Pomocí Peltierova článku lze generovat teplo a chlad, ale to není všechno

Autor: Conrad.cz, 22. červen 2018

Kompaktní modul lze využívat i ke generování proudu, díky tomu nabízí četné možnosti aplikace

Článek Quick-Cool® se vyznačuje svým absolutně rovným povrchem a přesvědčivými technickými charakteristikami. Klasické oblasti využití jsou chlazení součástek, chladicích boxů a kapalin. Článek je zajímavý díky své vysoké termické stabilitě cyklu. Při praktickém nasazení součástka přesvědčí svým vysokým výkonem a odolností proti opotřebení. Modul pracuje na takzvaném Peltierově principu. Po připojení napětí vytváří součástka na jedné straně chlad, zatímco na straně druhé se zahřívá. Tato elektrotermická reakce je označována také jako Seebeckův jev. Prvek přitom reaguje bleskurychle. Díky chladné, resp. horké straně lze součástku použít v četných aplikacích. Vedle klasických oblastí využití v chladicích boxech nebo při chlazení laserových jednotek je možné součástku používat také v analytické technice, např. k temperování vzorků.

Výkon na vysoké úrovni

Tento kompaktní Peltierův článek firmy Quick-Cool® přesvědčuje svými rychlými reakčními dobami, vysokým výkonem a vynikající odolností proti opotřebení. Optimální pro aplikace chlazení a zahřívání a pro generování proudu.

  • Stabilní cyklus
  • Vysoký kvalitativní standard dle ISO 9001
  • Provozní teplota do 170 ºC