím zalisuje do přídržného pinu a přebytečný kabel se odstřihne.


8. Dokončení připojení

Nyní připojte všech osm jednotlivých žil LAN kabelu pomocí nástroje LSA na svorkovnici. Pokud má síťová zásuvka dvě zdířky, a tedy také druhou svorkovnici, připojí se druhý síťový kabel stejným způsobem.


9. Uzavření síťové zásuvky

Předtím, než síťovou zásuvku uzavřete, znovu zkontrolujte správné umístění připojovacích vodičů. Dbejte při tom také na to, aby žádný drátek odstínění neodstával a nemohl případně způsobit zkrat. Následně pevně našroubujte kryt zásuvky.


10. Vložení síťové zásuvky

Poté vložte síťovou zásuvku do připojovací krabice a pevně ji přišroubujte.

Dbejte při tom na to, aby nedošlo k nadměrnému zalomení kabelů. Následně nasaďte kryt síťové zásuvky a pevně ho zašroubujte.

Na závěr ještě vpište číslo nebo označení zásuvky do popisku v průzoru. Označení zjednodušuje přiřazení při následném zapojování univerzální připojovací jednotky přes patch kabel na patch panelu.Kontrola síťové zásuvky

Vaše nová síťová zásuvka je připravená k použití. Bezchybné upevnění žil pokud možno prověřte pomocí krátkého testu.

K testování použijte LAN kabelovou zkoušečku, s níž můžete zkontrolovat a zdokumentovat bezchybné fungování, rychlost a spolehlivost.

Nyní můžete spojit patch kabely a zástrčky síťových kabelů zasunout do zdířek zásuvky.

Poznámka:

Pokud si chcete patch kabel, který budete potřebovat k instalaci, upravit sami, měli byste bezpodmínečně věnovat pozornost následujícímu odstavci.Osazení konektoru RJ45

Stejně jako při připojování síťových kabelů do síťové zásuvky, existuje také u obsazení konektoru RJ45 možnost pracovat podle standardu TIA 568A nebo TIA 568B, minimálně v případech, kdy nechcete použít hotové, předem konfekcionované patch kabely. V takovém případě je potřeba konektor RJ-45 nakrimpovat. Potřebné pracovní kroky při krimpování konektoru RJ45 závisejí na konstrukci aktuálně používaného konektoru. Na různých videoportálech k tomu lze najít v mnoha případech velmi dobře zpracované návody.

Kterou žílu je podle příslušného standardu potřeba propojit se kterým pinem, zjistíte v níže uvedené tabulce nebo v přiloženém výkresu.

Obsazení kontaktů konektorů RJ45

  T568A T568B
RJ45 Kontakt 1 Zelená/bílá Oranžová/bílá
RJ45 Kontakt 2 Zelená Oranžová
RJ45 Kontakt 3 Oranžová/bílá Zelená/bílá
RJ45 Kontakt 4 Modrá Modrá
RJ45 Kontakt 5 Modrá/bílá Modrá/bílá
RJ45 Kontakt 6 Oranžová Zelená
RJ45 Kontakt 7 Hnědá/bílá Hnědá/bílá
RJ45 Kontakt 8 Hnědá Hnědá

Obsazení konektoru RJ45 je na obou koncích patch kabelu stejné, čímž vzniká kabelové propojení 1:1 (Straight-Through-Kabel). Křížové propojení (Crossover), například pro vzájemné propojení dvou routerů, switchů nebo počítačů, není nutné. Mnohá z připojených zařízení dnes podporují funkci Auto MDIX a sama rozpoznají, na kterých kabelech, resp. zástrčkových kontaktech jsou data odesílána a přijímána.